BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

1067 Budapest, Eötvös u. 3.

 

MEGHÍVÓ

 

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

2014. május 29. napján (csütörtökön) 9 órai kezdettel megtartandó ülésére

 

Az ülés helye:     Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)

 

NAPIRENDEK:

 

nyílt ülés:

 

1.       A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója az előző ülés óta végzett munkáról (szóban)

Előterjesztő:         Hassay Zsófia polgármester

Simonffy Márta alpolgármester

dr. Bundula Csaba alpolgármester

Óvári Gyula alpolgármester

 

2.       A 2014. évi költségvetésről szóló 3/2014. (II. 28.) rendelet módosítása

171/2014. (V. 19.) és az ülésen kiosztott 180/2014. (V. 29.) és 183/2014. (V. 29.) 

Előterjesztő:         Hassay Zsófia polgármester

 

3.       Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi idegenforgalmi adóról szóló 38/2010. (XII. 21.) rendelete módosítása

147/2014. (V. 19.)

Előterjesztő:         Óvári Gyula alpolgármester

 

4.       Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2014. (V. 29.) rendelete az egyes oktatási tárgyú rendeletek módosításáról

155/2014. (V. 19.)

Előterjesztő:         Simonffy Márta alpolgármester

 

5.       A helyi lakóközösségek részére biztonsági berendezések létesítéséhez nyújtandó támogatásról szóló rendelet meg alkotása

160/2014. (V. 19.)

Előterjesztő:         Hassay Zsófia polgármester

 

5a.     Rendeletalkotási javaslat Terézváros Újszülötte cím adományozásáról

181/2014. (V. 29.)

Előterjesztő:         Hassay Zsófia polgármester

 

5b.    Javaslat felterjesztési jog gyakorlására a nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló 2011. évi CC. törvény tárgyában

185/2014. (V. 29.)

Előterjesztő:         dr. Bundula Csaba alpolgármester


6.       Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal Etikai Kódexe

157/2014. (V. 19.)

Előterjesztő:         dr. Mogyorósi Sándor jegyző

 

7.       Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítása

159/2014. (V. 19.)

Előterjesztő:         Hassay Zsófia polgármester

 

8.       Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2014. évre vonatkozó közbeszerzési tervének módosítása

162/2014. (V. 19.)

Előterjesztő:         Óvári Gyula alpolgármester

 

9.       Éves összefoglaló jelentés az Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységéről

149/2014. (V. 19.)

Előterjesztő:         Hassay Zsófia polgármester

 

10.     Javaslat a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. állandó könyvvizsgálójának megbízására

170/2014. (V. 19.)

Előterjesztő:         Óvári Gyula alpolgármester

 

11.     A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. alapító okiratainak módosítása

166/2014. (V. 19.) és az ülésen kiosztott 176/2014. (V. 27.)

Előterjesztő:         dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

12.     Javaslat a Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2013. évi beszámolójának elfogadására

173/2014. (V. 21.) és az ülésen kiosztott 186/2014. (V. 29.)

Előterjesztő:         dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

13.     Együttműködési megállapodás a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata és Erzsébetvárosi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület között

161/2014. (V. 19.)

Előterjesztő:         dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

14.     A településfejlesztési dokumentumok és településrendezési eszközök elfogadásához, illetve módosításához szükséges partnerségi egyeztetés szabályai

168/2014. (V. 19.) és az ülésen kiosztott 187/2014. (V. 29.)

Előterjesztő:         Hassay Zsófia polgármester

 

15.     Budapest VI. 28224/18, 19, 20, 21, 22, 23 és részben a 28224/17 hrsz. alatti ingatlanok (Nyugati Grund) feltételekhez kötött átmeneti hasznosítása, szándéknyilatkozat

169/2014. (V. 19.)

Előterjesztő:         Hassay Zsófia polgármester

 

16.     Döntés a TÉR_KÖZ „Nyugati tér, a Skála Metró előtti terület megújítása” című városrehabilitációs projekt megvalósításához kapcsolódó projektszervezet lebonyolítás és közbeszerzési feladatok elvégzése ügyében Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. megbízásáról

174/2014. (V. 22.)

