BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

1067 Budapest, Eötvös u. 3.

 

MEGHÍVÓ

 

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének

2014. november 27. napján (csütörtökön) 11 órai kezdettel megtartandó ülésére

 

Az ülés helye:     Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)

 

NAPIRENDEK:

nyílt ülés:

 

1.       A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója az előző ülés óta végzett munkáról (szóban)

Előterjesztő:         Hassay Zsófia polgármester, Simonffy Márta alpolgármester

dr. Bundula Csaba alpolgármester, Papp László alpolgármester

 

2.       A 2014. évi költségvetésről szóló 3/2014. (II. 28.) rendelet módosítása

333/2014. (XI. 20.) és az ülésen kiosztott 338/2014. (XI. 24.)

Előterjesztő:         Hassay Zsófia polgármester

 

3.       Szociális tárgyú rendeletek módosítása

324/2014. (XI. 17.) és az ülésen kiosztott 342/2014. (XI. 26.)

Előterjesztő:         Simonffy Márta alpolgármester

 

4.       Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosítása

327/2014. (XI. 17.)  és az ülésen kiosztott 344/2014. (XI. 27.)

Előterjesztő:         Hassay Zsófia polgármester

 

5.       Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének határozata a helyi adók 2015. évre történő bevezetéséről

302/2014. (XI. 17.)

Előterjesztő:         Papp László alpolgármester

 

6.       Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló 35/1995. (XII. 15.) rendeletének módosítása

303/2014. (XI. 17.)

Előterjesztő:         Papp László alpolgármester

 

7.       Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének a telekadóról szóló 36/1995. (XII. 15.) rendeletének módosítása

304/2014. (XI. 17.)

Előterjesztő:         Papp László alpolgármester

 

7b.    A szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 37/2013. (XI. 14.) önkormányzati rendelete módosítása

340/2014. (XI. 25.)

Előterjesztő:         Hassay Zsófia polgármester

 

7c.     Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás további ellátása

343/2014. (XI. 26.)

Előterjesztő:         Simonffy Márta alpolgármester

 

8.       Javaslat az Állami Számvevőszék „Az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzéséről - Budapest Főváros VI. kerület Terézváros” címmel készített jelentés Intézkedési Tervének elfogadására

329/2014. (XI. 17.)

Előterjesztő:         Hassay Zsófia polgármester

 

9.       Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítása

328/2014. (XI. 17.)

Előterjesztő:         Hassay Zsófia polgármester

 

10.     Együttműködési megállapodás kötése a román nemzetiségi önkormányzattal

305/2014. (XI. 17.)

Előterjesztő:         Hassay Zsófia polgármester

 

11.     Helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata

306/2014. (XI. 17.)

Előterjesztő:         Hassay Zsófia polgármester

 

12.     A Fővárosi Területfejlesztési Program elfogadásához egyetértő nyilatkozat

az ülésen kiosztott 339/2014. (XI. 25.)

Előterjesztő:         Hassay Zsófia polgármester

 

13.     Terézváros Városrendezési és Építési Szabályzatának 2015. évi felülvizsgálata

325/2014. (XI. 17.)

Előterjesztő:         Hassay Zsófia polgármester

 

14.     A településfejlesztési dokumentumok és településrendezési eszközök elfogadásához, illetve módosításához szükséges partnerségi egyeztetés szabályainak módosítása

326/2014. (XI 17.)

Előterjesztő:         Hassay Zsófia polgármester

 

15.     A 2014. évi közmeghallgatás időpontja és helye

307/2014. (XI. 17.)

Előterjesztő:         Hassay Zsófia polgármester

 

16.     Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2014. évre vonatkozó közbeszerzési tervének módosítása

330/2014. (XI. 17.)

Előterjesztő:         Hassay Zsófia polgármester

 

17.     A Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okiratának módosítása

308/2014. (XI. 17.)

Előterjesztő:         dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

18.     A VII. kerületi Ernyőképszűrő Állomás további feladatainak ellátása

309/2014. (XI. 17.)

