Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat
Képviselő-testületének
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság következő ülését
2013. november 27. napján (szerdán) 15 órakor tartja
a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) fszt.18. Tanácsteremben

NAPIRENDEK:

nyílt ülés:

1. Közbeszerzéssel, előirányzat felhasználással és egyéb ügyekkel kapcsolatos előterjesztések
1a. Egyéb
1a/1. Javaslat a Bp. VI. ker. Nagymező u. 20. szám alatti ingatlan ügyében hozott 180/2013. (06. 26.) számú határozat 1./ pontja végrehajtási határidejének meghosszabbítására
Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester
1a/2. Lakóközösségek számára kiírt kapufigyelő rendszer fejlesztésének támogatását szolgáló pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester
1a/3. A Bp. VI. ker. Izabella u. 69. szám alatti társasház 1-19. számú állagromlott kéménycsoportja és a kéményseprő járda felújításának támogatása.
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések: ZÁRT ÜLÉS

3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések:
3a. Bérbeadás
3a/1. Javaslat a Bp. VI. Zichy J. u. 22. sz. alatti társasházban lévő 2. alb. helyiség bérbeadására és a helyiségban végzett tevékenység megváltoztatására
Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester

4. Egyebek

zárt ülés:

Bizottsági előterjesztések:
2.
Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések:
2a. Bérbeadás
2a/1. Lakások szociális alapú, felújítási kötelezettséggel történő bérbeadására beérkezett pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2013. november 21.

Üdvözlettel:

 

Czuppon Zsolt

elnök