Budapest Főváros

VI. Kerület Terézváros Önkormányzat

Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság


MEGHÍVÓ


Értesítem, hogy a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság következő ülését

2013. október 22. napján (kedden) 16 órakor tartja

a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.)

V. emeleti tanácstermébenNAPIRENDEK:

(a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával)


nyílt ülés:


2. A 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 28.) rendelet módosítása

229/2013. (X. 14.) és az ülésen kiosztott 239/2013. (X. 14.)

Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester


5. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2013. évre vonatkozó közbeszerzési tervének módosítása

237/2013. (X. 17.)

Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester


9. Az Önkormányzat KMOP-4.6.1.-11 pályázaton nyert támogatásához kapcsolódó módosító döntések meghozatala

236/2013. (X. 17.)

Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester


10. Javaslat a Bp. VI. ker. Bajcsy-Zsilinszky út 7. szám alatti társasház IV. emeletén található 29265/0/A/24 helyrajzi számon nyilvántartott iroda rendeltetésű helyiségcsoport versenytárgyalás keretében történő értékesítésére

az ülésen kiosztott 240/2013. (X. 14.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester


11. A 1061 Bp., Hegedű u. 3. szám alatti ingatlannal kapcsolatos vizsgálat

232/2013. (X. 14.)

Előterjesztő: Hatvani Csaba képviselőBizottsági előterjesztések:


1. Közbeszerzéssel, előirányzat felhasználással és egyéb ügyekkel kapcsolatos előterjesztések:


1a/1. Önkormányzati intézmények takarítási feladatainak ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása

Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

(anyag az ülésen került kiosztásra)


1b. Előirányzat felhasználás: -


1c. Társasházi kérelmek


1c/1. Király u. 42. szám alatti társasház felújítási határidejének meghosszabbítása

Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester


1c/2 Szív u. 8., Zichy J. u. 44., Rózsa u. 97/b.

Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester


1c/3 Szondi u. 38.

Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések: -


3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések: -


4. Egyebek:A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.


Budapest, 2013. október 17.


Üdvözlettel:Czuppon Zsolt

elnök


- 2 -