BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

1067 Budapest, Eötvös u. 3.

 

MEGHÍVÓ

 

 

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének

2014. február 27. napján (csütörtökön) 10 órai kezdettel megtartandó ülésére

 

Az ülés helye:     Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)

 

NAPIRENDEK:

 

nyílt ülés:

 

1.       A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója az előző ülés óta végzett munkáról (szóban)

Előterjesztő:         Hassay Zsófia polgármester

Simonffy Márta alpolgármester

dr. Bundula Csaba alpolgármester

Óvári Gyula alpolgármester

 

2.       A 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 28.) rendelet módosítása

64/2014. (II. 27.) és az ülésen kiosztott 73/2014. (II. 27.)

Előterjesztő:         Hassay Zsófia polgármester

 

3.       Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Esélyegyenlőségi Program keretében biztosított támogatásokról szóló …/2014. (… …) rendeletének megalkotása

67/2014. (II. 20.)

Előterjesztő:         Hassay Zsófia polgármester

 

4.       Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat által adományozható elismerő címekről és kitüntetésekről szóló 16/2005. (V. 23.) rendeletének módosítása

51/2014. (II. 17.)

Előterjesztő:         dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

5.       Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati működtetésű általános iskolákban és gimnáziumban adható étkezés kiegészítésről, valamint a tanulói tankönyvvásárlási támogatásról szóló 1/2013. (I. 21.) rendeletének módosítása

52/2014. (II. 17.)

Előterjesztő:         Simonffy Márta alpolgármester

 

6.       Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének a szeszesital-fogyasztás korlátozásáról szóló 17/1999. (VI. 11.) számú önkormányzati rendelete, valamint a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 25/2013. (VI. 27.) számú önkormányzati rendelete módosítása

62/2014. (II. 17.)

Előterjesztő:         Hassay Zsófia polgármester


 

7.       Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2014. évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadása

53/2014. (II. 17.)

és az ülésen kiosztott:  78/2014. (II. 27.)   79/2014. (II. 27.)   80/2014. (II. 27.)

Előterjesztő:         Óvári Gyula alpolgármester

 

8.       A túlszolgálat megerősítéséről szóló megállapodás megkötése a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal

61/2014. (II. 17.)

Előterjesztő:         Óvári Gyula alpolgármester

 

9.       Támogatási megállapodás kötése a Szent Család Plébániával

65/2014. (II. 17.)

Előterjesztő:         Óvári Gyula alpolgármester

 

10.     Brunszvik Teréz-díj adományozására tett javaslat támogatása

66/2014. (II. 19.)

Előterjesztő:         Hassay Zsófia polgármester

 

11.     Beszámoló a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Eötvös utcai nappali melegedőjének 2013. évi működéséről és a 2014. évi támogatás összegének meghatározása

45/2014. (II. 17.)

Előterjesztő:         Simonffy Márta alpolgármester

 

12.     Járóbeteg-szakellátási kapacitás belső átcsoportosítása

46/2014. (II. 17.)

Előterjesztő:         Simonffy Márta alpolgármester

 

13.     A Márki János Alapítvány kérelme

47/2014. (II. 17.)

Előterjesztő:         Simonffy Márta alpolgármester

 

14.     Budapest Belső városrészének komplex kerékpáros-barát fejlesztése című projekthez kapcsolódó tulajdonosi döntések meghozatala

63/2014. (II. 17.)

Előterjesztő:         dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

15.     Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletidíj-szabályozásának aktualizálására

68/2014. (II. 20.)

Előterjesztő:         dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

16.     Budapest, VI. kerület 28717/0/A/46 hrsz.-ú, természetben Andrássy út 68. B. épület II. 2. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

59/2014. (II. 17.)

Előterjesztő:         dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

17.     Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

50/2014. (II. 17.)

Előterjesztő:         Hassay Zsófia polgármester


 

18.     a HOKK Alapítvány kérelmének elbírálása

(71/2014. (II. 25.)

Előterjesztő:      dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

19.     Döntés az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetőinek 2014. évi teljesítménykövetelményeiről

74/2014. (II. 26.)

Előterjesztő:         Óvári Gyula alpolgármester

 

20.     A Budapest VI. kerület Andrássy út szervíz útjainak valamint a Budapest VI. kerület Városligeti fasor páros oldalának parkolás üzemeltetési rendszerbe történő bevonása

75/2014. (II. 26.)

Előterjesztő:         Hassay Zsófia polgármester

 

 

zárt ülés:

 

 

1.       A szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása

60/2014. (II. 17.)

Előterjesztő:         dr. Mogyorósi Sándor jegyző

 

2.       Fellebbezés a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Jegyzője VIII/32134/86/2013. számú határozata ellen

49/2014. (II. 17.)

Előterjesztő:         dr. Mogyorósi Sándor jegyző

 

3.       Felnőtt háziorvos praxisjogának elidegenítése

48/2014. (II. 17.)

Előterjesztő:         Simonffy Márta alpolgármester

 

4.       Intézkedési terv az ÁROP-3.A.1/B-2008-0025 számú  projekt Ellenőrzési jelentéséhez kapcsolódóan

72/2014. (II. 25.)

Előterjesztő:     dr. Mogyorósi Sándor jegyző

 

 

nyílt ülés:

 

 

18.     Interpellációk, képviselői kérdések, közlemények

 

Tájékoztatók:

 

-        Kivonat a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Igazgatóságának 2013. december 12-én 16 órai kezdettel, valamint a Felügyelő Bizottságának 2013. december 16-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről

54/2014. (II. 17.)

 

-        Jegyzőkönyv a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának 2014. január 21-én 17 óra 30 perctől megtartott üléséről

55/2014. (II. 17.)

 

-        Jegyzőkönyv a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2014. február 10. napján megtartott üléséről

56/2014. (II. 17.)


 

-        Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 10-i rendkívüli ülésére készült előterjesztés: „Megállapodás Budapest Főváros VI. ker. Terézváros Önkormányzatával és az Önkormányzatok parkolás üzemeltetési feladatait ellátó társaságaival a Király utcában váltott parkolójegyek és az Önkormányzatok által kibocsátott lakossági és egészségügyi várakozási hozzájárulások kölcsönös elfogadásáról”

57/2014. (II. 17.)

 

 

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon, a 351-8933-as telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu címen szíveskedjen bejelenteni.

 

Budapest, 2014. február 20.

 

 

 

Hassay Zsófia

polgármester