BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE

1067 Budapest, Eötvös u. 3. MEGHÍVÓ 
     
 

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. február 26. napján (csütörtökön) 12 óra 30 perckor megtartandó        
rendes ülésére      

 

Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)
 

  NAPIREND:  

nyílt ülés:

   1.    A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója az előző ülés óta végzett munkáról (szóban)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester
                   Simonffy Márta alpolgármester
                   dr. Bundula Csaba alpolgármester
                   Papp László alpolgármester  

   2.    A 2014. évi költségvetésről szóló 3/2014. (II. 28.) rendelet módosítása
42/2015. (II.16.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

   3.    A szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásoktól szóló rendelet megalkotása
10/2015. (II. 16.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

   4.    Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati működtetésű általános iskolákban és gimnáziumban adható étkezés kiegészítésről valamint a tanulói tankönyvvásárlási támogatásról szóló 1/2013. (I. 21.) rendeletének módosítása
11/2015. (II. 16.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

   5.    Javaslat a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokról szóló 55/2011.(XII. 19.) önkormányzati rendelet módosítására
19/2015. (II. 16.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   6.    Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 15/2006.(III. 21.) önkormányzati rendelet módosítására
20/2015. (II. 16.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   7.    Hozzájárulás kizárólagos használatú várakozóhelyek kijelöléséhez diplomáciai testületek részére
43/2015. (II.16.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   8.    Hozzájárulás adása közterület-használathoz a „Nyugati tér, Skála Metró előtti terület megújítása” projekttel összefüggésben
41/2015. (II.16.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   9.    Közbeszerzési eljárás megindítása „Földgáz beszerzése” tárgyában
44/2015. (II.16.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   10.  A közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetéséről, a túlszolgálat finanszírozásáról, valamint a megerősített túlszolgálat ellentételezéséről szóló megállapodás kötése a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal
45/2015. (II.16.) és az ülésen kiosztott mellékletek: 52/2015. (II.24.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   11.  Két személygépjármű vásárlása a BRFK VI. kerületi Rendőrkapitányság munkájának segítése érdekében
46/2015. (II.16.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   12.  A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítása
8/2015. (II. 16.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

   13.  A Budapesti Zsidó Hitközség kérelme
7/2015. (II. 16.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

   14.  A Derkovits Alapítvány kérelme
14/2015. (II. 16.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

   15.  Támogatási Megállapodás kötése a Magyar Vöröskereszt Budapest Főváros Szervezetével
15/2015. (II. 16.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

   16.  Beszámoló a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Eötvös utcai nappali melegedőjének 2014. évi működéséről és a 2015. évi támogatás összegének meghatározása
9/2015. (II. 16.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

   17.  Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletidíj-szabályozására hozott határozat módosítására
27/2015. (II. 16.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   18.  Javaslat a Budapest, VI. ker. Andrássy út 47. szám alatti ingatlan pályáztatás útján történő értékesítésére
18/2015. (II. 16.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   19.  A Budapest, VI. kerület Andrássy út 4. 3. em. 10/A. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
22/2015. (II. 16.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   20.  A Budapest, VI. kerület Andrássy út 45. III. 6, III. 6/A, III. 7, és III. 7/A, valamint III. 9. szám alatti lakásokkal kapcsolatos elővásárlási jog
21/2015. (II. 16.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   21.  A Budapest, VI. kerület Bajcsy-Zsilinszky út 17. 3. em. 10. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
25/2015. (II. 16.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   22.  A Budapest, VI. kerület Bajcsy-Zsilinszky út 55. 3. em. 5. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
23/2015. (II. 16.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   23.  A Budapest, VI. kerület Nagymező u. 8. 4. em. 1/A. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
24/2015. (II. 16.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   24.  A Bp. VI. ker. Révay köz 4. szám alatti társasház felújítás befejezési határidejének meghosszabbítása
26/2015. (II. 16.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   25.  Javaslat a Budapest, VI. kerület Hunyadi tér (hrsz: 29468) közterületen található LÍRA-PONT épület hasznosítására
17/2015. (II. 16.) és az ülésen kiosztott anyag: 51/2015. (II.24.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   26.  A Polgármester 2015. évi szabadságolásának ütemezése
47/2015. (II.16.)
Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző  

