html> meghívó

 

BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

1067 Budapest, Eötvös u. 3.

 

MEGHÍVÓ

 

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

2014. szeptember 11. napján (csütörtökön) 9 órai kezdettel megtartandó ülésére

 

Az ülés helye:     Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)

 

 

NAPIRENDEK:

nyílt ülés:

 

0.       A Jogi Bizottság elnökének és a Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztása

292/2014. (IX. 11.)

Előterjesztő:         Hassay Zsófia polgármester

 

1.       A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója az előző ülés óta végzett munkáról (szóban)

Előterjesztő:         Hassay Zsófia polgármester

Simonffy Márta alpolgármester

dr. Bundula Csaba alpolgármester

Óvári Gyula alpolgármester

 

2.       Tájékoztató jelentés Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

278/2014. (IX. 1.)

Előterjesztő:         Hassay Zsófia polgármester

 

3.       Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének …/2014. (IX. 11.) rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 20/2009. (VI. 29.) rendelet módosításáról

267/2014. (IX. 1.)

Előterjesztő:         Hassay Zsófia polgármester

 

4.       Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 15/2006. (III. 21.) önkormányzati rendelet módosítására

284/2014. (IX. 3.)

Előterjesztő:         dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

5.       Javaslat a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokról szóló 55/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosítására

279/2014. (IX. 1.)

Előterjesztő:         Óvári Gyula alpolgármester

 

6.       Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció elfogadása

234/2014. (IX. 1.) és az ülésen kiosztott 289/2014. (IX. 10.)

Előterjesztő:         Simonffy Márta alpolgármester

7.       Óvodai csoportok maximális létszámának emelése a Terézvárosi Önkormányzat Mesevilág Óvodájában és a Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Játékvár óvodában

235/2014. (IX. 1.)

Előterjesztő:         Simonffy Márta alpolgármester

 

8.       Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti-díjszabályozásának aktualizálására hozott határozat módosítására

285/2014. (IX. 3.)

Előterjesztő:         dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

9.       Javaslat a Bp. V. ker. Kossuth Lajos u. 14-16. szám alatti társasházban lévő, 24253/0/A/4, 5, 6 és a 19 hrsz.-ú helyiségcsoportra fennálló használati szerződés meghosszabbítására

256/2014. (IX. 1.)

Előterjesztő:         dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

10.     A Budapest, VI. kerület Andrássy út 53. magasföldszint 6. szám alatti iroda megnevezésű ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog

257/2014. (IX. 1.)

Előterjesztő:         dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

11.     A Budapest, VI. kerület Andrássy út 61. III. 1. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

258/2014. (IX. 1.)

Előterjesztő:         dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

12.     A Budapest, VI. kerület Andrássy út 61. III. 4. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

259/2014. (IX. 1.)

Előterjesztő:         dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

13.     A Budapest, VI. kerület Andrássy út 61. III. 5. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

260/2014. (IX. 1.)

Előterjesztő:         dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

14.     A Budapest, VI. kerület Andrássy út 61. III. 6. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

261/2014. (IX. 1.)

Előterjesztő:         dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

15.     A Budapest, VI. kerület Andrássy út 68. szám alatti társasházban eladásra kerülő ingatlanokkal kapcsolatos elővásárlási jog

262/2014. (IX. 1.)

Előterjesztő:         dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

16.     A Budapest, VI. kerület Hajós u. 7. 4. em. 16/A. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

263/2014. (IX. 1.)

Előterjesztő:         dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

 

17.     A Budapest, VI. kerület Hajós u. 25. (Zichy J. u. 21.) I. 1. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

264/2014. (IX. 1.)

Előterjesztő:         dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

18.     A Budapest, VI. kerület Nagymező u. 8. II. 1. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

265/2014. (IX. 1.)

Előterjesztő:         dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

19.     „Ez egy bűnös hely, ez egy bűnös város (kerület)?”

271/2014. (IX. 1.)

Előterjesztő:         Hatvani Csaba képviselő

 

20.     Védőtető készítése az Andrássy út 83-85. számú ingatlanra

270/2014. (IX. 1.)

