0 meghivo


MEGHÍVÓ
 

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. június 11. napján (csütörtökön) 9 órakor kezdődő rendes ülésére      

 

Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)
 

  NAPIREND:  

nyílt ülés:

     1.       A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója az előző ülés óta végzett munkáról (szóban)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester
                   Simonffy Márta alpolgármester
                   dr. Bundula Csaba alpolgármester
                   Papp László alpolgármester  

     2.        A 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása
147/2015. (VI. 1.) és az ülésen kiosztott: 175/2015. (VI. 9.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     3.        Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosítása
170/2015. (VI. 1.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     4/a.    Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló 24/2013,(VI.27.) önkormányzati rendelet módosítására
az ülésen kiosztott: 176/2015. (VI. 11.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     4/b.    Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről szóló 15/2013. (IV. 25.) rendelet módosítására
167/2015. (VI. 1.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     5.        A Terézvárosi Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosítása
148/2015. (VI. 1.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     6.        A Terézvárosi Családsegítő Szolgálat Szakmai Programjának jóváhagyása
161/2015. (VI. 1.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     7.        A Díjbeszedő Holding Zrt-vel Együttműködési Megállapodások létrehozása
149/2015. (VI. 1.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     7/b.    Gyermekétkeztetési adomány felhasználására vonatkozó megállapodás megkötése
az ülésen kiosztott: 174/2015. (VI. 9.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     8.        Éves összefoglaló jelentés az Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységéről
165/2015. (VI. 1.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     9.        Együttműködési megállapodás kötése az LP Média Kft.-vel
150/2015. (VI. 1.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     10.      A terézvárosi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások módosítása
164/2015. (VI. 1.)
[az előterjesztés mellékletei azok terjedelme miatt csak a www.terezvaros.hu oldalon érhetőek el]
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     11.      Munkamegosztási megállapodások megkötése Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala és a hivatal gazdasági szervezetének felügyelete alá rendelt költségvetési szervek között
151/2015. (VI. 1.)
Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző  

     12.      Döntés a 2015. év I. félévben, az önszerveződő közösségek számára kiírt tematikus pályázati támogatásokról
152/2015. (VI. 1.) az ülésen kiosztott: 177/2015. (VI. 11.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     13.      A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata fenntartásában lévő óvodákban a pedagógus, valamint a nevelő munkát közvetlenül segítő alkalmazottak és technikai dolgozók álláshelyeinek meghatározása a 2015/2016. nevelési évre
153/2015. (VI. 1.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     14.      Átfogó értékelés az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről
154/2015. (VI. 1.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     15.      Tájékoztató önkormányzati tulajdonú épületek műszaki állapotáról, és javaslat a műszaki állapotfelmérés alapján elvégzendő munkákra
169/2015. (VI. 1.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     16.      CÉLKERESZT Bt. kérelmének elbírálása
155/2015. (VI. 1.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     17.      A Budapest, VI. kerület Bajcsy-Zsilinszky út 17. 1 em. 8. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
156/2015. (VI. 1.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     18.      A Budapest, VI. kerület Nagymező u. 8. 1. em. 1. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
157/2015. (VI. 1.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     19.      A Budapest, VI. kerület Nagymező u. 8. 4. em. 4. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
158/2015. (VI. 1.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     20.      A Budapest, VI. kerület Andrássy út 29. 2. lh. 1. em. 5. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
159/2015. (VI. 1.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     21.      A Budapest, VI. kerület Andrássy út 57. 1. em. 5. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
160/2015. (VI. 1.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     22.      Támogatási megállapodás kötése a Szent Család Plébániával, az Avilai Nagy Szent Teréz Plébániával és a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközséggel
166/2015. (VI. 1.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     23.      Javaslat a Budapest, VI. kerület Andrássy út 83-85. szám alatti ingatlanban 2014. július 15-én történt káreseménnyel kapcsolatos önkormányzati szerepvállalás felülvizsgálatára
171/2015. (VI. 1.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     24.      Válasz a CENTRUM Kft. egyezségi ajánlatára - ZÁRT ülés napirendjei között található
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     25.      Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
162/2015. (VI. 1.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  


zárt ülés:

     1.        Intézményvezetői jogviszony rendezése, pályázat kiírása
163/2015. (VI. 1.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     2.        Megállapodás létrehozása házi gyermekorvosi körzet feladatainak finanszírozására
168/2015. (VI. 1.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     3.        Válasz a CENTRUM Kft. egyezségi ajánlatára (eredetileg nyílt 24.)
ülésen kiosztott: 173/2015. (VI. 9.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  


nyílt ülés:

     26.     Interpellációk, képviselői kérdések, közlemények  

 


Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Csoporton a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen, vagy a 351-8933-as telefonszámon szíveskedjen bejelenteni.
 

Budapest, 2015. június 4.