Budapest Főváros
VI. Kerület Terézváros Önkormányzat
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság


MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság következő ülését
2014. január 29. napján (szerdán) 16 órakor tartja
a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) fszt.18. tanácsteremben

NAPIRENDEK:

nyílt ülés:

Testületi előterjesztések:
(a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával)

5. Megállapodás Budapest Főváros Önkormányzatával a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételéről, ellátásáról
8/2014. (I. 20.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

8. Budapest Főváros Településszerkezeti Tervének, valamint Budapest Főváros Rendezési Szabályzatának véleményezése
15/2014. (I. 20.) és mellékletei
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

10. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárossal kötendő együttműködési megállapodás egyes parkolás üzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatásról
az ülésen kiosztott anyag: 42/2014. (I. 28.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

11. „Villamos energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
az ülésen kiosztott anyag: 38/2014. (I. 28.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

12. „Földgáz beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
az ülésen kiosztott anyag: 39/2014. (I. 28.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

16. Javaslat a Budapest, VI. kerület Nyugati téren (Teréz körút és Bajcsy-Zsilinszky út csomópont) a BUBI-projekt keretében megvalósuló kerékpártároló állomás elhelyezése céljából történő hasznosítására
31/2014. (I. 20.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

17. Javaslat a Bp. VI. ker. Bajza u. 18. szám alatti ingatlan tulajdonjogának cserével történő átruházására
11/2014. (I. 20.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

18. Budapest, VI. kerület Bajcsy-Zsilinszky út 17. tetőszint 16. szám alatti ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog
12/2014. (I. 20.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

19. Budapest, VI. kerület Andrássy út 84. III. 18. szám alatti lakásingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog
13/2014. (I. 20.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

20. Budapest, VI. kerület Andrássy út 68. C. lh. III/1. és az V. 1. szám alatti lakásokkal, valamint a -2. emelet 15. és 16. szám alatti tárolókkal, továbbá a P-02-31, P-02-32, P-02-33 jelű parkolóhelyekkel kapcsolatos elővásárlási jog
10/2014. (I. 20.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

- Döntés a Tematikus Fejlesztési Programban való részvételről
az ülésen kiosztott anyag: 40/2014. (I. 28.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

- Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2014. évi üzleti tervének jóváhagyására
az ülésen kiosztott anyag: 37/2014. (I. 27.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

Bizottsági előterjesztések:

1. Közbeszerzéssel, előirányzat felhasználással és egyéb ügyekkel kapcsolatos előterjesztések

1a. közbeszerzés

1a/1. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés a „Terézváros újság nyomdai szolgáltatásának nyújtása” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

1a/2. Közbeszerzési eljárás megindítása az ÁROP-3.A.2-2013-2013-0022 azonosítószámú projekt megvalósítása tárgyában
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések:

2a. bérbeadás –

2b. elidegenítés –

2c. elővásárlási jog

2c/1. Andrássy út 38. fsz. 9.
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

2c/2. Andrássy út 57. fsz. 3/a.
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

2c/3. Andrássy út 61. fsz. 3.
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

2c/4. Bajcsy-Zsilinszky út 17. III. 2.
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

2c/5. Bajcsy-Zsilinszky út 55. fsz. 9.
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

2c/6. Káldy Gyula u. 1. I. 4.
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

2e. egyéb – zárt ülés

Lásd a meghívó végén

3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések

3a. bérbeadás

3a/1. Javaslat az üres nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázat útján történő bérbeadása tárgyában hozott 307/2013. ( 12. 18.) számú határozat módosítására, és a Bp. VI. ker. Aradi u. 40. szám alatti társasházban lévő, 4. albetétszámú ingatlan bérbeadására
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

3b. elidegenítés –

3c. elővásárlási jog –

3e. egyéb

3e/1. Javaslat a Bp. VI. ker. Nagymező u. 20. szám alatti ingatlan ügyében hozott 262/2013. (11. 27.) határozattal módosított 180/2013. (06.26.) határozat 1./ pontja végrehajtási határidejének meghosszabbítására
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

4. egyéb

4a/1. A SANOMEX-TREND Kft. bérletidíj-hátralék részletekben történő megfizetésére vonatkozó kérelme
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

zárt ülés:

4. Javaslat a Bp. VI. ker. Andrássy út 3. szám alatti ingatlan ügyének rendezésére
35/2014. (I. 23.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések:

2e. egyéb – zárt ülés

2e/1. Andrássy út 81. fsz. 6.
Előterjesztő:
dr. Bundula Csaba alpolgármester

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2014. január 23.

Üdvözlettel:


Czuppon Zsolt
elnök