BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS ONKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

1067 Budapest, Eötvös u. 3.

 

MEGHÍVÓ

 

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

2014. július 3. napján (csütörtökön) 8 óra 30 perctől megtartandó ülésére

 

Az ülés helye:    Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)

 

NAPIRENDEK:

 

nyílt ülés:

 

1.      A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója az előző ülés óta végzett munkáról (szóban)

Előterjesztő:       Hassay Zsófia polgármester

Simonffy Márta alpolgármester

dr. Bundula Csaba alpolgármester

Óvári Gyula alpolgármester

 

2.      A 2014. évi költségvetésről szóló 3/2014. (II. 28.) rendelet módosítása

215/2014. (VI. 23.) és az ülésen kiosztott 220/2014. (VII. 02.)

Előterjesztő:       Hassay Zsófia polgármester

 

3.      A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 25/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

192/2014. (VI. 23.)

Előterjesztő:       dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

4.      Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről szóló 15/2013. (IV. 25.) rendelet módosítása

193/2014. (VI. 23.)

Előterjesztő:       dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

5.      Az újszülöttek támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

216/2014. (VI. 23.)

Előterjesztő:       Hassay Zsófia polgármester

 

6.      Együttműködési megállapodás az Önkormányzat és a Skála-Metró között a TÉR_KÖZ „Nyugati tér, a Skála Metró előtti terület megújítása” című városrehabilitációs projekt megvalósítására

202/2014. (VI. 23.) és az ülésen kiosztott előterjesztés melléklete 227/2014. (VII. 03.)

Előterjesztő:       Hassay Zsófia polgármester

7.      Bp. VI. kerület Városligeti fasor 44. szám alatti (hrsz: 29726) ingatlanra vonatkozó településrendezési előírások módosítása iránti kérelem

204/2014. (VI. 23.)

Előterjesztő:       Hassay Zsófia polgármester

 

8.      Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elfogadása

191/2014. (VI. 23.) és az ülésen kiosztott 228/2014. (VII. 03.)

[az előterjesztés melléklete annak terjedelme miatt csak a www.terezvaros.hu oldalon érhető el]

Előterjesztő.       Simonffy Márta alpolgármester

 

9.      A terézvárosi bolgár, görög, német, ruszin, örmény, lengyel, szlovák, roma, szerb nemzetiségi önkormányzatok 2012. évi gazdálkodásáról készült ÁSZ jelentéssel kapcsolatos Intézkedési terv elfogadása

189/2014. (VI. 23.)

Előterjesztő.       Hassay Zsófia polgármester

 

10.    Közbeszerzési eljárást lezáró döntés „Intézményi étkeztetés” tárgyában

az ülésen kiosztott 221/2014. (VII. 02.)

Előterjesztő:       Óvári Gyula alpolgármester

 

11.    Javaslat a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt-vel vagyonkezelési szerződés megkötésére

és az ülésen kiosztott anyagok: 219/2014. (VI. 30.)  222/2014. (VII. 03.)  223/2014. (VII. 03.)

Előterjesztő:       Óvári Gyula alpolgármester

 

12.    Együttműködési megállapodás kötése az LP Média Kft-vel

197/2014. (VI. 23.)

Előterjesztő:       Hassay Zsófia polgármester

 

13.    Csatlakozás az „Európai Mobilitási Hét” és „Európai Autómentes nap” 2014. évi Kartájához

190/2014. (VI. 23.)

Előterjesztő:       Simonffy Márta alpolgármester

 

14.    A Budapest – VI. Szent Család Plébánia kérelme

188/2014. (VI. 23.)

Előterjesztő:       Simonffy Márta alpolgármester

 

15.    A Budapest Főváros VI. ker. Terézváros Önkormányzata fenntartásában lévő óvodákban pedagógus, valamint a nevelő munkát közvetlenül segítő alkalmazottak és technikai dolgozók álláshelyeinek meghatározása a 2014/2015. tanévre

213/2014. (VI. 23.)

