MEGHÍVÓ 
     
 

Értesítem, hogy a Pénzügyi és Jogi Bizottság rendes ülését

2015. február 25. napján (szerdán) 14 órakor tartja


a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) fszt. 18. tanácsteremben tartja az alábbiak szerint:

 

  NAPIREND:  

Testületi előterjesztések:
(a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával)  

kötött ülés:

   1.    Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő várható fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évre és az azt követő három évre történő meghatározása, határozatba foglalása
4/2015. (II.13.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester
 

   2.    Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása
5/2015. (II.13.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester
 
Az előterjesztés mellékletei az ülésen kerülnek kiosztásra:
• Könyvvizsgálói jelentés
• A Terézvárosi Érdekegyeztető Tanács jegyzőkönyve
• Intézményvezetői egyeztetés jegyzőkönyve

nyílt ülés:

   2.    A 2014. évi költségvetésről szóló 3/2014. (II. 28.) rendelet módosítása
42/2015. (II.16.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

   3.    A szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásoktól szóló rendelet megalkotása
10/2015. (II. 16.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

   4.    Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati működtetésű általános iskolákban és gimnáziumban adható étkezés kiegészítésről valamint a tanulói tankönyvvásárlási támogatásról szóló 1/2013. (I. 21.) rendeletének módosítása
11/2015. (II. 16.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

   5.    Javaslat a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokról szóló 55/2011.(XII. 19.) önkormányzati rendelet módosítására
19/2015. (II. 16.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   6.    Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 15/2006.(III. 21.) önkormányzati rendelet módosítására
20/2015. (II. 16.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   7.    Hozzájárulás kizárólagos használatú várakozóhelyek kijelöléséhez diplomáciai testületek részére
43/2015. (II.16.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   8.    Hozzájárulás adása közterület-használathoz a „Nyugati tér, Skála Metró előtti terület megújítása” projekttel összefüggésben
41/2015. (II.16.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   9.    Közbeszerzési eljárás megindítása „Földgáz beszerzése” tárgyában
44/2015. (II.16.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   10.  A közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetéséről, a túlszolgálat finanszírozásáról, valamint a megerősített túlszolgálat ellentételezéséről szóló megállapodás kötése a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal
45/2015. (II.16.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   11.  Két személygépjármű vásárlása a BRFK VI. kerületi Rendőrkapitányság munkájának segítése érdekében
46/2015. (II.16.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   12.  A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítása
8/2015. (II. 16.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

   18.  Javaslat a Budapest, VI. ker. Andrássy út 47. szám alatti ingatlan pályáztatás útján történő értékesítésére
18/2015. (II. 16.)
[az előterjesztés mellékletei azok terjedelme miatt csak a www.terezvaros.hu oldalon érhetőek el]
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   26.  A Polgármester 2015. évi szabadságolásának ütemezése
47/2015. (II.16.)
Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző  

   31.  A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 36/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosítása
32/2015. (II. 16.)
Előterjesztő: Heltai László képviselő  


  Bizottsági előterjesztések:

nyílt ülés:

pen1.  A Budapest VI. ker. Hunyadi téri Vásárcsarnok épületében lévő JTER/2 jelű helyiség jogcímnélküli használójának egyezségi ajánlata
pen1/2015. (II.19.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester
 

pen2.  A Budapest VI. ker. Jókai tér 6. szám alatti társasházban lévő 28874/0/A/6 hrsz-ú ingatlan jogcímnélküli használójának egyezségi ajánlata
pen2/2015. (II.19.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester
 

zárt ülés:

pen3.  A Budapest, VI. ker. Andrássy út 132. szám alatti épületben lévő 28268/0/A/10 helyrajzi számú ingatlan ügyében előterjesztett peren kívüli megállapodás
pen3/2015. (II.19.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester
 

jog1.  1061 Budapest, Andrássy út 46. Fszt. (28873/0/A/4 hrsz.) szám alatti „CACTUS JUICE BÁR ÉS CAFÉ I. OSZTÁLYU ÉTTEREM” elnevezésű üzlet éjszakai nyitva tartásának engedélyezésére vonatkozó kérelem
jog*/2015. (II.19.)
Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző
 

jog2.  1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 7. (29265/0/A/2, 29265/0/A/4, 29265/0/A/5, 29265/0/A/9 hrsz.) szám alatti „STAR KEBAB TÖRÖK ÉTTEREM” elnevezésű üzlet éjszakai nyitva tartásának engedélyezésére vonatkozó kérelem
jog2/2015. (II.19.)
Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző
 

jog3.  1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 11. (29411/0/A/1; 4; 27; 28 hrsz.) szám alatti „BECKETT'S ÉTTEREM & SÖRÖZŐ (PUB)” elnevezésű üzlet éjszakai nyitva tartásának engedélyezésére vonatkozó kérelem
jog3/2015. (II.19.)
Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző
 

jog4.  1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 11. (29411/0/A/2; /31 hrsz.) szám alatti „TRATTORIA GUSTO ÉTTEREM” elnevezésű üzlet éjszakai nyitva tartásának engedélyezésére vonatkozó kérelem
jog4/2015. (II.19.)
Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző
 

jog5.  1065 Budapest, Nagymező utca 23. (19047/0/A/2 hrsz.) szám alatt üzemeltetett, „Broadway Cafe and Bar” nevű üzlet éjszakai nyitva tartásának engedélyezésére vonatkozó kérelem
jog5/2015. (II.19.)
Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző
 

jog6.  1065 Budapest, Nagymező utca 34. (29091/0/A/1, /4, /5 és /7 hrsz.) szám alatt üzemeltetett, „Törökbasa Gyorsétterme” nevű üzlet éjszakai nyitva tartásának engedélyezésére vonatkozó kérelem
jog6/2015. (II.19.)
Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző
 

jog7.  1066 Budapest, Teréz krt. 6. (29413/0/A/4 hrsz.) szám alatti „BARÁTI KÁVÉZÓ” elnevezésű üzlet éjszakai nyitva tartásának engedélyezésére vonatkozó kérelem
jog7/2015. (II.19.)
Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző
 

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Csoporton a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen
bejelenteni.
 

Budapest, 2015. február 19.