Budapest Főváros

VI. Kerület Terézváros Önkormányzat

Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

 

MEGHÍVÓ

 

Értesítem, hogy a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság következő ülését

2014. május 28. napján (szerdán) 14 órakor tartja

a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) fszt.18. tanácsteremben

 

NAPIRENDEK:

 

Testületi előterjesztések:

(a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával)

 

2.       A 2014. évi költségvetésről szóló 3/2014. (II. 28.) rendelet módosítása

171/2014. (V. 19.)

Előterjesztő:         Hassay Zsófia polgármester

 

5.       A helyi lakóközösségek részére biztonsági berendezések létesítéséhez nyújtandó támogatásról szóló rendelet meg alkotása

160/2014. (V. 19.)

Előterjesztő:         Hassay Zsófia polgármester

 

8.       Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2014. évre vonatkozó közbeszerzési tervének módosítása

162/2014. (V. 19.)

Előterjesztő:         Óvári Gyula alpolgármester

 

10.     Javaslat a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. állandó könyvvizsgálójának megbízására

170/2014. (V. 19.)

Előterjesztő:         Óvári Gyula alpolgármester

 

11.     A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. alapító okiratainak módosítása

166/2014. (V. 19.)

Előterjesztő:         dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

12.     Javaslat a Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2013. évi beszámolójának elfogadására

173/2014. (V. 21.)

Előterjesztő:         dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

13.     Együttműködési megállapodás a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata és Erzsébetvárosi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület között

161/2014. (V. 19.)

Előterjesztő:         dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

14.     A településfejlesztési dokumentumok és településrendezési eszközök elfogadásához, illetve módosításához szükséges partnerségi egyeztetés szabályai

168/2014. (V. 19.)

Előterjesztő:         Hassay Zsófia polgármester

 

15.     Budapest VI. 28224/18, 19, 20, 21, 22, 23 és részben a 28224/17 hrsz. alatti ingatlanok (Nyugati Grund) feltételekhez kötött átmeneti hasznosítása, szándéknyilatkozat

169/2014. (V. 19.)

Előterjesztő:         Hassay Zsófia polgármester

 

16.     Döntés a TÉR_KÖZ „Nyugati tér, a Skála Metró előtti terület megújítása” című városrehabilitációs projekt megvalósításához kapcsolódó projektszervezet lebonyolítás és közbeszerzési feladatok elvégzése ügyében Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. megbízásáról

174/2014. (V. 22.)

Előterjesztő:         Hassay Zsófia polgármester

 

17.     Együttműködési megállapodás az Önkormányzat és a Skála-Metró között a TÉR_KÖZ „Nyugati tér, a Skála Metró előtti terület megújítása” című városrehabilitációs projekt megvalósítására

167/2014. (V. 19.)

Előterjesztő:         Hassay Zsófia polgármester

 

23.     Javaslat a Bp. VI. ker. Andrássy út 45. szám alatti társasházban található 14. albetétszámon nyilvántartott helyiségcsoport versenytárgyalás keretében történő értékesítésére

145/2014. (V. 19.)

Előterjesztő:         dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

24.     Javaslat a Bp. VI. ker. Király u. 14. szám alatti társasházban található 68. albetétszámon nyilvántartott helyiségcsoport versenytárgyalás keretében történő értékesítésére

142/2014. (V. 19.)

Előterjesztő:         dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

25.     Budapest, VI. kerület Paulay Ede u. 5. fszt. 1. szám alatti helyiséggel kapcsolatos elővásárlási jog

144/2014. (V. 19.)

Előterjesztő:         dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

26.     Budapest, VI. kerület Paulay Ede u. 14. III. 2. szám alatti ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog

146/2014. (V. 19.)

Előterjesztő:         dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

27.     Budapest, VI. kerület Nagymező u. 14. 3. em. 26. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

143/2014. (V. 19.)

Előterjesztő:         dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

28.     A gazdasági társaságok vezető tisztségviselői munkaszerződéseinek módosítása

163/2014. (V. 19.)