   27.  A Hunyadi téri őstermelői piac és a Piaccsarnok közötti út lezárása piacnapokon
28/2015. (II. 16.)
Előterjesztő: Heltai László képviselő  

   28.  Képviselő-testületi és bizottsági ülések rögzítése és közzététele
29/2015. (II. 16.)
Előterjesztő: Heltai László képviselő  

   29.  Közérdekű adatok nyilvánossága, közzététele és közérdekű adatkérések teljesítése
30/2015. (II. 16.) és az ülésen kiosztott anyag: 60/2015. (II.26.)
Előterjesztő: Heltai László képviselő  

   30.  Véleménynyilvánítási lehetőség az ellenzéki képviselőknek a Terézváros c. újságban
31/2015. (II. 16.)
Előterjesztő: Heltai László képviselő  

   31.  A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 36/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosítása
32/2015. (II. 16.)
Előterjesztő: Heltai László képviselő  

   32.  A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. parkolás üzemeltetési tevékenysége egyes pontjainak ellenőrzése
33/2015. (II. 16.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba képviselő  

   33.  Döntés személyi kérdésekben (bizottsági tagok választása) - {levették napirendről}
34/2015. (II. 16.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba képviselő  

   34.  Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
16/2015. (II.16.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

   35.  A terézvárosi bolgár, görög, német, örmény, ruszin, szerb nemzetiségi önkormányzatok 2012. évi gazdálkodásáról készült ÁSZ jelentéssel kapcsolatos intézkedési terv módosítása
az ülésen felvett napirend anyaga: 59/2015. (II.26.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

   36.  Döntés a 1063 Budapest, Szondi utca 42. szám alatti ingatlan tetőtér-beépítésének műszaki, szakmai szempontú vizsgálatának elrendeléséről
az ülésen felvett napirend anyaga: 61/2015. (II.26.)
Előterjesztő: Czuppon Zsolt képviselő
 

zárt ülés:

   1.    A Pénzügyi és Jogi Bizottság 36/2014. (XII. 16.) sz. határozata elleni fellebbezés elbírálása /”O-Boy” vendéglátó üzlet/
12/2015. (II. 16.)
Előterjesztő: Heltai László képviselő, Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke  

   2.    A Képviselő-testület 241/2014. (IX. 11.) sz., az Apacuka Kft. üzlete éjszakai nyitva tartási engedélyének visszavonását elrendelő másodfokú határozatának a Ket. 114. §-a szerinti felülvizsgálata iránti kérelem elbírálása
13/2015. (II. 16.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

   3.    Brunszvik Teréz-díj adományozására tett javaslat támogatása
az ülésen felvett napirend anyaga: 50/2015. (II. 23.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

nyílt ülés:

   35.  Interpellációk, képviselői kérdések, közlemények

  Hatvani Csaba képviselő interpellációja Hassay Zsófia polgármesterhez:

  - Podmaniczky utcai MÁV (állami) területekkel kapcsolatos tervek, ígéretek

      35/2015. (II.16.)
      Előterjesztő: Hatvani Csaba képviselő  

    - Hegedű utca 3. szám alatti ingatlan hasznosítása
      36/2015. (II.16.)
      Előterjesztő: Hatvani Csaba képviselő
 

   Tájékoztató:  

   -     Jegyzőkönyv a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2015. január 15-én megtartott üléséről.
37/2015. (II.16.)  

   -     Jegyzőkönyv a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2014. december 9-én megtartott üléséről.
38/2015. (II.16.)  

   -     Tájékoztató a Képviselő-testület 315/2014. (XI. 27.) határozatának végrehajtásáról
40/2015. (II.16.)  

   -     A Budapest VI. kerület Munkácsy utca 10. szám alatti óvoda bővítésének és felújításának kivitelezéséről született vizsgálatról szóló tájékoztatás
48/2015. (II.19.)

 

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Csoporton a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen, vagy a
351-8933-as telefonszámon szíveskedjen bejelenteni.
 

Budapest, 2015. február 19.