Előterjesztő.       Simonffy Márta alpolgármester

 

16.    Javaslat a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal haszonkölcsön szerződés megkötésére

214/2014. (VI. 23.)

Előterjesztő:       dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

17.    A Benczúr u. 5. szám alatti társasházban lévő, 29600/0/A/29 helyrajzi számú ingatlan pályázati eredménye, valamint javaslat a pályázati úton történő hasznosítására

205/2014. (VI. 23.)

Előterjesztő:       dr. Bundula Csaba alpolgármester

18.    A Budapest, VI. kerület 28468/2 hrsz.-on nyilvántartott, természetben Andrássy út 96. szám alatt található „kivett udvar és irodaház” megnevezésű ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog

207/2014. (VI. 23.)

Előterjesztő:       dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

19.    Budapest, VI. kerület Andrássy út 68. C. lh. II. 1. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

206/2014. (VI. 23.)

Előterjesztő:       dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

20.    A Budapest, VI. kerület Andrássy út 92-94. (Szinyei Merse Pál u. 1.) II. 5. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

208/2014. (VI. 23.)

Előterjesztő:       dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

21.    A Budapest, VI. kerület Andrássy út 61. III. 7. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

217/2014. (VI. 26.)

Előterjesztő:       dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

22.    A Budapest, VI. kerület Andrássy út 61. III. 8. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

209/2014. (VI. 23.)

Előterjesztő:       dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

23.    Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

200/2014. (VI. 23.)

Előterjesztő:       Hassay Zsófia polgármester

 

Ülésen vették fel napirendre:

 

24.    A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája 1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 10. átszervezése

az ülésen kiosztott 224/2014. (VII. 02.)

Előterjesztő:       Simonffy Márta polgármester

 

23.    A szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 37/2013. (XI. 14.) önkormányzati rendelet módosítása

az ülésen kiosztott 226/2014. (VII. 03.)

Előterjesztő:       Hassay Zsófia polgármester

 

 

 

 

zárt ülés:

 

1.      Ellátási szerződés megszüntetése és új ellátási szerződés kötése felnőtt háziorvosi körzet vonatkozásában

196/2014. (VI. 23.)

Előterjesztő:       Simonffy Márta alpolgármester

 

2.      Vállalkozó háziorvos egészségügyi ellátási szerződésének meghosszabbítása

210/2014. (VI. 23.)

Előterjesztő:       Simonffy Márta alpolgármester

 

3.      Vállalkozó háziorvos egészségügyi ellátási szerződésének meghosszabbítása

211/2014. (VI. 23.)

Előterjesztő:       Simonffy Márta alpolgármester

 

4.      Vállalkozó házi gyermekorvos egészségügyi ellátási szerződésének meghosszabbítása

212/2014. (VI. 23.)

Előterjesztő:       Simonffy Márta alpolgármester

 

5.      Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése

az ülésen kiosztott 229/2014. (VII. 03.)

Előterjesztő:       Óvári Gyula alpolgármester

 

6.      A BRFK VI. kerületi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezésének véleményezése

194/2014. (VI. 23.)

Előterjesztő:       Hassay Zsófia polgármester

 

7.      Fellebbezés a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Jegyzője VII/14647/94/2014. számú határozata elleni

195/2014. (VI. 23.)

Előterjesztő:       dr. Mogyorósi Sándor jegyző

 

Ülésen vették fel napirendre:

 

8.      Közgyógyellátási ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása

az ülésen kiosztott 225/2014. (VII. 02.)

Előterjesztő:       Simonffy Márta alpolgármester

 

 

nyílt ülés:

 

24.    Interpellációk, képviselői kérdések, közlemények

 

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon, a 351-8933-as telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

 

 

Budapest, 2014. június 26.

 

 

 

Hassay Zsófia

polgármester