MEGHÍVÓ 
     
 

Értesítem, hogy a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság következő ülését

2015. február 24. napján (kedden) 16 óra 30 perckor tartja

a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) fszt. 18. tanácsteremben
 

  NAPIREND:  

  Testületi előterjesztések:  

  (a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával)  

kötött ülés:

   1.    Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő várható fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évre és az azt követő három évre történő meghatározása, határozatba foglalása
4/2015. (II.13.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester
 

   2.    Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása
5/2015. (II.13.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester
 
Az előterjesztés mellékletei az ülésen kerülnek kiosztásra:
• Könyvvizsgálói jelentés
• A Terézvárosi Érdekegyeztető Tanács jegyzőkönyve
• Intézményvezetői egyeztetés jegyzőkönyve

nyílt ülés:

   2.    A 2014. évi költségvetésről szóló 3/2014. (II. 28.) rendelet módosítása
42/2015. (II.16.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

   5.    Javaslat a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokról szóló 55/2011.(XII. 19.) önkormányzati rendelet módosítására
19/2015. (II. 16.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   6.    Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 15/2006.(III. 21.) önkormányzati rendelet módosítására
20/2015. (II. 16.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   7.    Hozzájárulás kizárólagos használatú várakozóhelyek kijelöléséhez diplomáciai testületek részére
43/2015. (II.16.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   8.    Hozzájárulás adása közterület-használathoz a „Nyugati tér, Skála Metró előtti terület megújítása” projekttel összefüggésben
41/2015. (II.16.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   9.    Közbeszerzési eljárás megindítása „Földgáz beszerzése” tárgyában
44/2015. (II.16.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   10.  A közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetéséről, a túlszolgálat finanszírozásáról, valamint a megerősített túlszolgálat ellentételezéséről szóló megállapodás kötése a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal
45/2015. (II.16.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   11.  Két személygépjármű vásárlása a BRFK VI. kerületi Rendőrkapitányság munkájának segítése érdekében
46/2015. (II.16.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   17.  Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletidíj-szabályozására hozott határozat módosítására
27/2015. (II. 16.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   18.  Javaslat a Budapest, VI. ker. Andrássy út 47. szám alatti ingatlan pályáztatás útján történő értékesítésére
18/2015. (II. 16.)
[az előterjesztés mellékletei azok terjedelme miatt csak a www.terezvaros.hu oldalon érhetőek el]
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   19.  A Budapest, VI. kerület Andrássy út 4. 3. em. 10/A. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
22/2015. (II. 16.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   20.  A Budapest, VI. kerület Andrássy út 45. III. 6, III. 6/A, III. 7, és III. 7/A, valamint III. 9. szám alatti lakásokkal kapcsolatos elővásárlási jog
21/2015. (II. 16.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   21.  A Budapest, VI. kerület Bajcsy-Zsilinszky út 17. 3. em. 10. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
25/2015. (II. 16.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   22.  A Budapest, VI. kerület Bajcsy-Zsilinszky út 55. 3. em. 5. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
23/2015. (II. 16.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   23.  A Budapest, VI. kerület Nagymező u. 8. 4. em. 1/A. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
24/2015. (II. 16.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   24.  A Bp. VI. ker. Révay köz 4. szám alatti társasház felújítás befejezési határidejének meghosszabbítása
26/2015. (II. 16.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   25.  Javaslat a Budapest, VI. kerület Hunyadi tér (hrsz: 29468) közterületen található LÍRA-PONT épület hasznosítására
17/2015. (II. 16.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester
 

Bizottsági előterjesztések:

nyílt ülés:

   1. Közbeszerzéssel, előirányzat felhasználással, társasházakkal és egyéb ügyekkel kapcsolatos előterjesztések:

   1a. közbeszerzés –

   1b. társasházi kérelmek:

   1b1.     Bp. VI. ker. Weiner L. u. 14. szám alatti társasház üzemzavaros gáz-csatlakozó vezeték teljes kiváltás költségéből az önkormányzati tulajdonra eső célbefizetés egy összegben történő megfizetéséhez utólagos hozzájárulás
1b1/2015. (II.19.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   1b2.     Bp. VI. ker. Bajnok u. 32. szám alatti társasház 2 db kéménycsoport visszabontásának és újjáépítésének befejezési határidő meghosszabbítása
1b2/2015. (II.19.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   1b3.    Bp. VI. ker. Bajza u. 45. szám alatti társasház tetőhéjalás felújítás befejezési határidejének meghosszabbítása
1b3/2015. (II.19.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   1c. egyéb:

