MEGHÍVÓ
 

Értesítem, hogy a Humán Bizottság következő ülését
2015. június 9. napján (kedden) 15 óra 30 perckor tartja
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) fszt. 18. tanácsteremben az alábbiak szerint:
 

NAPIREND:
(a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával)  

nyílt ülés:

     2.        A 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása
147/2015. (VI. 1.) és az ülésen kiosztott: 175/2015. (VI. 9.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     5.        A Terézvárosi Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosítása
148/2015. (VI. 1.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     6.        A Terézvárosi Családsegítő Szolgálat Szakmai Programjának jóváhagyása
161/2015. (VI. 1.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     7.        A Díjbeszedő Holding Zrt-vel Együttműködési Megállapodások létrehozása
149/2015. (VI. 1.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     10.      A terézvárosi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások módosítása
164/2015. (VI. 1.)
[az előterjesztés mellékletei azok terjedelme miatt csak a www.terezvaros.hu oldalon érhetőek el]
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     11.      Munkamegosztási megállapodások megkötése Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala és a hivatal gazdasági szervezetének felügyelete alá rendelt költségvetési szervek között
151/2015. (VI. 1.)
Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző  

     12.      Döntés a 2015. év I. félévben, az önszerveződő közösségek számára kiírt tematikus pályázati támogatásokról
152/2015. (VI. 1.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     13.      A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata fenntartásában lévő óvodákban a pedagógus, valamint a nevelő munkát közvetlenül segítő alkalmazottak és technikai dolgozók álláshelyeinek meghatározása a 2015/2016. nevelési évre
153/2015. (VI. 1.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     14.      Átfogó értékelés az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről
154/2015. (VI. 1.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  


zárt ülés:

     1.        Intézményvezetői jogviszony rendezése, pályázat kiírása
163/2015. (VI. 1.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     2.        Megállapodás létrehozása házi gyermekorvosi körzet feladatainak finanszírozására
168/2015. (VI. 1.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     3.        Gyermekétkeztetési adomány felhasználására vonatkozó megállapodás megkötése
az ülésen kiosztott: 174/2015. (VI. 9.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  


nyílt ülés:

Bizottsági előterjesztések:
 

    okt1.  Pótelőirányzatok kérése (TEGOSZ, Kincseskert óvoda, Bölcsődék)
okt1/2015. (VI.04.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

    szoc1.  A Terézvárosi Családsegítő Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
szoc1/2015. (VI.04.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

    spik1.  Döntés a terézvárosi nemzetiségi önkormányzatok számára 2015. I. félévre kiírt tematikus pályázaton elnyerhető összegekről
spik1/2015. (VI.04.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

    spik2.  2015. II. félévi tematikus pályázat kiírása a Terézvárosban működő nemzetiségi önkormányzatok számára
spik2/2015. (VI.04.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

    spik3.  2015. II. félévi tematikus pályázat kiírása önszerveződő közösségek számára
spik3/2015. (VI.04.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  


Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Csoporton a 342-1952-es telefonszámon vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.
 

Budapest, 2015. június 4.