BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE

1067 Budapest, Eötvös u. 3. MEGHÍVÓ 
     
 

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. február 26. napján (csütörtökön) 11 órakor megtartandó
kötött napirendű rendes ülésére

 

Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)
 

  NAPIREND:  

nyílt ülés:

   1.    Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő várható fizetési köte-
lezettségeinek a költségvetési évre és az azt követő három évre történő meghatározása, határozatba fog-
lalása

4/2015. (II.13.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester
 

   2.    Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása
5/2015. (II.13.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester
 
Az előterjesztés mellékletei az ülésen kerülnek kiosztásra:

• Könyvvizsgálói jelentés
   55/2015. (II.25.)

• A Terézvárosi Érdekegyeztető Tanács jegyzőkönyve
   58/2015. (II.26.)

• Intézményvezetői egyeztetés jegyzőkönyve
   53/2015. (II.24.)

• Bizottsági határozatok kivonatai
   57/2015. (II.26.)

• Terézvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat nyilatkozata
   56/2015. (II.26.)

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Csoporton a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen, vagy a
351-8933-as telefonszámon szíveskedjen bejelenteni.
 

Budapest, 2015. február 13.