Előterjesztő:         Hatvani Csaba képviselő

 

29.     Hunyadi téri vásárcsarnok felújítása

164/2014. (V. 19.)

Előterjesztő:         Hatvani Csaba képviselő

 

30.     A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek prémiumai és a köddé vált szoborrészlet

165/2014. (V. 19.)

Előterjesztő:         Hatvani Csaba képviselő


 

Bizottsági előterjesztések:

 

1.   Közbeszerzéssel, előirányzat felhasználással, társasházakkal és egyéb ügyekkel kapcsolatos előterjesztések

 

1a. közbeszerzés

1a/1.  Közbeszerzési eljárás megindítása „Kerületőri feladatok ellátása” tárgyában

          (Elnapolták a május 29-i rendkívüli ülésre)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

1b. társasházi kérelmek

1b/1. Lovag u. 20. és Rózsa u. 46.

          Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

1b/2. Székely B. u. 27.

          Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

 

1c. egyéb

1c/1.  Lakóközösségek számára kiírt kapufigyelő rendszer fejlesztésének támogatását szolgáló pályázatok elbírálása

          Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

 

2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések:

 

2a. bérbeadás – (ZÁRT ülés – lásd a meghívó végén)

 

2b. elidegenítés – (ZÁRT ülés – lásd a meghívó végén)

 

2c. elővásárlási jog

2c/1.  Andrássy út 33. II. em. 7.

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

2c/2.  Andrássy út 53. fszt. 1.

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

2c/3.  Andrássy út 68. B. lph. fsz. 2.

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

2c/4.  Bajcsy-Zsilinszky út 17. III. 2.

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

2c/5.  Dessewffy u. 21. fsz. 3.

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

2c/6.  Izabella u. 94. II. 23.

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

2c/7.  Paulay Ede u. 5. I. 6.

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

2e. egyéb – (ZÁRT ülés – lásd a meghívó végén)

 

3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések

 

3a. bérbeadás –

 

3b. elidegenítés

3b/1. Javaslat 7 db önkormányzati tulajdonú ingatlan versenytárgyaláson (árverésen) történő értékesítésére

          Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester


 

3c. elővásárlási jog

3c/1.  A Budapest, VI. kerület  Andrássy út 68. szám alatti, 28717/0/A/2 hrsz.-ú tárolóval és a 28717/0/A/1 hrsz. alatt nyilvántartott 1565 m2  alapterületű garázs ingatlan 2/114 arányú tulajdoni hányadával - P-03-26 jelű parkolóhely - kapcsolatos elővásárlási jog

          Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

3c/2.  A Budapest, VI. kerület  Andrássy út 68. szám alatti, 28717/0/A/3 hrsz.-ú tárolóval és a Budapest, VI. kerület Andrássy út 68. szám alatti, 28717/0/A/1 hrsz. alatt nyilvántartott 1565 m2  alapterületű garázs ingatlan 2/114 arányú tulajdoni hányadával - P-03-28 jelű parkolóhely - kapcsolatos elővásárlási jog

          Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

3c/3.  A Budapest, VI. kerület  Andrássy út 68. szám alatti, 28717/0/A/4 hrsz.-ú tárolóval és a Budapest, VI. kerület Andrássy út 68. szám alatti, 28717/0/A/1 hrsz. alatt nyilvántartott 1565 m2  alapterületű garázs ingatlan 2/114 arányú tulajdoni hányadával - P-03-30 jelű parkolóhely

          Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

3e. egyéb

 

4. egyéb

 

 

zárt ülés:

 

2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések:

2a. bérbeadás – (ZÁRT ülés – lásd a meghívó végén)

2a/1.  Király u. 82. V. 4.

          Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

2a/2.  Király u. 90. I. 15.

          Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

2b. elidegenítés

2b/1. Javaslat 2 db lakás tulajdonjogának bérlő részére történő értékesítésére

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

2e. egyéb

2e/1.  Lakások szociális alapú, felújítási kötelezettséggel történő bérbeadására beérkezett pályázatok elbírálása

          Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

 

Budapest, 2014. május 22.

 

Üdvözlettel:

 

 

Czuppon Zsolt

elnök