Budapest Főváros Terézváros VI. kerületi
Önkormányzat Képviselő-testületének
Humán Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Humán Bizottság következő ülését
2014. február 25. napján (kedden) 16 órakor tartja
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) földszinti tanácstermében az alábbiak szerint:

NAPIREND:
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

kötött napirendű nyílt ülés:

1. Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő várható fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évre és az azt követő három évre történő meghatározása, határozatba foglalása
58/2014. (II. 17.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

2. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása
43/2014. (II. 5.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

Az előterjesztés mellékletei az ülésen kerülnek kiosztásra:
- A Terézvárosi Érdekegyeztető Tanács jegyzőkönyve
- Intézményvezetői egyeztetés jegyzőkönyve
- Bizottsági határozatok kivonatainyílt ülés:

2. A 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 28.) rendelet módosítása
64/2014. (II. 27.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

3. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Esélyegyenlőségi Program keretében biztosított támogatásokról szóló …/2014. (… …) rendeletének megalkotása
67/2014. (II. 20.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

4. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat által adományozható elismerő címekről és kitüntetésekről szóló 16/2005. (V. 23.) rendeletének módosítása
51/2014. (II. 17.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

5. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati működtetésű általános iskolákban és gimnáziumban adható étkezés kiegészítésről, valamint a tanulói tankönyvvásárlási támogatásról szóló 1/2013. (I. 21.) rendeletének módosítása
52/2014. (II. 17.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

10. Brunszvik Teréz-díj adományozására tett javaslat támogatása
66/2014. (II. 19.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

11. Beszámoló a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Eötvös utcai nappali melegedőjének 2013. évi működéséről és a 2014. évi támogatás összegének meghatározása
45/2014. (II. 17.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

12. Járóbeteg-szakellátási kapacitás belső átcsoportosítása
46/2014. (II. 17.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

13. A Márki János Alapítvány kérelme
47/2014. (II. 17.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármesterzárt ülés:

3. Felnőtt háziorvos praxisjogának elidegenítése
48/2014. (II. 17.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy az esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu email címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2014. február 20.

Üdvözlettel:


Császárné Csóka Ilona sk
elnök