MEGHÍVÓ
 

Értesítem, hogy a Humán Bizottság következő ülését
2015. november 17. napján (kedden) 15 óra 30 perckor tartja
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) V. emeleti tárgyalótermében az alábbiak szerint:
 

NAPIREND:  

Testületi előterjesztések:
(a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával)
 


nyílt ülés:

     2.       A 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása
285/2015 (XI. 9.) ülésen kiosztott: 296/2015 (XI. 16.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester
 

     8.       Az egészségügyi alapellátás védőnői körzeteiről szóló 33/2005. (X. 24.) önkormányzati rendelet módosítása
246/2015. (XI. 9.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester
 

     13.     A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája JÁTÉKVÁR alapító okiratának módosítása
239/2015 (XI. 9.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester
 

     14.     A Terézvárosi Családsegítő Szolgálatnak a Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálatba történő beolvadása
240/2015. (XI. 9.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester
 

     15.     A Terézvárosi Önkormányzat Szív Óvodája intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása (az előterjesztés mellékletei - terjedelmi okok miatt - csak a www.terezvaros.hu oldalon olvashatóak)
271/2015. (XI. 9.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester
 

     16.     Az ELMÜ Nyrt-vel és az ELMÜ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft-vel Együttműködési Megállapodás létrehozása
241/2015 (XI. 9.)
ülésen kiosztott: 297/2015 (XI. 17.)     298/2015 (XI. 17.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester
 

     17.     A TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt-vel Együttműködési Megállapodás létrehozása
242/2015 (XI. 9.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester
 

     18.     Döntés a 2015. év II. félévben, a civil szervezetek számára kiírt tematikus pályázati támogatásokról
243/2015. (XI. 9.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester
 

     19.     A Tóth Aladár alapítvány módosítási kérelme
244/2015. (XI. 9.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester
 

     20.     A Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása
265/2015. (XI. 9.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester
 

     21.     Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás további ellátása
245/2015. (XI. 9.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester
 

     43.     Vizsgálat elrendelése a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat veszteséges működése miatt
288/2015 (XI. 9.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba képviselő
 


zárt ülés:

     1.       Házi gyermekorvos praxisjogának elidegenítése
254/2015. (XI. 9.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester
 

     2.       Intézményvezetői jogviszony rendezése, pályázat kiírása
255/2015. (XI. 9.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester
 

Bizottsági előterjesztések:
 

nyílt ülés:

    okt1.  a 2015/2016. tanévre nyújtandó gyümölcstámogatás korrekciója a köznevelési intézményekben
okt1/2015. (XI. 3.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

    okt2.  a 2015/2016. tanévre nyújtandó étkezés kiegészítés korrekciója a köznevelési intézményekben
okt2/2015. (XI. 3.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

    okt3.  zárt ülés keretében (lásd a meghívó végén)  

    okt4.  Pótelőirányzati kérelmek (óvodák)
okt4/2015. (XI. 4.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

    spik1.  Döntés a terézvárosi nemzetiségi önkormányzatok számára a 2015. II. félévre kiírt tematikus pályázaton elnyerhető összegről
spik1/2015. (XI. 6.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

    spik2.  a Terézvárosi Szlovák Önkormányzat támogatási megállapodásának módosítása
spik2/2015. (XI. 3.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

    spik3.  a Terézvárosi Bolgár Önkormányzat támogatási megállapodásának módosítása kérelem alapján
spik3/2015. (XI. 6.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

    spik4.  a Terézvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási megállapodásának módosítása kérelem alapján
spik4/2015. (XI. 6.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

zárt ülés:

    okt3.  a 2015/2016. tanévre nyújtandó tanulói tankönyvvásárlási támogatás az oktatási intézményekben
okt3/2015. (XI. 6.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  


Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Csoporton a 342-1952-es telefonszámon vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.
 

Budapest, 2015. november 12.