Előterjesztő:         Hassay Zsófia polgármester


17.     Együttműködési megállapodás az Önkormányzat és a Skála-Metró között a TÉR_KÖZ „Nyugati tér, a Skála Metró előtti terület megújítása” című városrehabilitációs projekt megvalósítására

167/2014. (V. 19.)

Előterjesztő:         Hassay Zsófia polgármester

 

18.     Átfogó értékelés az Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

148/2014. (V. 19.)

Előterjesztő:         Simonffy Márta alpolgármester

 

19.     Döntés a civil szervezetek számára kiírt tematikus pályázaton elnyert összegekről

150/2014. (V. 19.) és az ülésen kiosztott 184/2014. (V. 29.)

Előterjesztő:         Simonffy Márta alpolgármester

 

20.     A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat Szakmai Fejlesztési Tervének elfogadása

151/2014. (V. 19.)

Előterjesztő:         Simonffy Márta alpolgármester

 

21.     A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája 1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 10. átszervezése

152/2014. (V. 19.)

Előterjesztő:         Simonffy Márta alpolgármester

 

22.     A   Kreatív   Egyesület   kérelme      172/2014. (V. 20.)

Előterjesztő:         Simonffy Márta alpolgármester

 

23.     Javaslat a Bp. VI. ker. Andrássy út 45. szám alatti társasházban található 14. albetétszámon nyilvántartott helyiségcsoport versenytárgyalás keretében történő értékesítésére

145/2014. (V. 19.)

Előterjesztő:         dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

24.     Javaslat a Bp. VI. ker. Király u. 14. szám alatti társasházban található 68. albetétszámon nyilvántartott helyiségcsoport versenytárgyalás keretében történő értékesítésére

142/2014. (V. 19.)

Előterjesztő:         dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

25.     Budapest, VI. kerület Paulay Ede u. 5. fszt. 1. szám alatti helyiséggel kapcsolatos elővásárlási jog

144/2014. (V. 19.)

Előterjesztő:         dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

26.     Budapest, VI. kerület Paulay Ede u. 14. III. 2. szám alatti ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog

146/2014. (V. 19.)

Előterjesztő:         dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

27.     Budapest, VI. kerület Nagymező u. 14. 3. em. 26. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

143/2014. (V. 19.)

Előterjesztő:         dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

28.     A gazdasági társaságok vezető tisztségviselői munkaszerződéseinek módosítása

163/2014. (V. 19.)

Előterjesztő:         Hatvani Csaba képviselő

29.     Hunyadi téri vásárcsarnok felújítása

164/2014. (V. 19.)

Előterjesztő:         Hatvani Csaba képviselő

 

30.     A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek prémiumai és a köddé vált szoborrészlet

165/2014. (V. 19.)

Előterjesztő:         Hatvani Csaba képviselő

 

31.     Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

158/2014. (V. 19.)

Előterjesztő:         Hassay Zsófia polgármester

 

zárt ülés:

 

1.       Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói feladatainak ellátására benyújtott pályázat véleményezése

153/2014. (V. 19.)

Előterjesztő:         Simonffy Márta alpolgármester

 

2.       A Budapest, VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola és a Terézvárosi Magyar-Angol, Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői feladatainak ellátására benyújtott pályázatok véleményezése

154/2014. (V. 19.)

Előterjesztő:         Simonffy Márta alpolgármester

 

3.       A Jogi Bizottság 22/2014. (III. 28.) sz. végzése elleni fellebbezés elbírálása

156/2014. (V. 19.)

Előterjesztő:         dr. Deák Imre képviselő, a Jogi Bizottság elnöke

 

4.       Fellebbezés a Polgármester - Budapest Oktogon tér 4. 28870 hrsz. ingatlant érintő településképi bejelentési eljárás keretén belül hozott – XI/15278/1/2014. számú határozata ellen

az ülésen kiosztott: 178/2014. (V. 28.)

Előterjesztő:         Hassay Zsófia polgármester

 

5.       Javaslat a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsági tagjának visszahívására és új tag megválasztására

az ülésen kiosztott: 182/2014. (V. 29.)

Előterjesztő:         Hassay Zsófia polgármester

 

 

nyílt ülés:

 

32.     Interpellációk, képviselői kérdések, közlemények

 

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon, a 351-8933-as telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

 

 

Budapest, 2014. május 22.

 

 

 

Hassay Zsófia

polgármester