Budapest Főváros
VI. Kerület Terézváros Önkormányzat
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság következő ülését
2014. április 23. napján (szerdán) 15 órakor tartja
a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) fszt.18. tanácsteremben

NAPIRENDEK:

Testületi előterjesztések:
(a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával)

kötött napirendű nyílt ülés:

1. Beszámoló jelentés Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2013. évi zárszámadásról
118/2014. (IV. 16.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

nyílt ülés:

3. A 2014. évi költségvetésről szóló 3/2014. (II. 28.) rendelet módosítása
114/2014. (IV. 15.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

5. Javaslat a Terézváros közterületein a járművek várakozási rendjének egységes kialakításáról, a várakozási hozzájárulások díjairól szóló 17/2010 (VI. 21.) rendelet módosítására
102/2014. (IV. 14.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

6. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 15/2006. (III. 21.) önkormányzati rendelet módosítására
96/2014. (IV. 14.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

7. Budapest Területfejlesztési Koncepció elfogadásához egyetértő nyilatkozat
85/2014. (IV. 14.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

9. Közbeszerzési eljárás megindítása Intézményi étkeztetés 2014 tárgyában
121/2014. (IV.18.)
és az ülésen kiosztott 124/2014. (IV.22.) és 128/2014. (IV.24.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

10. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés a „Villamos energia beszerzése” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban
110/2014. (IV. 15.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

11. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés a „Földgáz beszerzése” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban
111/2014. (IV. 15.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

13. A túlszolgálat megerősítéséről szóló megállapodás megkötése a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal
103/2014. (IV. 14.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

14. Adományozási szerződés kötése a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal
95/2014. (IV. 14.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

17. Javaslat a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. részére átadott, tőketartalékba tartozó helyiségek hasznosítási jog értékének rendezésére
105/2014. (IV. 14.)
és az ülésen kiosztott 122/2014. (IV.22.) és 123/2014. (IV.24.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

18. Javaslat a Budapest, VI. ker. Benczúr u. 5. szám alatti társasházban lévő 29600/0/A/29 helyrajzi számú ingatlan hasznosítására
104/2014. (IV. 14.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

19. Budapest, VI. kerület Andrássy út 20. III. 10/a. szám alatti ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog
89/2014. (IV. 14.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

20. Budapest, VI. kerület Andrássy út 54. I. 2. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
92/2014. (IV. 14.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

21. Budapest, VI. kerület Andrássy út 61. I. 6. szám alatti ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog
87/2014. (IV. 14.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

22. A Budapest, VI. kerület Andrássy út 61. szám alatti, az Alapító Okirat módosítását és annak földhivatali nyilvántartáson történő átvezetését követően 29465/0/A/33 hrsz.-on bejegyzésre kerülő lakásingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog
112/2014. (IV. 15.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

23. Budapest, VI. kerület Andrássy út 68. B. lh. VI. 1. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
90/2014. (IV. 14.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

24. Budapest, VI. kerület Andrássy út 68. C. lh. IV. 1. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
113/2014. (IV. 15.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

25. Budapest, VI. kerület Andrássy út 68. C. lh. VI. 1. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
91/2014. (IV. 14.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

26. Budapest, VI. kerület Nagymező u. 8. II. 1. szám alatti ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog
88/2014. (IV. 14.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

27. A Bp. VI. ker. Király u. 42. szám alatti társasház felújítási határidejének meghosszabbítása
109/2014. (IV. 15.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

Bizottsági előterjesztések:

1. Közbeszerzéssel, előirányzat felhasználással, társasházakkal és egyéb ügyekkel kapcsolatos előterjesztések

1a. közbeszerzés
1a/1. Közbeszerzési eljárás megindítása a „Dunabogdányi Gyermeküdülő és Erdei Iskola főzőkonyhájának” üzemeltetése tárgyában
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

1a/2. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés az "Önkormányzati intézmény takarítási feladatainak ellátása" tárgyában
(Előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő:
Óvári Gyula alpolgármester

1b. társasházi kérelmek –

1c. egyéb –

2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések:

2a. bérbeadás (ZÁRT anyag, lásd a meghívó végén)

2b. elidegenítés –

2c. elővásárlási jog
2c/1. Andrássy út 53. mfszt. 1.
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

2c/2. Bajcsy-Zsilinszky út 17. II. 10.
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

2c/3. Dessewffy u. 21. I. 5.
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

2c/4. Paulay Ede u. 14. I. 3.
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

2e. egyéb –

3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések

3a. bérbeadás
3a/1. Javaslat üres nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázat útján történő bérbeadására
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

3b. elidegenítés –

3c. elővásárlási jog
3c/1. Andrássy út 68. szám alatti, 28717/0/A/8 hrsz.-ú tárolóval és a 28717/0/A/1 hrsz. alatt nyilvántartott 1565 m2 alapterületű garázs ingatlan 2/114 arányú tulajdoni hányadával - P-03-34 jelű parkolóhely
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

3c/2. Andrássy út 68. szám alatti, 28717/0/A/7 hrsz.-ú tárolóval és a Budapest, VI. kerület Andrássy út 68. szám alatti, 28717/0/A/1 hrsz. alatt nyilvántartott 1565 m2 alapterületű garázs ingatlan 2/114 arányú tulajdoni hányadával - P-03-35 jelű parkolóhely
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

3e. egyéb
3e/1. Javaslat a nem lakás céljára szolgáló helyiségekben végzett tevékenységek megváltoztatására
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

3e/2. Javaslat a Bp. VI., Városligeti fasor 6. (hrsz: 29606) szám alatti ingatlan pályázati úton történő hasznosítására
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

3e/3. Javaslat a Budapest, VI. ker. Bajcsy-Zs. út 55. szám alatti társasházban lévő, az O3 Optikai Kft. bérleményét képező 28913/0/A/3 hrsz.-ú helyiség bérleti szerződésének módosítására
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

4. egyéb
4a/1. Parkoló-megváltási díj átvállalására vonatkozó pályázat 2014. év I. félévi kiírása
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

zárt ülés:

4. Javaslat a Bp. VI. ker. Andrássy út 3. szám alatti ingatlan ügyének rendezésére
115/2014. (IV. 15.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések:
2a. Bérbeadás
2a/1. Szinyei M. u. 22-24. II. 89.
(elnapolták az április 24-i ülésre)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2014. április 17.

Üdvözlettel:


Czuppon Zsolt
elnök