Előterjesztő:         Simonffy Márta alpolgármester

 

19.     A Terézvárosi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének kérelme

310/2014. (XI.  17.)

Előterjesztő:         Simonffy Márta alpolgármester

 

20.     Döntés a civil szervezetek számára kiírt tematikus pályázaton elnyert összegekről

311/2014. (XI. 17.) és az ülésen kiosztott 346/2014. (XI. 27.)

Előterjesztő:         Simonffy Márta alpolgármester

 

21.     A Bp. VI. ker. Andrássy út 2. szám alatti társasház felújítás befejezési határidejének meghosszabbítása

312/2014. (XI. 17.)

Előterjesztő:         Papp László alpolgármester

 

22.     A Budapest, VI. kerület Andrássy út 61. III. 2. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

313/2014. (XI. 17.)

Előterjesztő:         dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

23.     A Budapest, VI. kerület Andrássy út 92-94. (Szinyei Merse u. 1.) I. 6. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

314/2014. (XI. 17.)

Előterjesztő:         dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

24.     A Budapest, VI. kerület Andrássy út 98. I. 7. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

315/2014. (XI. 17.)

Előterjesztő:         dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

25.     A Budapest, VI. kerület Andrássy út 98. I. 2., az I. 8., a II. 6., a II. 7., II. 8., és a II. 11., valamint a II. 11/A. szám alatti lakásokkal kapcsolatos elővásárlási jog

316/2014. (XI. 17.)

Előterjesztő:         dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

26.     A Budapest, VI. kerület Dessewffy u. 21. I. 6. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

317/2014. (XI. 17.)

Előterjesztő:         dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

27.     A Budapest, VI. kerület Zichy Jenő u. 21 (Hajós u. 25.) II. 6. és II. 6/A. szám alatti ingatlanokkal kapcsolatos elővásárlási jog

318/2014. (XI. 17.)

Előterjesztő:         dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

28.     Bizottság létrehozása az önkormányzati projektek felügyeletére

319/2014. (XI. 17.)

Előterjesztő:         Hatvani Csaba képviselő

 

29.     A Terézváros Magazin kinézetének és gyártásának megváltoztatásáról szóló határozati javaslatok

335/2014. (XI. 20.)

Előterjesztő:         Heltai László képviselő

 

 

 

30.     Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

320/2014. (XI. 17.)

Előterjesztő:         Hassay Zsófia polgármester

 

31.     A Tér Köz „Nyugati tér, a Skála Metró elötti terület megújítása” című városrehabilitációs projekt költségvetése, szerződései

az ülésen kiosztott 345/2014. (XI. 27.)

Előterjesztő:         Hassay Zsófia polgármester

 

32.     Döntés szabadságmegváltásról és javaslat Papp László alpolgármester illetményének módosítására

az ülésen kiosztott 341/2014. (XI. 27.)

Előterjesztő:         Hassay Zsófia polgármester

 

zárt ülés:

 

1.       Köztemetés ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása

321/2014. (XI. 17.)

Előterjesztő:         Simonffy Márta alpolgármester

 

2.       Gyógyszertámogatás megállapítása iránti kérelem elutasítása tárgyában hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása

322/2014. (XI. 17.)

Előterjesztő:         Simonffy Márta alpolgármester

 

3.       A Jogi Bizottság 95/2014. (X. 1.) számú határozata elleni fellebbezés elbírálása

323/2014. (XI. 17.)

Előterjesztő:         Heltai László képviselő, a Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke

 

4.       A Jogi Bizottság 88/2014. (IX. 24.) számú határozata elleni fellebbezés elbírálása

331/2014. (XI. 17.)

Előterjesztő:         Heltai László képviselő, a Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke

 

nyílt ülés:

 

33.     Interpellációk, képviselői kérdések, közlemények

 

34.     Tájékoztató

          A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. FEB ülés jegyzőkönyve

          337/2014. (XI. 24.)

 

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon, a 351-8933-as telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

 

Budapest, 2014. november 20.

 

 

Hassay Zsófia

polgármester