Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat
Képviselő-testületének
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság következő ülését
2013. december 18. napján (szerdán) 15 órakor tartja
a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) fszt.18. tanácsteremben

NAPIRENDEK:

nyílt ülés:

Bizottsági előterjesztések:

1. Közbeszerzéssel, előirányzat felhasználással és egyéb ügyekkel kapcsolatos előterjesztések

1a. közbeszerzés

1a/1. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés az ÁROP-3.A.2-2013-2013-0022 azonosítószámú projekt megvalósítása tárgyában
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

1a/2. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés Nyugati tér, Skála-Metró előtti terület megújítása tárgyában építési engedélyezési, közterület alakítási és kiviteli tervdokumentáció elkészítése tárgyában
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

1a/3. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés Önkormányzati intézmények takarítási feladatainak ellátása tárgyában
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

1b. egyéb

1b/1. A Budapest VI. ker. Hunyadi téri Vásárcsarnok épületében lévő J/1 jelű helyiség vonatkozásában fennálló tartozás részletekben történő megfizetése, valamint a kamattartozás elengedése.
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

1b/2. Javaslat lakóközösségek számára kapufigyelőrendszer fejlesztését szolgáló pályázat kiírására
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

Testületi előterjesztések:
(a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával)

2. A 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 28.) rendelet módosítása
273/2013. (XII. 9.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

3. A hirdető-berendezések létesítésének, elhelyezésének és fenntartásának, valamint eltávolításának szabályozásáról szóló rendelet megalkotása
279/2013. (XII. 9.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

4. A településképi bejelentési és kötelezési eljárás szabályozásáról szóló rendelet megalkotása
280/2013. (XII. 9.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

5. Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbér-megállapításáról szóló 1/1996. (I. 18.) rendelet módosítására
291/2013. (XII. 9.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

6. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 25/2011. (V. 30.) rendelet módosítására
(az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

8. Folyószámla hitelkeret biztosítása 2014. évre
(az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

9. Könyvvizsgálói szerződés meghosszabbítása
274/2013. (XII. 9.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

12. Megállapodás Budapest Főváros Önkormányzatával a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételéről, ellátásáról
(az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

13. Üzembentartói szerződés megkötése a Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány és Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala között
289/2013. (XII. 9.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

14. Szerződések módosítása a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-vel, a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt-vel és a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Közhasznú Kft-vel
294/2013. (XII. 12.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

15. A túlszolgálat finanszírozása tárgyában kötött megállapodás módosítása a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal
287/2013. (XII. 9.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

19. Javaslat a Bp. VI. ker. Andrássy út 72. szám alatti épületben ráépítési lehetőség értékesítésére pályázat kiírására
(az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

20. Javaslat a Bp. VI. ker. Bajza u. 18. szám alatti ingatlan tulajdonjogának cserével történő átruházására
292/2013. (XII. 9.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

21. A 1061 Budapest, Hegedű u. 3. szám alatti ingatlan ügye (másképpen 15.453.501 Ft kintlévőség ügye)
275/2013. (XII. 9.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba képviselő

Bizottsági előterjesztések:

2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések:

2a. bérbeadás

2b. elidegenítés –

2c. elővásárlási jog

2c/1. Király u. 28. III. 58.
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

2c/2. Izabella u. 94. II. em. 1.
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések

3a. bérbeadás

3a/1. Javaslat a Budapest, VI. ker. Aradi u. 62. szám alatti 28417/0/A/3 helyrajzi számú, 64 m2 alapterületű irodahelyiség ismételt bérbeadására.
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

3a/2. Javaslat üres nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázat útján történő bérbeadására.
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

3b. elidegenítés –

3c. elővásárlási jog –

3e. egyéb

3e/1. A Budapest, VI. ker. Csengery u. 74. szám alatti társasház osztatlan közös tulajdonában álló tetőtér értékesítése tárgyában hozott 220/2013. (09.25.) határozat kiegészítése
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

4. egyéb

4a/1. Parkolómegváltási díj egy részének átvállalására vonatkozó pályázat elbírálása
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

zárt ülés:

2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések:

2a. bérbeadás

2a/1. Rózsa u. 78. fszt. 11.
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

2a/2. Szondi u. 72. I. 12.
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2013. december 12.

Üdvözlettel:

 

Czuppon Zsolt
elnök