BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

1067 Budapest, Eötvös u. 3.


MEGHÍVÓ


Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

2013. október 24. napján (csütörtökön) 9 órai kezdettel megtartandó ülésére


Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)NAPIRENDEK:


nyílt ülés:


1. A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója az előző ülés óta végzett munkáról (szóban)

Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

Simonffy Márta alpolgármester

dr. Bundula Csaba alpolgármester

Óvári Gyula alpolgármester


2. A 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 28.) rendelet módosítása

229/2013. (X. 14.) és az ülésen kiosztott 239/2013. (X. 17.)

Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester


3. A szeszesital-fogyasztás korlátozásáról szóló 17/1999. (VI. 11.) számú önkormányzati rendelet, valamint a közösségi együttélés alapvető szabályozásairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 25/2013. (VI. 27.) számú önkormányzati rendelet módosítása

235/2013. (X. 15.)

Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester


4. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

az ülésen kiosztott anyag: 241/2013. (X. 22.)

Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester


5. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2013. évre vonatkozó közbeszerzési tervének módosítása

237/2013. (X. 17.)

Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester


6. A 2013. évi közmeghallgatás időpontja és helye

228/2013. (X. 14.)

Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester


7. Delegáltak jelölése az iskolákban létrehozandó intézményi tanácsokba

230/2013. (X. 14.)

Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester


8. Döntés az önszerveződő közösségek számára kiírt tematikus pályázaton elnyert összegekről

231/2013. (X. 14.)

Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester


9. Az Önkormányzat KMOP-4.6.1.-11 pályázaton nyert támogatásához kapcsolódó módosító döntések meghozatala

236/2013. (X. 17.)

Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester


10. Javaslat a Bp. VI. ker. Bajcsy-Zsilinszky út 7. szám alatti társasház IV. emeletén található 29265/0/A/24 helyrajzi számon nyilvántartott iroda rendeltetésű helyiségcsoport versenytárgyalás keretében történő értékesítésére

az ülésen kiosztott 240/2013. (X. 21.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester


11. A 1061 Bp., Hegedű u. 3. szám alatti ingatlannal kapcsolatos vizsgálat

232/2013. (X. 14.)

Előterjesztő: Hatvani Csaba képviselő


12. Döntés az önszerveződő közösségek számára kiírt tematikus pályázaton elnyert összegekről

242/2013. (X. 22.)

Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester


13. (12) Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

227/2013. (X. 14.)

Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármesterzárt ülés:


1/a. Ápolási díj ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása

233/2013. (X. 14.)

Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester


1/b. Ápolási díj ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása

234/2013. (X. 14.)

Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester


nyílt ülés:


13. Interpellációk, képviselői kérdések, közleményekKérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon, a 351-8933-as telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.


Budapest, 2013. október 17.
Hassay Zsófia

polgármester