Budapest Főváros

VI. Kerület Terézváros Önkormányzat

Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

 

MEGHÍVÓ

 

Értesítem, hogy a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság következő ülését

2014. szeptember 10. napján (szerdán) 15 órakor tartja

a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) fszt. 18. tanácsteremben

 

NAPIREND:

(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

 

2.       Tájékoztató jelentés Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

278/2014. (IX. 1.)

Előterjesztő:         Hassay Zsófia polgármester

 

4.       Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 15/2006. (III. 21.) önkormányzati rendelet módosítására

284/2014. (IX. 3.)

Előterjesztő:         dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

5.       Javaslat a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokról szóló 55/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosítására

279/2014. (IX. 1.)

Előterjesztő:         Óvári Gyula alpolgármester

 

8.       Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti-díjszabályozásának aktualizálására hozott határozat módosítására

285/2014. (IX. 3.)

Előterjesztő:         dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

9.       Javaslat a Bp. V. ker. Kossuth Lajos u. 14-16. szám alatti társasházban lévő, 24253/0/A/4, 5, 6 és a 19 hrsz.-ú helyiségcsoportra fennálló használati szerződés meghosszabbítására

256/2014. (IX. 1.)

Előterjesztő:         dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

10.     A Budapest, VI. kerület Andrássy út 53. magasföldszint 6. szám alatti iroda megnevezésű ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog

257/2014. (IX. 1.)

Előterjesztő:         dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

11.     A Budapest, VI. kerület Andrássy út 61. III. 1. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

258/2014. (IX. 1.)

Előterjesztő:         dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

12.     A Budapest, VI. kerület Andrássy út 61. III. 4. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

259/2014. (IX. 1.)

Előterjesztő:         dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

13.     A Budapest, VI. kerület Andrássy út 61. III. 5. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

260/2014. (IX. 1.)

Előterjesztő:         dr. Bundula Csaba alpolgármester


 

14.     A Budapest, VI. kerület Andrássy út 61. III. 6. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

261/2014. (IX. 1.)

Előterjesztő:         dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

15.     A Budapest, VI. kerület Andrássy út 68. szám alatti társasházban eladásra kerülő ingatlanokkal kapcsolatos elővásárlási jog

262/2014. (IX. 1.)

Előterjesztő:         dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

16.     A Budapest, VI. kerület Hajós u. 7. 4. em. 16/A. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

263/2014. (IX. 1.)

Előterjesztő:         dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

17.     A Budapest, VI. kerület Hajós u. 25. (Zichy J. u. 21.) I. 1. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

264/2014. (IX. 1.)

Előterjesztő:         dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

18.     A Budapest, VI. kerület Nagymező u. 8. II. 1. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

265/2014. (IX. 1.)

Előterjesztő:         dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

20.     Védőtető készítése az Andrássy út 83-85. számú ingatlanra

270/2014. (IX. 1.)

Előterjesztő:         Hatvani Csaba képviselő

 

zárt ülés:

 

7.       Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése

282/2014. (IX. 1.)

Előterjesztő:         Óvári Gyula alpolgármester

 

 

Bizottsági előterjesztések:

 

1.   Közbeszerzéssel, előirányzat felhasználással, társasházakkal és egyéb ügyekkel kapcsolatos előterjesztések

 

1a. közbeszerzés

 

1b. társasházi kérelmek

1b/1. Szondi u. 78., Bajnok u. 32.

          Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

 

1c. egyéb

1c/1.  VI. kerületben lévő lakások természetes szeméy tulajdonosai részére hevederzár beszerzését és felszerelését szolgáló pályázat elbírálása

          Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

 

1c/2.  2014. évi szén-monoxid érzékelő berendezés igénylésére kiírt pályázatok elbírálása

          Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

 

1c/3.  Javaslat VI. kerületben lévő lakások természetes személy tulajdonosai részére szén-monoxid érzékelő igénylésére vonatkozó pályázat kiírására

          Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester


 

1c/4.  Javaslat VI. kerületben lévő lakások természetes személy tulajdonosai részére hevederzár beszerzését és felszerelését szolgáló pályázat kiírására

          Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

 

 

2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések:

 

2a. bérbeadás

 

2b. elidegenítés

 

2c. elővásárlási jog

2c/1.  Király u. 28. II. 44.

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

2c/2.  Bajcsy-Zsilinszky út 17. III. 6.

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

2c/3.  Bajcsy-Zsilinszky út 17. tetőszint 15.

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

 

3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések

3a. bérbeadás

3a/1.  Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására (4 db)

          Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

3a/2.  Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására (7 db)

          Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

3a/3.  Ó. u. 6  (2. és 3. albetét)

          Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

3a/4.  Városligeti fasor  40. (31. albetét)

          (az anyag később kerül kiküldésre)

          Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

3b. elidegenítés

3b/1. Javaslat 6 db önkormányzati tulajdonú ingatlan versenytárgyaláson (árverésen) történő értékesítésére

          Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

3c. elővásárlási jog

 

3e. egyéb

3e/1. Javaslat a Budapest, VI. ker. Nagymező u. 8. szám alatti társasházban lévő, a Púpos Sárkány Kft. bérleményét képező 29356/0/A/1 hrsz.-ú helyiség bérleti szerződésének módosítására

          Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

3e/2.  Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat V. emeletének hasznosítása

          Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

 

 

4. egyéb

4a/1.  Javaslat a ZAK-Építő Kft-vel kötendő peren kivüli egyezség megkötésére

          Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

 

zárt ülés:

 

2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések:

2e. egyéb

2e/1.  Podmaniczky u. 77. fsz. 7.

          Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

 

 

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

 

Budapest, 2014. szeptember 4.

Üdvözlettel:

 

 

 

Czuppon Zsolt

elnök