   1c1.     A Budapest VI. ker. Hunyadi téri Vásárcsarnok épületében lévő JTER/2 jelű helyiség jogcímnélküli használójának egyezségi ajánlata
1c1/2015. (II.19.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   1c2.     A Budapest VI. ker. Jókai tér 6. szám alatti társasházban lévő 28874/0/A/6 hrsz-ú ingatlan jogcímnélküli használójának egyezségi ajánlata
1c2/2015. (II.19.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   1c3.     Cz. I. bérleti díjhátralékának elengedésére irányuló kérelme
ZÁRT ülés lásd a meghívó végén

   2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések:

   2a. bérbeadás – ZÁRT ülés lásd a meghívó végén

   2b. elidegenítés –

   2c. elővásárlási jog:

   2c1.     Budapest, VI. kerület Andrássy út 92-94. (Szinyei Merse u. 1.) II. 13. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
2c1/2015. (II.19.)
Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   2c2.     Budapest, VI. kerület Nagymező u. 8. 3. em. 8/A. szám alatti lakásingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog
2c2/2015. (II.19.)
Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   2c3.     Budapest, VI. kerület Hajós u. 25. (Zichy Jenő u. 21.) II. 7. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
2c3/2015. (II.19.)
Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester
 

   3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések::

   3a. bérbeadás:

   3a1.     Javaslat a Budapest, VI. ker. Aradi u. 22. szám alatti épületben lévő 66 albetétszámú számú helyiség ismételt bérbeadására
3a1/2015. (II.19.)
Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3a2.     A Budapest VI. kerület Városligeti fasor 6. (hrsz: 29606) szám alatti ingatlan pályázati eredménye
3a2/2015. (II.19.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   3a3.     Javaslat üres nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázat útján történő bérbeadására
3a3/2015. (II.19.)
Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3a4.     Javaslat a Budapest, VI. ker. Benczúr u. 39/b. szám alatti társasházban lévő, 28. albetétszámú, 20 m2 alapterületű garázs-helyiség bérbe adására
ZÁRT ülés lásd a meghívó végén

 

   3c. elővásárlási jog:

   3c1.     Budapest, VI. kerület Andrássy út 7. 1 em. 1. szám alatti ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog
3c1/2015. (II.19.)
Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3c2.     Budapest, VI. kerület Andrássy út 29. 1. lph. 3. em. 9. szám alatti ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog
3c2/2015. (II.19.)
Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3c3.     Budapest, VI. kerület 29465/0/A/18 hrsz.-ú, természetben Andrássy út 61. földszinten található üzlethelyiséggel kapcsolatos elővásárlási jog
3c3/2015. (II.19.)
Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3c4.     Budapest, VI. kerület Dessewffy u. 21. 2. em. 10. szám alatti ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog
3c4/2015. (II.19.)
Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3c5.     Budapest, VI. kerület Király u. 24. III. 14. szám alatti ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog jog
3c5/2015. (II.19.)
Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3c6.     Budapest, VI. kerület Király u. 28. II. 48. szám alatti ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog
3c6/2015. (II.19.)
Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester
 

   3d. egyéb:

   3d1.     A Budapest, VI. ker. Andrássy út 132. szám alatti épületben lévő 28268/0/A/10 helyrajzi számú ingatlan ügyében előterjesztett peren kívüli megállapodás
ZÁRT anyag. lásd a meghívó végén

   4. Egyebek:

zárt ülés:

   1c. Egyéb ügyekkel kapcsolatos előterjesztések:

   1c3.     Cz. I. bérleti díjhátralékának elengedésére irányuló kérelme
1c3/2015. (II.19.)

Előterjesztő: Papp László alpolgármester
 

   Lakással kapcsolatos előterjesztés:

   2a. bérbeadás:

   2a1.     Budapest, VI., Bajza u. 66. félemelet 7. lakás bérbeadása
2a1/2015. (II.19.)

Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   2a2.     Budapest, VI., Izabella u. 43. fsz. 5. szám alatti lakás határozatlan időre történő bérbeadása
2a2/2015. (II.19.)

Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   2a3.     Budapest, VI., Király u. 86. fsz. 26. lakás bérbeadása
2a3/2015. (II.19.)

Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   2a4.     A Budapest VI. kerület, Rózsa utca 76. lakás bérbeadás
2a4/2015. (II.19.)

Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester
 

   Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések:

   3a. bérbeadás:

   3a4.     Javaslat a Budapest, VI. ker. Benczúr u. 39/b. szám alatti társasházban lévő, 28. albetétszámú, 20 m2 alapterületű garázs-helyiség bérbe adására
3a4/2015. (II.19.)

Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3d. egyéb:

   3d1.     A Budapest, VI. ker. Andrássy út 132. szám alatti épületben lévő 28268/0/A/10 helyrajzi számú ingatlan ügyében előterjesztett peren kívüli megállapodás
3d1/2015. (II.19.)

Előterjesztő: Papp László alpolgármester
 

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.
 

Budapest, 2015. február 19.