Budapest Főváros
VI. Kerület Terézváros Önkormányzat
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság következő ülését
2014. február 26. napján (szerdán) 15 órakor tartja
a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) fszt.18. tanácsteremben

NAPIRENDEK:
Testületi előterjesztések:
(a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával)

kötött napirendű nyílt ülés:

1. Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő várható fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évre és az azt követő három évre történő meghatározása, határozatba foglalása
58/2014. (II. 17.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

2. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása
43/2014. (II. 5.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

Az előterjesztés mellékletei az ülésen kerülnek kiosztásra:
- A Terézvárosi Érdekegyeztető Tanács jegyzőkönyve
- Intézményvezetői egyeztetés jegyzőkönyve
- Bizottsági határozatok kivonatai

nyílt ülés:

2. A 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 28.) rendelet módosítása
64/2014. (II. 27.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

7. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2014. évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadása
53/2014. (II. 17.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

8. A túlszolgálat megerősítéséről szóló megállapodás megkötése a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal
61/2014. (II. 17.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

14. Budapest Belső városrészének komplex kerékpáros-barát fejlesztése című projekthez kapcsolódó tulajdonosi döntések meghozatala
63/2014. (II. 17.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

15. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletidíj-szabályozásának aktualizálására
68/2014. (II. 20.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

16. Budapest, VI. kerület 28717/0/A/46 hrsz.-ú, természetben Andrássy út 68. B. épület II. 2. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
59/2014. (II. 17.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

Bizottsági előterjesztések:

1. Közbeszerzéssel, előirányzat felhasználással, társasházakkal és egyéb ügyekkel kapcsolatos előterjesztések

1a. közbeszerzés

1a/1. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés az ÁROP-3.A.2-2013-2013-0022 azonosítószámú projekt megvalósítása tárgyában
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

1a/2. „Önkormányzati intézmény takarítási feladatainak ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

1b. társasházi kérelmek

1b/1. A 2014. évi pályázati kiírás a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokról
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

1c. egyéb

1c/1. A Budapest VI. ker. Izabella u. 48. szám alatti, 29523/0/A/25 helyrajzi számú helyiség vonatkozásában fennálló tartozás részletekben történő megfizetése, valamint a kamattartozás elengedése
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések:

2a. bérbeadás –

2b. elidegenítés –

2c. elővásárlási jog

2c/1. Nagymező u. 8. félemelet 2.
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

2c/2 Nagymező u. 8. félemelet 7.
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

2e. egyéb –

3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések

3a. bérbeadás

3a/1. Eötvös u. 19. (4. sz. albetét)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

3b. elidegenítés –

3c. elővásárlási jog

3c/1. Andrássy út 68. (garázs ingatlan)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

3e. egyéb

4. egyéb

4a/1. Tulajdonosi hozzájárulás a Bp. VI. ker. Anker köz 1-3. szám alatti társasház Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása tárgyában
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2014. február 20.

Üdvözlettel:


Czuppon Zsolt
elnök