Budapest Főváros

VI. Kerület Terézváros Önkormányzat

Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság


MEGHÍVÓ


Értesítem, hogy a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság következő, rendkívüli ülését

2013. szeptember 25. napján (szerdán) 14 órakor tartja

a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) földszinti tanácstermébenNAPIRENDEK:

(a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával)


nyílt ülés:


2. A 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 28.) rendelet módosítása

216/2013. (IX. 16.)

Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester


3. Tájékoztató jelentés Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

218/2013. (IX. 16.)

Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester


7. Budapest, VI. kerület, Terézváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról (TÉSZ) szóló 29/2011. (VII. 4.) rendelet módosítása

(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)

Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester


8. Az egyes építési tevékenységekkel kapcsolatos parkolási igényekről és azok biztosításáról szóló, többször módosított 2/2011. (II. 3.) rendelet módosítása és döntés a parkoló megváltási díjhoz kapcsolódó támogatási pályázat finanszírozásáról

212/2013. (IX. 16.)

Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester


11. Javaslat Közbeszerzési Szabályzat módosítására

219/2013. (IX. 16.)

Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző


12. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének határozata a helyi adók 2014. évre történő bevezetéséről

213/2013. (IX. 16.)

Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester


13. Javaslat a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-vel kötött haszonbérleti szerződés módosítására

205/2013. (IX. 16.)

Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester


14. Javaslat a Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány által a Terézváros Biztonságáért Polgárőr Egyesületnek használatba adott gépjármű átadásának körülményeiről, valamint a gépjármű használatáról végzett vizsgálat eredményéről szóló beszámoló elfogadására

193/2013. (IX. 16.)

Előterjesztő. dr. Bundula Csaba alpolgármester


17. Pályázat kiírása a Bp. VI. ker. Andrássy út 72. szám alatti épületben ráépítési jog értékesítésére

(ez előterjesztés később kerül kiküldésre)

Előterjesztő. Óvári Gyula alpolgármester


18. A Bp. VI. ker. Andrássy út 76. szám alatti társasház felújítási határidejének meghosszabbítása

194/2013. (IX. 16.)

Előterjesztő. