MEGHÍVÓ
 

Értesítem, hogy a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság rendkívüli ülést tart
2015. június 3. napján (szerdán) 16 óra 30 perckor
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) fszt. 18. tanácsteremben az alábbiak szerint:
 

NAPIREND:  

nyílt ülés:

Bizottsági előterjesztések:  

   1. Közbeszerzéssel, előirányzat felhasználással, társasházakkal és egyéb ügyekkel kapcsolatos előterjesztések:

   1a. közbeszerzés:

   1a1.     Közbeszerzési eljárás megindítása "Villamos energia beszerzése" tárgyában
1a1/2015. (VI.01.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   1b. társasházi kérelmek: -ZÁRT ÜLÉS, lásd a meghívó végén

   1c. egyéb:

   1c1.     2015. évi társasházi zöldfelület-fejlesztési pályázatok elbírálása
1c1/2015. (VI. 02.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   1c2.     A Bp. VI. ker. Szondi u. 45. szám alatti társasház és a Bp. VI. ker. Andrássy út 84. szám alatti társasház pályázaton kívüli felújítási támogatása
1c2/2015. (VI.01.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   1c3.     A Bp. VI. ker. Eötvös u. 28., a Teréz krt. 8. és a Vörösmarty u. 57. szám alatti társasház felújítás befejezési határidejének meghosszabbítása
1c3/2015. (VI.01.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések:

   2a. bérbeadás: – ZÁRT ÜLÉS, lásd a meghívó végén

   2b. elidegenítés –

   2c. elővásárlási jog:

   2c1.     Budapest, VI. kerület Nagymező u. 8. 3. em. 8/A. szám alatti ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog
2c1/2015. (V.28.)
Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   2c2.     Budapest, VI. kerület Nagymező u. 14. fsz. 16. szám alatti ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog
2c2/2015. (V.28.)
Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   2d. egyéb: –


   3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések::

   3a. bérbeadás:

   3a1.     Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására
3a1/2015. (V.28.)
Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3b. elidegenítés:

   3b1.     Javaslat a Bp. VI. ker. Lovag u. 9-11. (hrsz: 28979) szám alatti ingatlan pályázati úton történő hasznosítására
3b1/2015. (VI. 03.)
Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3c. elővásárlási jog:

   3c1.     Budapest, VI. kerület 29280/0/A/27 hrsz.-ú, természetben Király u. 24. pinceszint alatt található raktár megnevezésű ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog
3c1/2015. (V.28.)
Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3d. egyéb:

   4. Egyebek:

zárt ülés:

   1. Közbeszerzéssel, előirányzat felhasználással, társasházakkal és egyéb ügyekkel kapcsolatos előterjesztések: -

   1b. társasházi kérelmek:

   1b1.    Tulajdonosi hozzájárulás a Bp. VI. ker. Csengery u. 78. szám alatti társasházban lévő, X. számmal jelölt osztatlan közös tulajdonú világítóudvar egy részének értékesítéséhez és a társasházi alapító okirat módosításáhozA Bp. VI. ker. Andrássy út 83-85. számú társasház 2014. évi pályázati felújítási támogatással kapcsolatos kérelme
1b1/2015. (V.28.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   1b2.     Tulajdonosi hozzájárulás a Bp. VI. ker. Nagymező u. 43. szám alatti társasházban lévő, VIII. számmal jelölt osztatlan közös tulajdonú tetőtér egy részének értékesítéséhez, és a társasházi alapító okirat módosításához.
1b2/2015. (V.28.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   Lakással kapcsolatos előterjesztés:

   2a. bérbeadás:

   2a1.     A Budapest VI. kerület, Aradi utca 22. 3/2 szám alatti lakás bérbeadása.
2a1/2015. (V.28.)

Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   2a2.     A Budapest VI. kerület, Izabella utca 45. fszt/2 szám alatti lakás bérbeadása.
2a2/2015. (V.28.)

Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   2a3.     Lakások szociális alapú, felújítási kötelezettséggel történő bérbeadására beérkezett pályázatok elbírálása.
2a3/2015. (V.28.)

Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester  


A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.
 

Budapest, 2015. május 29.