MEGHÍVÓ

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. december 19. napján (csütörtökön) 9 órai kezdettel megtartandó ülésére

Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)

NAPIRENDEK:

nyílt ülés:

1. A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója az előző ülés óta végzett munkáról (szóban)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester
Simonffy Márta alpolgármester
dr. Bundula Csaba alpolgármester
Óvári Gyula alpolgármester

2. A 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 28.) rendelet módosítása
273/2013. (XII. 9.) és az ülésen kiosztott 303/2013. (XII. 17.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

3. A hirdető-berendezések létesítésének, elhelyezésének és fenntartásának, valamint eltávolításának szabályozásáról szóló rendelet megalkotása
279/2013. (XII. 9.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

4. A településképi bejelentési és kötelezési eljárás szabályozásáról szóló rendelet megalkotása
280/2013. (XII. 9.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

5. Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbér-megállapításáról szóló 1/1996. (I. 18.) rendelet módosítására
291/2013. (XII. 9.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

(6.) Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 25/2011. (V. 30.) rendelet módosítására
(az előterjesztést levették napirendről)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

6. (7.) Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosítása
281/2013. (XII. 9.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

7. (8.) Folyószámla hitelkeret biztosítása 2014. évre
298/2013. (XII. 17.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

8. (9.) Könyvvizsgálói szerződés meghosszabbítása
274/2013. (XII. 9.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

9. A Terézvárosi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének kérelme.
az ülésen kiosztott 302/2013. (XII. 19.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

10. Támogatási megállapodás kötése a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvánnyal
az ülésen kiosztott 296/2013. (XII. 16.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

11. Az V. kerületi lakosság tüdőgyógyászati és tüdőgondozói feldatainak átvállalásáról szóló megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetése.
az ülésen kiosztott 300/2013. (XII. 17.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

12. (11.) Támogatási megállapodás kötése a Nemzeti Gyermekmentő Alapítvánnyal
286/2013. (XII. 9.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

(12.) Megállapodás Budapest Főváros Önkormányzatával a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételéről, ellátásáról
(az előterjesztést levették napirendről)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

13. Üzembentartói szerződés megkötése a Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány és Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala között
289/2013. (XII. 9.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

14. Szerződések módosítása a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-vel, a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt-vel és a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Közhasznú Kft-vel
294/2013. (XII. 12.) az ülésen kiosztott 299/2013. (XII. 17.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

15. A túlszolgálat finanszírozása tárgyában kötött megállapodás módosítása a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal
287/2013. (XII. 9.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

16. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2014. évi belső ellenőrzési terve
285/2013. (XII. 9.)
Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző

17. A VII. kerületi Ernyőképszűrő Állomás feladatainak további ellátása
276/2013. (XII. 9.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

18. Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat fenntartásában működő óvodák 2014. évi nyári zárva tartására
270/2013. (XII. 9.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

(19.) Javaslat a Bp. VI. ker. Andrássy út 72. szám alatti épületben ráépítési lehetőség értékesítésére pályázat kiírására
(az előterjesztést levették napirendről)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

(20.) Javaslat a Bp. VI. ker. Bajza u. 18. szám alatti ingatlan tulajdonjogának cserével történő átruházására
292/2013. (XII. 9.) (az előterjesztést levették napirendről)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

20. (21.) A 1061 Budapest, Hegedű u. 3. szám alatti ingatlan ügye (másképpen 15.453.501 Ft kintlévőség ügye)
275/2013. (XII. 9.) az ülésen kiosztott 301/2013. (XII. 19.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba képviselő

21. (22.) Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
278/2013. (XII. 9.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

23. (10.) Együttműködési megállapodás kötése az LP Média Kft-vel
290/2013. (XII. 9.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

zárt ülés:

1/a. Ápolási díj ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása
272/2013. (XII. 9.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

1/b. Ápolási díj ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása
288/2013. (XII. 9.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

2. Vállalkozó házi gyermekorvos ellátási szerződésének meghosszabbítása
271/2013. (XII. 9.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

3. A Terézvárosi Gondozó Szolgálat intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása
293/2013. (XII. 11.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

nyílt ülés:

23. Interpellációk, képviselői kérdések, közlemények

Tájékoztatók:

- Jegyzőkönyvek a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának 2013. április 18-án, május 14-én, szeptember 9-én, valamint november 19-én megtartott üléseiről
283/2013. (XII. 9.)

- A Lakás- és Helyiséggazdálkodási Osztály feladataival összefüggő, átruházott, polgármesteri hatáskörben hozott döntések, nyilatkozatok 2013. szeptember 17. - 2013. december 9. közötti időszakban
284/2013. (XII. 9.)

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon, a 351-8933-as telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2013. december 12.

 

Hassay Zsófia
polgármester