Budapest Főváros

VI. Kerület Terézváros Önkormányzat

Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

 

MEGHÍVÓ

 

Értesítem, hogy a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság következő ülését

2014. július 2. napján (szerdán) 16 órakor tartja

a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) fszt.18. tanácsteremben

 

NAPIRENDEK:

 

Testületi előterjesztések:

(a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával)

 

nyílt ülés:

 

2.      A 2014. évi költségvetésről szóló 3/2014. (II. 28.) rendelet módosítása

215/2014. (VI. 23.)

Előterjesztő:       Hassay Zsófia polgármester

 

3.      A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 25/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

192/2014. (VI. 23.)

Előterjesztő:       dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

4.      Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről szóló 15/2013. (IV. 25.) rendelet módosítása

193/2014. (VI. 23.)

Előterjesztő:       dr. Bundula Csaba alpolgármester

Hassay Zsófia polgármester

 

6.      Együttműködési megállapodás az Önkormányzat és a Skála-Metró között a TÉR_KÖZ „Nyugati tér, a Skála Metró előtti terület megújítása” című városrehabilitációs projekt megvalósítására

202/2014. (VI. 23.)

(az előterjesztés melléklete később kerül kiküldésre)

Előterjesztő:       Hassay Zsófia polgármester

 

7.      Bp. VI. kerület Városligeti fasor 44. szám alatti (hrsz: 29726) ingatlanra vonatkozó településrendezési előírások módosítása iránti kérelem

204/2014. (VI. 23.)

Előterjesztő:       Hassay Zsófia polgármester

 

10.    Közbeszerzési eljárást lezáró döntés „Intézményi étkeztetés” tárgyában

az ülésen kiosztott 221/2014. (VII. 02.)

Előterjesztő:       Óvári Gyula alpolgármester

 

11.    Javaslat a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt-vel vagyonkezelési szerződés megkötésére

az ülésen kiosztott anyagok: 219/2014. (VI. 30.) és a  222/2014. (VII. 02.) és a  223/2014. (VII. 02.)

Előterjesztő:       Óvári Gyula alpolgármester

 

13.    Csatlakozás az „Európai Mobilitási Hét” és „Európai Autómentes nap” 2014. évi Kartájához

190/2014. (VI. 23.)

Előterjesztő:       Simonffy Márta alpolgármester

16.    Javaslat a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal haszonkölcsön szerződés megkötésére

214/2014. (VI. 23.)

Előterjesztő:       dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

17.    A Benczúr u. 5. szám alatti társasházban lévő, 29600/0/A/29 helyrajzi számú ingatlan pályázati eredménye, valamint javaslat a pályázati úton történő hasznosítására

205/2014. (VI. 23.)

Előterjesztő:       dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

18.    A Budapest, VI. kerület 28468/2 hrsz.-on nyilvántartott, természetben Andrássy út 96. szám alatt található „kivett udvar és irodaház” megnevezésű ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog

207/2014. (VI. 23.)

Előterjesztő:       dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

19.    Budapest, VI. kerület Andrássy út 68. C. lh. II. 1. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

206/2014. (VI. 23.)

Előterjesztő:       dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

20.    A Budapest, VI. kerület Andrássy út 92-94. (Szinyei Merse Pál u. 1.) II. 5. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

208/2014. (VI. 23.)

Előterjesztő:       dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

21.    A Budapest, VI. kerület Andrássy út 61. III. 7. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

217/2014. (VI. 26.)

Előterjesztő:       dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

22.    A Budapest, VI. kerület Andrássy út 61. III. 8. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

209/2014. (VI. 23.)

Előterjesztő:       dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

Bizottsági előterjesztések:

 

1.   Közbeszerzéssel, előirányzat felhasználással, társasházakkal és egyéb ügyekkel kapcsolatos előterjesztések

 

1a. közbeszerzés

1a/1. Közbeszerzési eljárás lezárásaKerületőri feladatok ellátásatárgyában

 Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

1a/2. Közbeszerzési eljárás lezáró döntés a „Dunabogdányi Gyermeküdülő és Erdei Iskola főzőkonyhájának üzemeltetésetárgyában, nemzeti eljárásrendben indított közbeszerzési eljárásban

 Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

1a/3. „Karácsonyi díszítő kivilágításának kiépítésetárgyú közbeszerzési eljárás megindítása

Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

1a/4. „9.000 darab karácsonyi csomag beszerzése és házhoz szállításatárgyában nemzeti eljárásrendben kiírásra kerülő közbeszerzési eljárás megindítása

Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

 

1b. társasházi kérelmek

1b/1. Podmaniczky u. 19. és a Zichy J. u. 20.

         Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

1b/2. Andrássy út 2., Király u. 70., Andrássy út 17., Nagymező u. 11., Benczúr u. 1., Bajcsy-Zsilinszky út 19/b. és az Eötvös u. 32.

         Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

 

1c. egyéb

1c/1. 2014. évi társasházi zöldfelület-fejlesztési pályázatok elbírálása

         Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

1c/2. Pályázati eljárás megindítása „2014. évi hevederzár pályázattárgyában

         Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

1c/3. Javaslat VI. kerületben lévő lakások természetes személy tulajdonosai részére hevederzár beszerzését és felszerelését szolgáló pályázat kiírására

         Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

1c/4. Javaslat lakóközösségek számára kapufigyelő rendszer fejlesztését szolgáló pályázat kiírására

         Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

1c/5. Javaslat VI. kerületben lévő lakások természetes személy tulajdonosai részére szén-monoxid érzékelő igénylésére vonatkozó pályázat kiírására

         Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

1c6.    Javaslat a 201_2012.09.26.var. határozat hatályon kívül helyezésére

           Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

 

 

2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések:

 

2a. bérbeadás – (ZÁRT üléslásd a meghívó végén)

 

2b. elidegenítés

 

2c. elővásárlási jog

2c/1. Bajcsy-Zsilinszky út 55. II. em. 12.

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

2c/2. Hajós u. 7. III. em. 15.

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

2c/3. Hajós u. 9. I. 5.

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

2e. egyéb

2e/1. Javaslat a Bp., VI. ker. Bp., VI. ker. Csengery u. 33. (Hunyadi tér 15.) szám alatti lakás rendeltetési módjának a megváltoztatására

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester 

 

3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések

3a. bérbeadás

3a/1. Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására (10 db albetét)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester 

3a/2. Javaslat üres nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázat útján történő bérbeadására. (4 db albetét).

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester 

3a/3. Javaslat üres nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázat útján történő bérbeadására. (77 db albetét)

        az előterjesztés mellékletei terjedelmi okok miatt részekre bontva tekinthetőek meg:

[1.sz.]   [2. sz.]   [3. sz.]   [4. sz.]

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester 

3a/4.   Javaslat a Bp. VI., Király u. 76. szám alatti társasházban lévő 29444/0/A/46 hrsz.-ú, 12 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester 

 

3b. elidegenítés

3b/1. Javaslat a Budapest, VI. ker. Eötvös u. 35. szám alatti társasház osztatlan közös tulajdonában álló tetőtér értékesítéséhez és az alapító okirat módosításához történő hozzájárulásra

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester 

 

3c. elővásárlási jog

 

3e. egyéb

3e/1. Tulajdonosi hozzájárulás a Bp. VI. ker. Csengery u. 74. szám alatti társasházban lévő, az önkormányzat tulajdonában álló, 20. albetétszámú garázsépület, osztatlan közös tulajdonú lapos tetején tervezett zöldtető kialakításához valamint az osztatlan közös tulajdonú udvar teljeskörű felújításához

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester 

 

4. egyéb

4a/1. A Bp. VI., Városligeti fasor 6. (hrsz: 29606) ingatlan pályázati eredménye, valamint javaslat a pályázati úton történő hasznosítására.

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester 

4a/2. Parkoló-megváltási díj átvállalására vonatkozó pályázat elbírálása

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester 

 

zárt ülés:

Testületi előterjesztés: 

 

5.      Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése

(előterjesztés hiányában levették napirendről)

Előterjesztő:       Óvári Gyula alpolgármester

 

Bizottsági előterjesztés:

 

2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések:

2a. bérbeadás

2a/1. Bajza u. 64. II. lph. III. 44.

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

 

 

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

 

Budapest, 2014. június 26.

 

                                                   Üdvözlettel:

 

 

Czuppon Zsolt

elnök