BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE
1067 Budapest, Eötvös u. 3.


MEGHÍVÓ

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. április 24. napján (csütörtökön) 9 óra 30 perctől megtartandó ülésére

Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)

NAPIRENDEK:

nyílt ülés:

1. A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója az előző ülés óta végzett munkáról (szóban)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester; Simonffy Márta alpolgármester
dr. Bundula Csaba alpolgármester, Óvári Gyula alpolgármester

2. Javaslat a BRFK VI. kerületi Rendőrkapitányság 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
101/2014. (IV. 14.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

3. A 2014. évi költségvetésről szóló 3/2014. (II. 28.) rendelet módosítása
114/2014. (IV. 15.)
és az ülésen kiosztott 126/2014. (IV. 23.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

4. Egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú rendeletek módosítása
99/2014. (IV. 14.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

5. Javaslat a Terézváros közterületein a járművek várakozási rendjének egységes kialakításáról, a várakozási hozzájárulások díjairól szóló 17/2010 (VI. 21.) rendelet módosítására
102/2014. (IV. 14.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

6. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 15/2006. (III. 21.) önkormányzati rendelet módosítására
96/2014. (IV. 14.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

7. Budapest Területfejlesztési Koncepció elfogadásához egyetértő nyilatkozat
85/2014. (IV. 14.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

8. A Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okiratának módosítása
94/2014. (IV. 14.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

9. Közbeszerzési eljárás megindítása Intézményi étkeztetés 2014 tárgyában
121/2014. (IV. 18.)
és az ülésen kiosztott 124/2014. (IV. 22.) és 128/2014. (IV. 24.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

10. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés a „Villamos energia beszerzése” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban
110/2014. (IV. 15.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

11. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés a „Földgáz beszerzése” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban
111/2014. (IV. 15.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

12. Támogatási megállapodás kötése a Nemzeti Gyermekmentő Alapítvánnyal
93/2014. (IV. 14.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

13. A túlszolgálat megerősítéséről szóló megállapodás megkötése a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal
103/2014. (IV. 14.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

14. Adományozási szerződés kötése a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal
95/2014. (IV. 14.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

15. Támogatási Megállapodás kötése a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezetével
83/2014. (IV. 14.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

16. A Terézvárosi Gondozó Szolgálat Szakmai Programjának jóváhagyása
84/2014. (IV. 14.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

17. Javaslat a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. részére átadott, tőketartalékba tartozó helyiségek hasznosítási jog értékének rendezésére
105/2014. (IV. 14.)
és az ülésen kiosztott 122/2014. (IV. 22.) és 123/2014. (IV. 22.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

18. Javaslat a Budapest, VI. ker. Benczúr u. 5. szám alatti társasházban lévő 29600/0/A/29 helyrajzi számú ingatlan hasznosítására
104/2014. (IV. 14.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

19. Budapest, VI. kerület Andrássy út 20. III. 10/a. szám alatti ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog
89/2014. (IV. 14.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

20. Budapest, VI. kerület Andrássy út 54. I. 2. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
92/2014. (IV. 14.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

21. Budapest, VI. kerület Andrássy út 61. I. 6. szám alatti ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog
87/2014. (IV. 14.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

22. A Budapest, VI. kerület Andrássy út 61. szám alatti, az Alapító Okirat módosítását és annak földhivatali nyilvántartáson történő átvezetését követően 29465/0/A/33 hrsz.-on bejegyzésre kerülő lakásingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog
112/2014. (IV. 15.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

23. Budapest, VI. kerület Andrássy út 68. B. lh. VI. 1. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
90/2014. (IV. 14.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

24. Budapest, VI. kerület Andrássy út 68. C. lh. IV. 1. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
113/2014. (IV. 15.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

25. Budapest, VI. kerület Andrássy út 68. C. lh. VI. 1. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
91/2014. (IV. 14.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

26. Budapest, VI. kerület Nagymező u. 8. II. 1. szám alatti ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog
88/2014. (IV. 14.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

27. A Bp. VI. ker. Király u. 42. szám alatti társasház felújítási határidejének meghosszabbítása
109/2014. (IV. 15.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

28. Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
100/2014. (IV. 14.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

29. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletidíj-szabályozásának aktualizálására hozott határozat módosítására
az ülésen kiosztott: 127/2014. (IV. 24.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

30. A 29/2011. (VII. 4.) számú Budapest, VI. kerület Terézváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzata (TÉSZ) önkormányzati rendelet módosításának előkészítése
az ülésen kiosztott: 129/2014. (IV. 24.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

nyílt 0. napirend (eredetileg zárt. 4.):
Javaslat a Bp. VI. ker. Andrássy út 3. szám alatti ingatlan ügyének rendezésére
115/2014. (IV. 15.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

zárt ülés:

1. Ápolási díj ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása
82/2014. (IV. 14.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

2. Javaslat a „Terézváros Közoktatásáért” kitüntetés adományozására
117/2014. (IV. 16.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

3. Döntés a „Terézvárosi Szent György-díj” adományozásáról
86/2014. (IV. 14.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

4. Javaslat a Bp. VI. ker. Andrássy út 3. szám alatti ingatlan ügyének rendezésére
115/2014. (IV. 15.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

nyílt ülés:

31. Interpellációk, képviselői kérdések, közlemények

Tájékoztató:

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon, a 351-8933-as telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2014. április 17.

Hassay Zsófia
polgármester