Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi BizottságMEGHÍVÓ

 

Értesítem, hogy a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság következő ülését

2014. november 26. napján (szerdán) 16 órakor tartja

a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) fszt. 18. tanácsteremben

 

NAPIREND:

(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

 

 

2.       A 2014. évi költségvetésről szóló 3/2014. (II. 28.) rendelet módosítása

333/2014. (XI. 20.) és az ülésen kiosztott 338/2014. (XI. 24.)

Előterjesztő:         Hassay Zsófia polgármester

 

8.       Javaslat az Állami Számvevőszék „Az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzéséről - Budapest Főváros VI. kerület Terézváros” címmel készített jelentés Intézkedési Tervének elfogadására

329/2014. (XI. 17.)

Előterjesztő:         Hassay Zsófia polgármester

 

12.     A Fővárosi Területfejlesztési Program elfogadásához egyetértő nyilatkozat

az ülésen kiosztott (339/2014. (XI. 25.)

Előterjesztő:         Hassay Zsófia polgármester

 

13.     Terézváros Városrendezési és Építési Szabályzatának 2015. évi felülvizsgálata

325/2014. (XI. 17.)

Előterjesztő:         Hassay Zsófia polgármester

 

14.     A településfejlesztési dokumentumok és településrendezési eszközök elfogadásához, illetve módosításához szükséges partnerségi egyeztetés szabályainak módosítása

326/2014. (XI 17.)

Előterjesztő:         Hassay Zsófia polgármester

 

16.     Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2014. évre vonatkozó közbeszerzési tervének módosítása

330/2014. (XI. 17.)

Előterjesztő:         Hassay Zsófia polgármester

 

21.     A Bp. VI. ker. Andrássy út 2. szám alatti társasház felújítás befejezési határidejének meghosszabbítása

312/2014. (XI. 17.)

Előterjesztő:         Papp László alpolgármester

 

22.     A Budapest, VI. kerület Andrássy út 61. III. 2. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

313/2014. (XI. 17.)

Előterjesztő:         dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

23.     A Budapest, VI. kerület Andrássy út 92-94. (Szinyei Merse u. 1.) I. 6. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

314/2014. (XI. 17.)

Előterjesztő:         dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

 

 

24.     A Budapest, VI. kerület Andrássy út 98. I. 7. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

315/2014. (XI. 17.)

Előterjesztő:         dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

25.     A Budapest, VI. kerület Andrássy út 98. I. 2., az I. 8., a II. 6., a II. 7., II. 8., és a II. 11., valamint a II. 11/A. szám alatti lakásokkal kapcsolatos elővásárlási jog

316/2014. (XI. 17.)

Előterjesztő:         dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

26.     A Budapest, VI. kerület Dessewffy u. 21. I. 6. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

317/2014. (XI. 17.)

Előterjesztő:         dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

27.     A Budapest, VI. kerület Zichy Jenő u. 21 (Hajós u. 25.) II. 6. és II. 6/A. szám alatti ingatlanokkal kapcsolatos elővásárlási jog

318/2014. (XI. 17.)

Előterjesztő:         dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

30.     A Terézváros Magazin kinézetének és gyártásának megváltoztatásáról szóló határozati javaslatok

335/2014. (XI. 20.)

Előterjesztő:         Heltai László képviselő

 

 

Bizottsági előterjesztések:

 

1.   Közbeszerzéssel, előirányzat felhasználással, társasházakkal és egyéb ügyekkel kapcsolatos előterjesztések

 

1a. közbeszerzés

1a/1. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés az „Önkormányzati intézmények takarítási feladatainak ellátása 2015.” tárgyában

(Az előterjesztés november 25-én, kedd este e-mailen kerül kiküldésre)

          Előterjesztő: Papp László alpolgármester

 

1a/2.  Közbeszerzési eljárás megindítása „Kerületőri feladatok ellátása” tárgyában

Előterjesztő: Papp László alpolgármester

 

1a/3.  Közbeszerzési eljárás megindítása „Terézváros újság nyomdai szolgáltatásának nyújtása” tárgyában

Előterjesztő: Papp László alpolgármester

 

1b. társasházi kérelmek

1b/1. A Bp. VI. ker. Csengery u. 66. szám alatti társasház állagromlott kéménycsoportjai felújításának befejezési határidő meghosszabbítása

          Előterjesztő: Papp László alpolgármester

 

1b/2. A Bp. VI. ker. Lázár u. 3. szám alatti társasház lépcsőház és függőfolyosó felújítás önkormányzati tulajdonra eső célbefizetésének egy összegben történő megfizetéséhez utólagos hozzájárulás

          Előterjesztő: Papp László alpolgármester

 

1c. egyéb

1c/1.  1. 2014. évi szén-monoxid érzékelő berendezés igénylésére kiírt pályázatok elbírálása

          Előterjesztő: Papp László alpolgármester

 

1c/2. Lakóközösségek számára kiírt kapufigyelő rendszer fejlesztésének támogatását szolgáló pályázatok elbírálása

          Előterjesztő: Papp László alpolgármester

 

1c/3. VI. kerületben lévő lakások természetes személy tulajdonosai részére hevederzár  beszerzését és felszerelését szolgáló pályázat elbírálása

          Előterjesztő: Papp László alpolgármester

 

 

2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések:

 

2a. bérbeadás – ZÁRT NAPIREND, lásd a meghívó végén

 

2b. elidegenítés

 

2c. elővásárlási jog

2c/1.  Király u. 28. II. 44.

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

2c/2.  Nagymező u. 8. I. 10.

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

2d. egyéb  

 

 

3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések

3a. bérbeadás

 

3a/1.  Javaslat a Budapest, VI. ker. Bajcsy-Zs. út 15/a.  szám alatti épületben lévő, 28. albetétszámú, 59 m2 alapterületű raktárhelyiség bérbe adására.

          Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

3a/2.  Javaslat a Budapest, VI. ker. Révay köz 2. szám alatti társasházban lévő 33. albetétszámú, 56 m2 alapterületű helyiség bérbeadására

          Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

3a/3.  Javaslat  nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására

          Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

3a/4.  Javaslat üres nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázat útján történő              bérbeadására

          Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

 

3b. elidegenítés

3b/1. Javaslat 16 db önkormányzati tulajdonú ingatlan versenytárgyaláson (árverésen) történő értékesítésére

          Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

3c. elővásárlási jog

3c/1.  Andrássy út 53. fsz. 1.

          Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

3c/2.  Andrássy út 54. A. - 28820/0/A/2 hrsz. albetét

          Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

3c/3.  Bajcsy-Zsilinszky út 55. I. 12.

          Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

 

3e. egyéb

 

 

4. egyéb

4a/1.  A Bp. VI., Városligeti fasor 6. (hrsz: 29606) ingatlan pályázati eredménye, valamint javaslat a pályázati úton történő hasznosítására

          Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

 

zárt ülés:

 

2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések:

2a/1. bérbeadás

2a/1.  Izabella u. 74. fsz. 8.

          Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

 

2e. egyéb

2e/1.  Lakások szociális alapú, felújítási kötelezettséggel történő bérbeadására beérkezett pályázatok elbírálása

          Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármesterKérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon, a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni

Budapest, 2014. november 20
.