MEGHÍVÓBudapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

2013. november 14. napján (csütörtökön) 9 órai kezdettel megtartandó üléséreAz ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)NAPIRENDEK:


nyílt ülés:


1. A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója az előző ülés óta végzett munkáról (szóban)

Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

Simonffy Márta alpolgármester

dr. Bundula Csaba alpolgármester

Óvári Gyula alpolgármester


2. Tájékoztató Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről

258/2013. (XI. 6.)

Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester


3. A szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló új rendelet megalkotása

252/2013. (XI. 4.)

Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester


4. A szociális rászorultságtól függő pénzbeli, valamint gyermekvédelmi ellátások egyszeri kiegészítéséről szóló rendelet megalkotása

249/2013. (XI. 4.)

Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester


5. Javaslat a 29/2011. (VII. 4.) számú Budapest, VI. kerület Terézváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (TÉSZ) önkormányzati rendelet módosítására

254/2013. (XI. 4.)

Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester


6. Javaslat önkéntesekre épülő „idősügyi jelzőrendszer” megvalósítására

248/2013. (XI. 4.)

Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester


7. Az önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények technikai dolgozói feletti munkáltatói jogok gyakorlása

244/2013. (XI. 4.)

Előterjesztő: Simonffy Márta polgármester


8. Javaslat kijelölt rakodóhely létesítésére a Budapest, VI. kerület Székely Mihály u. 16. sz. elé

253/2013. (XI. 4.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester


9. Budapest, VI. kerület Hajós u. 32. pinceszint alatti, 29148/0/A/1 hrsz.-ú üzlethelyiséggel kapcsolatos elővásárlási jog

246/2013. (XI. 4.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester


10. Budapest, VI. kerület Andrássy út 61. földszint alatt lévő 29465/0/A/21 hrsz.-ú üzlethelyiséggel kapcsolatos elővásárlási jog

245/2013. (XI. 4.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester


11. Nyugati tér rekonstrukciójával kapcsolatos döntések


A) Javaslat a XVIII-218/2007. sz. közterület-használati megállapodás megszüntetésére

251/2013. (XI. 4.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester


B) Együttműködési megállapodás a Fővárosi Önkormányzattal (TÉR_KÖZ)

257/2013. (XI. 4.)

Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester


12. Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

250/2013. (XI. 4.)

Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármesterzárt ülés:


1. Felnőtt háziorvos ellátási szerződésének meghosszabbítása

247/2013. (XI. 4.)

Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester


2. Bp., VI. ker. Jókai u. 10. szám alatti ingatlan vonatkozásában a Dalessa Kft-vel 2005. október 19-én kötött adásvételi szerződések

255/2013. (XI. 4.)

Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármesternyílt ülés:


13. Interpellációk, képviselői kérdések, közlemények


Tájékoztató:


- Kivonat a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Igazgatóságának 2013. október 17-én 10 órai kezdettel, valamint Felügyelő Bizottságának 2013. október 21-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről

256/2013. (XI. 4.)Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon, a 351-8933-as telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.Budapest, 2013. november 7.
 

Hassay Zsófia
polgármester