Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat
Képviselő-testületének
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság következő ülését

2013. november 13. napján (szerdán) 15 órakor tartja

a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) fszt.18. tanácsterembenNAPIRENDEK:

(a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával)nyílt ülés:


2. Tájékoztató Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről

258/2013. (XI. 6.)

Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester


5. Javaslat a 29/2011. (VII. 4.) számú Budapest, VI. kerület Terézváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (TÉSZ) önkormányzati rendelet módosítására

254/2013. (XI. 4.)

Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester


8. Javaslat kijelölt rakodóhely létesítésére a Budapest, VI. kerület Székely Mihály u. 16. sz. elé

253/2013. (XI. 4.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester


9. Budapest, VI. kerület Hajós u. 32. pinceszint alatti, 29148/0/A/1 hrsz.-ú üzlethelyiséggel kapcsolatos elővásárlási jog

246/2013. (XI. 4.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester


10. Budapest, VI. kerület Andrássy út 61. földszint alatt lévő 29465/0/A/21 hrsz.-ú üzlethelyiséggel kapcsolatos elővásárlási jog

245/2013. (XI. 4.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester


11. Nyugati tér rekonstrukciójával kapcsolatos döntések


A) Javaslat a XVIII-218/2007. sz. közterület-használati megállapodás megszüntetésére

251/2013. (XI. 4.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester


B) Együttműködési megállapodás a Fővárosi Önkormányzattal (TÉR_KÖZ)

257/2013. (XI. 4.)

Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester


Bizottsági előterjesztések:


1. Közbeszerzéssel, előirányzat felhasználással és egyéb ügyekkel kapcsolatos előterjesztések:


1a/1. Közbeszerzési eljárás megindítása az ÁROP-3.A.2-2013-2013-0022 azonosítószámú projekt megvalósítása tárgyában

Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

(anyag az ülésen kerül kiosztásra)


1b. Előirányzat felhasználás: -


1c. Társasházi kérelmek:

1c/1. Andrássy út 18.

Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

1c/2 Weiner L. u. 11.

Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések:

2a. bérbeadás – ZÁRT ÜLÉS


2b. elidegenítés

2b/1. Javaslat üresen álló lakások versenytárgyaláson (árverésen) történő értékesítésére

Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester


2c. elővásárlási jog

2c/1. Andrássy u. 7. IV. 2/a.

Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester

2c/2. Andrássy út 61. fsz. 3.

Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester

2c/3. Hajós u. 25. (Zichy J. u. 21.) III. 4/a.

Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester

2c/4. Király u. 28. I. 35.

Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester

2c/5. Nagymező u. 8. I. 11.

Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester

2c/6. Nagymező u. 8. IV. 3.

Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester

2c/7. Vasvári Pál u. 8. II. 21.

Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester


3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések:

3a. bérbeadás

3a/1. Jókai tér 1. 29060/0/A/8 hrsz.-ú helyiség

Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester


3b. elidegenítés -


3c. elővásárlási jog

3c/1. Andrássy u. 54. A. épület, 28820/0/A/1 hrsz.-ú üzlethelyiség

Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester4. Egyebek:
zárt ülés:


2. Bp., VI. ker. Jókai u. 10. szám alatti ingatlan vonatkozásában a Dalessa Kft-vel 2005. október 19-én kötött adásvételi szerződések

255/2013. (XI. 4.)

Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármesterBizottsági előterjesztések:


2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések:

2a. bérbeadás - ZÁRT

2a/1. Dessewffy u. 43. fsz. 5.

Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester

2a/2. Szondi u. 42/C. fsz. 4.

Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester


A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.


Budapest, 2013. november 7.


Üdvözlettel:

 

Czuppon Zsolt
elnök