MEGHÍVÓ 
     
 

Értesítem, hogy a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság következő ülését

2015. március 24. napján (kedden) 14 órakor tartja

a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) fszt. 18. tanácsteremben
 

  NAPIREND:  

  Testületi előterjesztések:  

  (a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával)  

   5.    Az Állami Számvevőszék „Az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzéséről - Budapest Főváros VI. kerület Terézváros” címmel készített jelentés Intézkedési Tervének módosítása
65/2015. (III. 16.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

   7.    Szerződések módosítása a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-vel, a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt-vel és a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Közhasznú Kft-vel
82/2015. (III.16.)
[az előterjesztés mellékletei azok terjedelme miatt csak a www.terezvaros.hu oldalon érhetőek el]
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   8.    Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2015. évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadása
67/2015. (III.16.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   11.  Ajándékozási szerződés megkötése a Bajzások Jövője Alapítvánnyal
81/2015. (III.16.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   12.  Budapest belső városrészének komplex kerékpáros-barát fejlesztése című projekthez kapcsolódó tulajdonosi döntés módosítása
69/2015. (III. 16.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

   16.  A Budapest. VI. kerület Andrássy út 81. 2.em. 2/B. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
74/2015. (III. 16.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

Bizottsági előterjesztések:

nyílt ülés:

   1. Közbeszerzéssel, előirányzat felhasználással, társasházakkal és egyéb ügyekkel kapcsolatos előterjesztések:

   1a. közbeszerzés –

   1b. társasházi kérelmek: –

   1c. egyéb:


   1c1.     Felhívás a 2015. évi társasházi zöldterület-fejlesztési pályázat benyújtására
1c1/2015. (III.24.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések:

   2a. bérbeadás:

   2a1.     A Budapest VI. kerület, Szondi utca 22. fszt/1/A szám alatti lakás bérbeadása
ZÁRT ülés lásd a meghívó végén
Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   2b. elidegenítés –

   2c. elővásárlási jog: –

   2d. egyéb:

   2d1.     Javaslat szociális alapú, felújítási kötelezettséggel járó lakáspályázat kiírására
ZÁRT ülés lásd a meghívó végén
Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester  


   3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések::

   3a. bérbeadás:

   3a1.     Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására
3a1/2015. (III.19.)
Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3a2.     Javaslat üres nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázat útján történő bérbeadására
3a2/2015. (III.19.)
Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3b. elidegenítés:

   3b1.     Javaslat 29 db önkormányzati tulajdonú ingatlan versenytárgyaláson (árverésen) történő értékesítésére
3b1/2015. (III.19.)
Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3b2.     Javaslat a Bp., VI. ker. Városligeti fasor 24. szám alatti társasház 29718/0/A/33 helyrajzi számú ingatlanának árverésen kívüli elidegenítésére
3b2/2015. (III.19.)
Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3c. elővásárlási jog:

   3c1.     Budapest, VI. kerület Andrássy út 53. fsz. 1. szám alatti ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog
3c1/2015. (III.19.)
Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3c2.     Budapest, VI. kerület Andrássy út 57. 1 em. 6/B. szám alatti ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog
3c2/2015. (III.19.)
Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3d. egyéb:


   3d1.     Javaslat a Budapest, VI. kerület Aradi u. 40. szám alatti társasházban lévő, az „On Liberty” Szabadelvű Gondolkodásért Alapítvány bérleményét képező 4. albetétszámú helyiség bérleti szerződésének módosítására
3d1/2015. (III.19.)
Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3b2.     Javaslat a Budapest, VI. ker. Dessewffy u. 41. szám alatti társasházban lévő, 29001/0/A/7 helyrajzi számú, 37 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség használati módjának kiegészítése
3d2/2015. (III.19.)
Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   4. Egyebek:


zárt ülés:

   Lakással kapcsolatos előterjesztés:

   2a. bérbeadás:

   2a1.     A Budapest VI. kerület, Szondi utca 22. fszt/1/A szám alatti lakás bérbeadása
2a1/2015. (III.19.)

Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   2d. egyéb:

   2d1.     Javaslat szociális alapú, felújítási kötelezettséggel járó lakáspályázat kiírására
2d1/2015. (III.19.)

Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester
 

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.
 

Budapest, 2015. március 19.