Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros
Önkormányzat Képviselő-testületének
Humán Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Humán Bizottság következő ülését
2013. december 17. napján (kedden) 16 órakor tartja
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) földszinti tanácstermében az alábbiak szerint:

NAPIREND:
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

nyílt ülés:

2. A 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 28.) rendelet módosítása
273/2013. (XII. 9.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

17. A VII. kerületi Ernyőképszűrő Állomás feladatainak további ellátása
276/2013. (XII. 9.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

18. Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat fenntartásában működő óvodák 2014. évi nyári zárva tartására
270/2013. (XII. 9.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

21. A 1061 Budapest, Hegedű u. 3. szám alatti ingatlan ügye (másképpen 15.453.501 Ft kintlévőség ügye)
275/2013. (XII. 9.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba képviselő

Ülésen kiosztott anyagok:
Az V. kerületi lakosság tüdőgyógyászati és tüdőgondozói feldatainak átvállalásáról szóló megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetése.
300/2013. (XII. 17.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

A Terézvárosi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének kérelme.
az ülésen kiosztott 302/2013. (XII. 19.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

zárt ülés:

2. Vállalkozó házi gyermekorvos ellátási szerződésének meghosszabbítása
271/2013. (XII. 9.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

3. A Terézvárosi Gondozó Szolgálat intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása
293/2013. (XII. 11.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

Bizottsági előterjesztések:

e1. Tájékoztató az oktatási-nevelési intézményekben elmaradt karbantartási munkákról
Előterjesztő: dr. Jandó Erzsébet főosztályvezető

okt1 Pótelőirányzati kérelem (Szív Óvoda, Fasori Kicsinyek Óvodája, és Kincseskert Óvoda)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy az esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu email címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2013. december 12.

Üdvözlettel:

 

Császárné Csóka Ilona sk
elnök