Budapest Főváros Terézváros
VI. kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének Jogi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Jogi Bizottság következő ülését
2014. február 27. napján (csütörtökön) 8 órakor tartja
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:

NAPIREND:
(a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával)

kötött napirendű nyílt ülés:

1. Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő várható fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évre és az azt követő három évre történő meghatározása, határozatba foglalása
58/2014. (II. 17.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

2. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása
43/2014. (II. 5.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

Az előterjesztés mellékletei az ülésen kerülnek kiosztásra:
-
A Terézvárosi Érdekegyeztető Tanács jegyzőkönyve
- Intézményvezetői egyeztetés jegyzőkönyve
- Bizottsági határozatok kivonatai

nyílt ülés:

2. A 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 28.) rendelet módosítása
64/2014. (II. 27.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

3. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Esélyegyenlőségi Program keretében biztosított támogatásokról szóló …/2014. (… …) rendeletének megalkotása
67/2014. (II. 20.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

4. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat által adományozható elismerő címekről és kitüntetésekről szóló 16/2005. (V. 23.) rendeletének módosítása
51/2014. (II. 17.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

5. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati működtetésű általános iskolákban és gimnáziumban adható étkezés kiegészítésről, valamint a tanulói tankönyvvásárlási támogatásról szóló 1/2013. (I. 21.) rendeletének módosítása
52/2014. (II. 17.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

6. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének a szeszesital-fogyasztás korlátozásáról szóló 17/1999. (VI. 11.) számú önkormányzati rendelete, valamint a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 25/2013. (VI. 27.) számú önkormányzati rendelete módosítása
62/2014. (II. 17.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

7. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2014. évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadása
53/2014. (II. 17.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

14. Budapest Belső városrészének komplex kerékpáros-barát fejlesztése című projekthez kapcsolódó tulajdonosi döntések meghozatala
63/2014. (II. 17.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

zárt ülés:

1. A szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása
60/2014. (II. 17.)
Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző

Bizottsági előterjesztések:

jog1 a Bp., VI., Liszt F. tér 7. sz. (hrsz: 29404/0A/2; 29404/0A/4; 29404/0A/5; 29404/0A/6) alatti „KORHELY” éjszakai nyitva tartásának engedélyezésére vonatkozó kérelem;
Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2014. február 20.

Üdvözlettel:


dr. Deák Imre sk
elnök