BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

1067 Budapest, Eötvös u. 3.

 

MEGHÍVÓ

 

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének

2014. december 18. napján (csütörtökön) 13 órai kezdettel megtartandó ülésére

 

Az ülés helye:     Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)

 

NAPIRENDEK:

nyílt ülés:

 

1.       A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója az előző ülés óta végzett munkáról (szóban)

Előterjesztő:         Hassay Zsófia polgármester

Simonffy Márta alpolgármester

dr. Bundula Csaba alpolgármester

Papp László alpolgármester

 

2.       A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1/1992. (III. 1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése és a helyi népszavazásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

359/2014. (XII. 8.)

Előterjesztő:         Hassay Zsófia polgármester

 

3.       Az Esélyegyenlőségi Program keretében biztosított támogatásokról szóló 5/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása

356/2014. (XII. 8.)

Előterjesztő:         Simonffy Márta alpolgármester

 

3/b.   Rendeletmódosítás a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és juttatásáról

382/2014. (XII. 18.)

Előterjesztő:         Simonffy Márta alpolgármester

 

4.       Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2015. évi belső ellenőrzési terve

364/2014. (XII. 8.)

Előterjesztő:         dr. Mogyorósi Sándor jegyző

 

5.       Beszámoló a hivatal 2014. évi tevékenységéről

367/2014. (XI. 8.)

Előterjesztő:         dr. Mogyorósi Sándor jegyző

 

6.       A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény alapján kötött Megállapodás módosítása

363/2014. (XII. 8.)

Előterjesztő:         Simonffy Márta alpolgármester

 

 

7.       Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat fenntartásában működő bölcsődék 2015. évi nyári zárva tartására

347/2014. (XII. 8.)

Előterjesztő:         Simonffy Márta alpolgármester

 

8.       Javaslat a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák 2015. évi nyári zárva tartására

348/2014. (XII. 8.)

Előterjesztő:         Simonffy Márta alpolgármester

 

9.       A Terézvárosi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének kérelme

357/2014. (XII. 8.)

Előterjesztő:         Simonffy Márta alpolgármester

 

10.     A Terézvárosi Nyugdíjas Klubegyesület kérelme

371/2014. (XII. 11.)

Előterjesztő:         Simonffy Márta alpolgármester

 

11.     A Márki János Alapítvány kérelme

358/2014. (XII. 8.)

Előterjesztő:         Simonffy Márta alpolgármester

 

12.     Támogatási megállapodás jóváhagyása a Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvánnyal

366/2014. (XII. 8.)

Előterjesztő:         Papp László alpolgármester

 

13.     Támogatási megállapodás jóváhagyása az Aranycsapat Alapítvánnyal

365/2014. (XII. 8.)

Előterjesztő:         dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

14.     Támogatási megállapodás jóváhagyása Bajzások Jövője Alapítvánnyal

362/2014. (XII. 8.)

Előterjesztő:         dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

15.     Támogatási szerződések módosítása a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt-vel és a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Közhasznú Kft-vel

373/2014. (XII. 15.)

Előterjesztő:         Papp László alpolgármester

 

16.     Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.-vel kötött haszonbérleti szerződés módosítása

374/2014. (XII. 15.) és az ülésen kiosztott 376/2014. (XII. 18.)

Előterjesztő:         Papp László alpolgármester

 

17.     Budapest, VI. kerület Andrássy út 4. szám alatti társasház 3. em. 10., 29243/0/A/21 helyrajzi számú lakással kapcsolatos elővásárlási jog

355/2014. (XII. 8.)

Előterjesztő:         dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

18.     A Budapest, VI. kerület 29380 hrsz.-on nyilvántartott, természetben Andrássy út 39. szám alatt található „kivett áruház” megjelölésű ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog

349/2014. (XII. 8.)

Előterjesztő:         dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

19.     A Budapest, VI. kerület Andrássy út 98. fsz. 1., fsz. 2/A. és fsz. 3.  szám alatti lakásokkal kapcsolatos elővásárlási jog

351/2014. (XII. 8.)

Előterjesztő:         dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

20.     Budapest, VI. kerület Paulay Ede u. 5. szám alatti társasház 29262/0/A/14 helyrajzi számú üzlethelyiségével kapcsolatos elővásárlási jog

352/2014. (XII. 8.)

Előterjesztő:         dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

21.     Budapest, VI. kerület Paulay Ede u. 5. szám alatti társasház 5 db albetétével kapcsolatos elővásárlási jog

353/2014. (XII. 8.)

Előterjesztő:         dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

22.     A Budapest, VI. kerület Hajós u. 25. (Zichy Jenő u. 21.) II. 4/A. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

354/2014. (XII. 8.)

Előterjesztő:         dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

23.     Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

350/2014. (XII. 8.)

Előterjesztő:         Hassay Zsófia polgármester

 

23/b. A TÉR_KÖZ „Nyugati tér, a Skála Metró előtti terület megújítása” című városrehabilitációs projekt együttműködő partnerének Támogatási Szerződése

379/2014. (XII. 18.)

Előterjesztő:         Papp László alpolgármester

 

23/c.  Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat gazdálkodásának átláthatóságáról szóló rendelet-tervezet

381/2014. (XII.18.)

Előterjesztő:         dr. Kiss Róbert képviselő

 

 

zárt ülés:

 

 

1.       A Jogi Bizottság 86/2014. (IX. 24.) sz. határozata elleni fellebbezés elbírálása (Bálna Bár)

360/2014. (XII. 8.)

Előterjesztő:         Heltai László képviselő, a Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke

 

2.       A Jogi Bizottság 87/2014. (IX. 24.) sz. határozata elleni fellebbezés elbírálása (Patent)

361/2014. (XII. 8.)

Előterjesztő:         Heltai László képviselő, a Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke

 

 

nyílt ülés:

 

 

24.     Interpellációk, képviselői kérdések, közlemények

Hatvani Csaba képviselő interpellációi Hassay Zsófia polgármesterhez:

Vizsgálat lefolytatása a Munkácsy Ovi felújítása kapcsán

368/2014. (XII. 8.)

A polgármesteri és alpolgármesteri fizetések jelentős mértékű emeléséről történő lemondás

369/2014. (XII. 8.)

 

 

 

Tájékoztatók:

-        A Lakás- és Helyiséggazdálkodási Osztály feladataival összefüggő, átruházott, polgármesteri hatáskörben hozott döntések, nyilatkozatok 2014. szeptember 1. - 2014. december 9. közötti időszakban

370/2014. (XII. 9.)

 

-        A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. 2015. évi „előzetes” Üzleti terve

378/2014. (XII. 18.)

 

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Csoporton, a 351-8933-as telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

 

Budapest, 2014. december 11.

 

 

 

 

Hassay Zsófia

polgármester