MEGHÍVÓ
 

Értesítem, hogy a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság rendkívüli ülését
2015. július 8. napján (szerdán) 15 óra 45 perckor tartja
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.)
I. em. 104. (képviselői szobában)
 

NAPIRENDEK:
(a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával)  

nyílt ülés:

     1.        Az Andrássy út 21. szám alatti 29327/0/A/1-5 és /7-48 helyrajzi számú és az Andrássy út 4. szám alatti 29243/0/A/35 helyrajzi számú ingatlanok semmis szerződéseivel kapcsolatos elszámolási javaslat
185/2015. (VII. 6.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     2.        Javaslat a Budapest, VI. ker. Andrássy út 21. szám alatti társasház önkormányzati tulajdonú ingatlanainak pályáztatás útján történő együttes értékesítésére
183/2015. (VII. 6.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     3.        Benczúr kert felújítása – tervező kiválasztása
181/2015. (VII. 6.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     4.        Javaslat SportPont kialakítására
178/2015. (VII. 6.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     5.        Csatlakozás az „Európai Mobilitási Hét” és „Európai Autómentes Nap” 2015. évi Kartájához
179/2015. (VII. 6.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

Bizottsági előterjesztések:  

   1a/1.     Közbeszerzési eljárás lezárása “Kerületőri feladatok ellátása” tárgyában
(az anyag az előző ülésen 1a/3 napirendi jelzéssel került kiosztásra)
1a/1. (VII. 2.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

zárt ülés:

Testületi előterjesztések:
(a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával)  

     1.        Javaslat lakásbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére
184/2015. (VII. 6.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     3.        Válasz a Centrum Parkoló Kft. egyezségi ajánlatára
182/2015. (VII. 6.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

Bizottsági előterjesztések:  

   1a/2.     Közbeszerzési eljárás megindítása “Mobil szolgáltatások beszerzése” tárgyában
az ülésen kiosztott: 1a2/2015. (VII. 8.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

nyílt ülés:

Bizottsági előterjesztések (az ülésen vették fel napirendre):  

   1a/3.     A Budapest, II. kerület Hárshegyi út 3. (hrsz: 10937/22) szám alatti ingatlanra kiírt pályázat elbírálása
az ülésen kiosztott: 1a3/2015. (VII. 8.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   1a/4.     A Bp. VI. ker. Lovag u. 9-11. (hrsz: 28979) szám alatti ingatlanra kiírt pályázat elbírálása
az ülésen kiosztott: 1a4/2015. (VII. 8.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  


Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Csoporton a 342-1952-es telefonszámon vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.
 

Budapest, 2015. július 6.