MEGHÍVÓ
 

Értesítem, hogy a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság következő ülését
2015. április 28. napján (kedden) 16 óra 30 perckor tartja
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) fszt. 18. tanácsteremben az alábbiak szerint:
 

NAPIREND:
(a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával)  


kötött ülés:  

          1.   Beszámoló jelentés Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2014. évi zárszámadásról
121/2015. (IV. 20.)  és az ülésen kiosztott:   129/2015. (IV. 28.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

nyílt ülés:

     3.       Adományozási szerződés kötése a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal
91/2015. (IV.20.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     5.       Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási hozzájárulások díjáról szóló 17/2010. (VI. 21.) önkormányzati rendelet módosítása
113/2015. (IV.20.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     6.       A településképi bejelentési és kötelezési eljárás szabályozásáról szóló 45/2013(XII.19.) számú önkormányzati rendelet módosítása
92/2015. (IV.20.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     9.       Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2014. évi gazdálkodásáról szóló számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyására
120/2015. (IV.23.)  és az ülésen kiosztott:   130/2015. (IV. 28.)    131/2015. (IV. 28.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     10.     Döntés az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetőinek 2014. évi teljesítményértékeléséről és a 2015. évi teljesítménykövetelményeiről
119/2015. (IV.20.)  és az ülésen kiosztott:   132/2015. (IV. 28.)    133/2015. (IV. 28.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     11.     Javaslat Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2015-2019. évekre vonatkozó gazdasági programjára
125/2015. (IV.20.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     13.     Támogatási megállapodás jóváhagyása a Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvánnyal
114/2015. (IV.20.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     14.     Támogatási szerződés kötése az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközséggel
112/2015. (IV.20.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     15.     A Bp. VI. ker. Andrássy út 47. (hrsz: 29412) szám alatti ingatlan pályázati eredménye
108/2015. (IV.20.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     16.     A Budapest. VI. kerület Andrássy út 4. 4. em. 12. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
109/2015. (IV.20.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     17.     A Budapest, VI. kerület Paulay Ede u. 14. 1. em. 2. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
110/2015. (IV.20.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     18.     Javaslat 2 db nem lakáscélú helyiség versenytárgyalás keretében történő értékesítésére
111/2015. (IV.20.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

Bizottsági előterjesztések:  

   1. Közbeszerzéssel, előirányzat felhasználással, társasházakkal és egyéb ügyekkel kapcsolatos előterjesztések:

   1a. közbeszerzés

   1a1.     Közbeszerzési eljárás megindítása „Kerületőri feladatok ellátása” tárgyában
1a1/2015. (IV.28.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  


   1b. társasházi kérelmek:

   1b1.     A Bp. VI. ker. Andrássy út 83-85. számú társasház 2014. évi pályázati felújítási támogatással kapcsolatos kérelme
1b1/2015. (IV.23.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   1b2.     A Bp. VI. ker. Rózsa u. 71. és a Nagymező u. 68. szám alatti társasház felújítás befejezési határidejének meghosszabbítása
1b2/2015. (IV.23.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   1c. egyéb:


   1c1.     A Budapest VI. kerület Hunyadi tér (hrsz:29468) közterületen található LÍRA-PONT épület hasznosítására kiírt pályázat elbírálása
az ülésen kiosztott: 1c1/2015. (IV.28.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések:

   2a. bérbeadás: –

   2b. elidegenítés –

   2c. elővásárlási jog: –

   2d. egyéb: –


   3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések::

   3a. bérbeadás:

   3a1.     Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására
3a1/2015. (IV.23.)
Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3a2.     Javaslat üres nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázat útján történő bérbeadására, valamint a 260/2014. (09. 25.), valamint a 36/2015. (II. 24.) számú bizottsági határozatok módosítására
3a2/2015. (III.19.)
Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3b. elidegenítés:

   3b1.     Javaslat 7 db önkormányzati tulajdonú ingatlan versenytárgyaláson (árverésen) történő értékesítésére
3b1/2015. (IV.23.)
Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3c. elővásárlási jog:

   3c1.     Budapest, VI. kerület Andrássy út 53. 2. em. 6/A. szám alatti ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog
3c1/2015. (IV.23.)
Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3c2.     Budapest, VI. kerület Andrássy út 84. fsz. 1. szám alatti ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog
3c2/2015. (IV.23.)
Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3c3.     Budapest, VI. kerület Andrássy út 92-94. (Szinyei Merse u. 1.) fsz. 8. szám alatti ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog
3c3/2015. (IV.24.)
Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3c4.     Budapest, VI. kerület Andrássy út 92-94. (Szinyei Merse u. 1.) 3. em. 13. szám alatti ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog
3c4/2015. (IV.24.)
Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3c5.     Budapest, VI. kerület Bajcsy-Zsilinszky út 55. fsz. 8. szám alatti ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog
3c5/2015. (IV.23.)
Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3c6.     Budapest, VI. kerület Paulay Ede u. 14. fsz. 2. szám alatti ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog
3c6/2015. (IV.23.)
Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3d. egyéb:

   3d1.     Javaslat a Bp., VI. ker. Nagymező u. 20. szám alatti társasházban lévő helyiségcsoport fűtésének biztosításához szükséges kémény javítására fordított költség megtérítésére
3d1/2015. (IV.23.)
Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3d2.     Javaslat a 259/2014.(09.25.) határozat végrehajtási határidejének az ismételt meghosszabbítására
3d2/2015. (IV.23.)
Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   4. Egyebek:

   4a1.     Javaslat a Csengery utca (Hunyadi tér 1. szám - Szófia utca között) forgalmi rendjének módosítására
4a1/2015. (IV.23.)
Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   4a2.     Tiltakozás a tervezett Múzeumi Negyed Városligetben való megvalósítása ellen
4a2/2015. (IV.23.)
Előterjesztő: Juhász Tímea a bizottság tagja  


Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Csoporton a 342-1952-es telefonszámon vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.
 

Budapest, 2015. április 23.