MEGHÍVÓ 
     
 

Értesítem, hogy a Humán Bizottság következő ülését
2015. február 24. napján (kedden) 15 óra 30 perckor tartja
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) fszt. 18. tanácsteremben az alábbiak szerint:
 

NAPIREND:
(a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával)  

kötött ülés:

   1.    Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő várható fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évre és az azt követő három évre történő meghatározása, határozatba foglalása
4/2015. (II.13.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester
 

   2.    Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása
5/2015. (II.13.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester
 
Az előterjesztés mellékletei az ülésen kerülnek kiosztásra:
• Könyvvizsgálói jelentés
• A Terézvárosi Érdekegyeztető Tanács jegyzőkönyve
• Intézményvezetői egyeztetés jegyzőkönyve

nyílt ülés:

   2.    A 2014. évi költségvetésről szóló 3/2014. (II. 28.) rendelet módosítása
42/2015. (II.16.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

   3.    A szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásoktól szóló rendelet megalkotása
10/2015. (II. 16.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

   4.    Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati működtetésű általános iskolákban és gimnáziumban adható étkezés kiegészítésről valamint a tanulói tankönyvvásárlási támogatásról szóló 1/2013. (I. 21.) rendeletének módosítása
11/2015. (II. 16.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

   12.  A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítása
8/2015. (II. 16.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

   13.  A Budapesti Zsidó Hitközség kérelme
7/2015. (II. 16.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

   14.  A Derkovits Alapítvány kérelme
14/2015. (II. 16.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

   15.  Támogatási Megállapodás kötése a Magyar Vöröskereszt Budapest Főváros Szervezetével
15/2015. (II. 16.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

   16.  Beszámoló a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Eötvös utcai nappali melegedőjének 2014. évi működéséről és a 2015. évi támogatás összegének meghatározása
9/2015. (II. 16.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

Bizottsági előterjesztések:  

    eü1.     Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat Házirendjének jóváhagyása
eü1/2015. (II.19.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

    eü2.     TESZ Térítési szabályzatának jóváhagyása
eü2/2015. (II.19.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

    spik1.   A Terézvárosi Bolgár Önkormányzat kérelme
spik1/2015. (II.19.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

    spik2.   A Terézvárosi Szerb Önkormányzat kérelme
spik2/2015. (II.19.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Csoporton a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen, vagy a
351-8933-as telefonszámon szíveskedjen bejelenteni.
 

Budapest, 2015. február 19.

Üdvözlettel: