MEGHÍVÓ
 

Értesítem, hogy a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság rendkívüli ülését
2015. július 2. napján (csütörtökön) 16 órakor tartja
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) fszt. 18. tanácsteremben az alábbiak szerint:
 

NAPIREND:  


Bizottsági előterjesztések:  

   1. Közbeszerzéssel és társasházakkal kapcsolatos előterjesztések:

   1a. közbeszerzés

   1a1.     Közbeszerzési eljárás megindítása „Karácsonyi díszkivilágítás” tárgyában
1a1/2015. (VI.30.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   1a2.     Közbeszerzési eljárás megindítása „9.000 darab karácsonyi csomag beszerzése és házhoz szállítása” tárgyában
1a2/2015. (VI.30.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   1a3.     Közbeszerzési eljárás lezárása “Kerületőri feladatok ellátása” tárgyában
az ülésen kiosztott anyag: 1a3/2015. (VII.2.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   1b. társasházi kérelmek:

   1b1.     A Bp. VI. ker. Szinyei Merse Pál u. 22-24. szám alatti társasház önkormányzati tulajdonra eső célbefizetés egy összegben történő megfizetéséhez hozzájárulás
1b1/2015. (VI.30.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   1b2.     A 2014. évi társasházi felújítási pályázaton támogatásban részesített társasházak felújítási munkáinak befejezésére a támogatási szerződésben rögzített határidő hosszabbítás
1b2/2015. (VI.30.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   1b3.     A 2015. évi társasházi felújítási pályázat elbírálása
1b3/2015. (VI.30.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések: -

   3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések:

   3a. bérbeadás:

   3a1.     Javaslat a Budapest, VI. ker. Városligeti fasor 40 szám alatti épületben lévő, 31. albetétszámú, 417 m2 alapterületű helyiségcsoport bérbeadására
3a1/2015. (VI.30.)
Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3a2.     Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására
3a2/2015. (VI.30.)
Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3b. elidegenítés:

   3b1.     Tulajdonosi hozzájárulás a Bp. VI. ker. Nagymező u. 18. szám alatti társasházban lévő, osztatlan közös tulajdonú tetőtér értékesítéséhez és az alapító okirat módosításához
3b1/2015. (VI.30.)
Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3c. elővásárlási jog: -

   3d. egyéb:

   3d1.     A Budapest, VI. ker. Szív u. 18. szám alatti társasházban lévő, 29538/0/A/4 helyrajzi számú, 170 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiségben végezhető tevékenység megváltoztatása
3d1/2015. (VI.30.)
Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester  

zárt ülés:

   1a4.     Közbeszerzési eljárás megindítása “Mobil szolgáltatások beszerzése” tárgyában
anyag az ülésen kerül kiosztásra
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  


Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Csoporton a 342-1952-es telefonszámon vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.
 

Budapest, 2015. június 30.