Előterjesztő:         Hatvani Csaba képviselő

 

21.     TEKA tábor, képviselői részvétel költségtérítése

273/2014. (IX. 1.)

Előterjesztő:         Hatvani Csaba képviselő

 

22.     Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

250/2014. (IX. 1.)

Előterjesztő:         Hassay Zsófia polgármester

 

24.     Meddig beerható a beer bike?

288/2014. (IX. 10.)

Előterjesztő:         Czuppon Zsolt képviselő

 

zárt ülés:

 

1.       Javaslat „Terézváros Díszpolgára” cím, „Terézvárosért” kitüntetés, „Terézváros Mestere” kitüntetés, valamint „Terézváros Sportolója” kitüntetés adományozására

274/2014. (IX. 1.) és az ülésen kiosztott 291/2014. (IX. 11.)

Előterjesztő:         Simonffy Márta alpolgármester

 

2.       Fromm Pál Emlékérem adományozása

275/2014. (IX. 1.)

Előterjesztő:         Simonffy Márta alpolgármester

 

3.       Terézváros Szociális Segítőjének Emlékérem adományozása

276/2014. (IX. 1.)

Előterjesztő:         Simonffy Márta alpolgármester

 

4.       Vállalkozó háziorvos egészségügyi ellátási szerződésének meghosszabbítása

237/2014. (IX. 1.)

Előterjesztő:         Simonffy Márta alpolgármester

 

5.       Vállalkozó házi gyermekorvos egészségügyi ellátási szerződésének meghosszabbítása

236/2014. (IX. 1.)

Előterjesztő:         Simonffy Márta alpolgármester

 

  6.     Gyógyszertámogatás iránti kérelmet elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása

277/2014. (IX. 1.)

Előterjesztő:         Simonffy Márta alpolgármester

 

  7.     Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése

282/2014. (IX. 1.)

Előterjesztő:         Óvári Gyula alpolgármester

 

  8.     A szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása

283/2014. (IX. 1.)

Előterjesztő:         dr. Mogyorósi Sándor jegyző

 

  9. (10.)          Fellebbezés a Jogi Bizottság 57/2014. (V. 29.) számú határozata ellen

266/2014. (IX. 1.)

Előterjesztő:         Lindmayer Viktor képviselő, a Jogi Bizottság alelnöke

 

10. (11.)          Felügyeleti díj kiszabása kapcsán érkezett fellebbezések elbírálása

a)    VIII/19593/60/2014.      239/2014. (IX. 1.)

b)    VIII/19593/61/2014.      240/2014. (IX. 1.)

c)    VIII/19593/62/2014.      241/2014. (IX. 1.)

d)    VIII/19593/63/2014.      242/2014. (IX. 1.)

Előterjesztő:         dr. Mogyorósi Sándor jegyző

 

11. (12.)          Sanomex-Trend Kft. újbóli tartozása

272/2014. (IX. 1.)

Előterjesztő:         Hatvani Csaba képviselő

 

nyílt ülés:

 

23.     Interpellációk, képviselői kérdések, közlemények

 

Tájékoztatók:

 

-        dr. Deák Imre képviselői mandátumáról való lemondása

268/2014. (IX. 1.)

 

-        A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságnak üléseiről készült jegyzőkönyvi kivonatok

269/2014. (IX. 1.)

 

-        Nyilatkozat kiadása gyermekorvosi ügyelet ellátása tárgyában

238/2014. (IX. 1.)

 

-        A Lakás- és Helyiséggazdálkodási Osztály feladataival összefüggő, átruházott, polgármesteri hatáskörben hozott döntések, nyilatkozatok 2014. április 15. - 2014. augusztus 29. közötti időszakban

280/2014. (IX. 1.)

 

-        A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságnak üléseiről készült jegyzőkönyv kivonat

287/2014. (IX. 9.)

 

 

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon, a 351-8933-as telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

 

Budapest, 2014. szeptember 4.

 

 

 

Hassay Zsófia

polgármester