BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE

1067 Budapest, Eötvös u. 3. MEGHÍVÓ 
     
 

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. március 26. napján (csütörtökön) 10 órakor megtartandó        
rendes ülésére      

 

Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)
 

  NAPIREND:  

nyílt ülés:

   1.    A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója az előző ülés óta végzett munkáról (szóban)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester
                   Simonffy Márta alpolgármester
                   dr. Bundula Csaba alpolgármester
                   Papp László alpolgármester  

   2.    A személyes gondoskodás keretében szociális ellátást nyújtó nevelési - oktatási és szociális intézmények, továbbá a gyermekjóléti alapellátást biztosító intézmények intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 39/1997. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosítás
62/2015. (III.16.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

   3.    Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének a köztéri műalkotások és az emléktáblák önkormányzati finanszírozásának és állításának rendjéről szóló 37/2008. (XII. 1.) számú rendeletének módosítása
63/2015. (III. 16.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

   4.    Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítása
64/2015. (III. 16.)
[az előterjesztés mellékletei azok terjedelme miatt csak a www.terezvaros.hu oldalon érhetőek el]
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

   5.    Az Állami Számvevőszék „Az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzéséről - Budapest Főváros VI. kerület Terézváros” címmel készített jelentés Intézkedési Tervének módosítása
65/2015. (III. 16.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

   6.    A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Alapító okiratának módosítása
66/2015. (III. 16.)   és az ülésen kiosztott: 89/2015. (III. 26.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   7.    Szerződések módosítása a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-vel, a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt-vel és a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Közhasznú Kft-vel
82/2015. (III.16.)
és az ülésen kiosztott anyagok:
85/2015. (III. 20.)      86/2015. (III. 23.)      87/2015. (III. 23.)
[az előterjesztés mellékletei azok terjedelme miatt csak a www.terezvaros.hu oldalon érhetőek el]
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   8.    Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2015. évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadása
67/2015. (III.16.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   9.    Önkormányzati pályázat benyújtása “Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására” (CSP-CSBM-15)
83/2015. (III.16.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

   10.  Testvérvárosi megállapodás kötése Zadar városával
68/2015. (III.16.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

   11.  Ajándékozási szerződés megkötése a Bajzások Jövője Alapítvánnyal
81/2015. (III.16.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   12.  Budapest belső városrészének komplex kerékpáros-barát fejlesztése című projekthez kapcsolódó tulajdonosi döntés módosítása
69/2015. (III. 16.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   13.  Emléktábla állítása Dr. Zoltán István tiszteletére
(Az előterjesztő visszavonta, levették napirendről.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

   14.  Az óvodai beíratás időpontjának, az erről szóló Hirdetmény szövegének, és az óvodai körzetek meghatározása a 2015/16 nevelési évre
71/2015. (III. 16.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

   15.  Támogatási megállapodás kötése a Tűzoltó Doktor Nonprofit Kft.-vel
73/2015. (III. 16.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

   16.  A Budapest. VI. kerület Andrássy út 81. 2.em. 2/B. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
74/2015. (III. 16.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   17.  A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 36/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosítása
75/2015. (III. 16.)
Előterjesztő: Heltai László képviselő  

   18.  A képviselő-testület folyamatos tájékoztatása a Fidesz-KDNP, valamint a Szociáldemokraták MPP egyéni képviselőjelölti és polgármesteri ajánlóíveivel kapcsolatos, a 2014. évi önkormányzati választással összefüggő 01000/2364/2014. bü. számú büntetőeljárás kapcsán 
(levették napirendről)
76/2015. (III. 16.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba képviselő  

   19.  Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
77/2015. (III.16.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

   20.    A Király u. 36. Kft. „fa” és a VÁR-Faktorház Zrt. egyezségi ajánlata
az ülésen napirendre vett: 88/2015. (III. 26.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   21.    Szakértő kiválasztása és a szerződéses feltételek elfogadása
az ülésen napirendre vett: 90/2015. (III. 26.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

zárt ülés:

   1.    Bizottsági tag megválasztása
80/2015. (III. 16.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

   2.    Intézményvezető jogviszonyának rendezése, pályázat kiírása
78/2015. (III. 16.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

   3.    Döntés a „Terézvárosi Szent György-díj” adományozásáról
79/2015. (III. 16.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

nyílt ülés:

   22.  Interpellációk, képviselői kérdések, közlemények

  Hatvani Csaba képviselő interpellációja dr. Bundula Csaba alpolgármesterhez:

  a.) Térfigyelő rendszer működése

        72/2015. (III.16.)
 

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Csoporton a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen, vagy a
351-8933-as telefonszámon szíveskedjen bejelenteni.
 

Budapest, 2015. március 19.