BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE
1067 Budapest, Eötvös u. 3.

MEGHÍVÓ

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. január 30. napján (csütörtökön) 9 órai kezdettel megtartandó ülésére

Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)

NAPIRENDEK:

nyílt ülés:

1. A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója az előző ülés óta végzett munkáról (szóban)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester
Simonffy Márta alpolgármester
dr. Bundula Csaba alpolgármester
Óvári Gyula alpolgármester

2. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
7/2014. (I. 20.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

3. A zaj elleni védelem helyi szabályozásáról szóló 22/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosítása
9/2014. (I. 20.)
Előterjesztő: Dohány Gábor képviselő

4. Közterület-felügyeleti feladatok ellátásáról szóló rendelet megalkotása
14/2013. (I. 20.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

5. Megállapodás Budapest Főváros Önkormányzatával a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételéről, ellátásáról
8/2014. (I. 20.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

6. Véleményalkotás a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2014. évi megosztásáról szóló rendelettervezetről
3/2014. (I. 20.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

7. Települési önkormányzatok adósságkonszolidációja
2/2014. (I. 20.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

8. Budapest Főváros Településszerkezeti Tervének, valamint Budapest Főváros Rendezési Szabályzatának véleményezése
15/2014. (I. 20.) és mellékletei
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

9. A terézvárosi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata
6/2014. (I. 20.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

10. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárossal kötendő együttműködési megállapodás egyes parkolás üzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatásról
az ülésen kiosztott anyag: 42/2014. (I. 28.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

11. „Villamos energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
az ülésen kiosztott anyag: 38/2014. (I. 28.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

12. „Földgáz beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
az ülésen kiosztott anyag: 39/2014. (I. 28.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

13. Állásfoglalás intézményvezetői pályáztatás ügyében
32/2014. (I. 21.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

14. Delegáltak jelölése iskolákban létrehozandó intézményi tanácsokba
4/2014. (I. 20.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

15. Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat fenntartásában működő bölcsődék 2014. évi nyári zárva tartására
5/2014. (I. 20.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

16. Javaslat a Budapest, VI. kerület Nyugati téren (Teréz körút és Bajcsy-Zsilinszky út csomópont) a BUBI-projekt keretében megvalósuló kerékpártároló állomás elhelyezése céljából történő hasznosítására
31/2014. (I. 20.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

17. Javaslat a Bp. VI. ker. Bajza u. 18. szám alatti ingatlan tulajdonjogának cserével történő átruházására
11/2014. (I. 20.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

18. Budapest, VI. kerület Bajcsy-Zsilinszky út 17. tetőszint 16. szám alatti ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog
12/2014. (I. 20.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

19. Budapest, VI. kerület Andrássy út 84. III. 18. szám alatti lakásingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog
13/2014. (I. 20.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

20. Budapest, VI. kerület Andrássy út 68. C. lh. III/1. és az V. 1. szám alatti lakásokkal, valamint a -2. emelet 15. és 16. szám alatti tárolókkal, továbbá a P-02-31, P-02-32, P-02-33 jelű parkolóhelyekkel kapcsolatos elővásárlási jog
10/2014. (I. 20.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

21. Döntés a Tematikus Fejlesztési Programban való részvételről
az ülésen kiosztott anyag: 40/2014. (I. 28.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

22. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2014. évi üzleti tervének jóváhagyására
az ülésen kiosztott anyag: 37/2014. (I. 27.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

23. (21.) Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
1/2014. (I. 20.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

zárt ülés:

1. Felügyeleti díj kiszabása kapcsán érkezett fellebbezések elbírálása

 1. 32134/41/2013. 21/2014. (I. 20.)

 2. 32134/44/2013. 22/2014. (I. 20.)

 3. 32134/45/2013. 23/2014. (I. 20.)

 4. 32134/46/2013. 24/2014. (I. 20.)

 5. 32134/47/2013. 25/2014. (I. 20.)

 6. 32134/49/2013. 26/2014. (I. 20.)

 7. 32134/70/2013. 33/2014. (I. 22.)

 8. 32134/79/2013. 27/2014. (I. 20.)

 9. 32134/83/2013. 28/2014. (I. 20.)

 10. 32134/93/2013. 29/2014. (I. 20.)

 11. 32134/100/2013. 30/2014. (I. 20.)

Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző


2. A SANOMEX-TREND Kft-nek a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Jegyzőjével szemben előterjesztett kizárási kérelme
16/2014. (I. 20.)
Előterjesztő: dr. Deák Imre képviselő, a Jogi Bizottság elnöke

3. Fellebbezés a Jogi Bizottság határozatai ellen

 1. 169/2013. 20/2014. (I. 20.)

 2. 170/2013. 19/2014. (I. 20.)

 3. 171/2013. 18/2014. (I. 20.)

 4. 172/2013. 17/2014. (I. 20.)

Előterjesztő: dr. Deák Imre képviselő, a Jogi Bizottság elnöke


4. Javaslat a Bp. VI. ker. Andrássy út 3. szám alatti ingatlan ügyének rendezésére
35/2014. (I. 23.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester
Előterjesztő visszavonta

4. (5) Fellebezés a Polgármester Budapest Nyugati tér 1-2. 28903/1 hrsz. ingatlant érintő településképi bejelentési eljárás keretén belül hozott XI/30833/4/2013. számú határozata ellen
az ülésen kiosztott anyag: 41/2014. (I. 23.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

nyílt ülés:

22. Interpellációk, képviselői kérdések, közlemények

Tájékoztató:

- Jegyzőkönyv a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának 2013. december 10-én 19 órától megtartott üléséről
34/2014. (I. 23.)

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon, a 351-8933-as telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2014. január 23.

Hassay Zsófia
polgármester