Budapest Főváros VI. Kerület
Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi Bizottság következő ülését
2013. december 17. napján (kedden) 15 órakor tartja
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:

NAPIREND:
(a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával)

nyílt ülés:

2. A 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 28.) rendelet módosítása
273/2013. (XII. 9.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

8. Folyószámla hitelkeret biztosítása 2014. évre
az ülésen kiosztott: 298/2013. (XII. 17.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

9. Könyvvizsgálói szerződés meghosszabbítása
274/2013. (XII. 9.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

11. Támogatási megállapodás kötése a Nemzeti Gyermekmentő Alapítvánnyal
286/2013. (XII. 9.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

13. Üzembentartói szerződés megkötése a Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány és Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala között
289/2013. (XII. 9.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

14. Szerződések módosítása a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-vel, a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt-vel és a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Közhasznú Kft-vel
294/2013. (XII. 12.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

15. A túlszolgálat finanszírozása tárgyában kötött megállapodás módosítása a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal
287/2013. (XII. 9.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

16. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2014. évi belső ellenőrzési terve
285/2013. (XII. 9.)
Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző

21. A 1061 Budapest, Hegedű u. 3. szám alatti ingatlan ügye (másképpen 15.453.501 Ft kintlévőség ügye)
275/2013. (XII. 9.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba képviselő

Ülésen került kiosztásra:

Támogatási megállapodás kötése a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvánnyal
296/2013. (XII. 16.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. 2013. I-III. negyedévi beszámolója
297/2013. (XII. 17.) és a 297b/2013. (XII. 12.)

Bizottsági előterjesztés:

1. A Budapest VI. ker. Hunyadi téri Vásárcsarnok épületében lévő J/1 jelű helyiség vonatkozásában fennálló tartozás részletekben történő megfizetése, valamint a kamattartozás elengedése
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2013. december 12.

Üdvözlettel:

 

Dohány Gábor sk
elnök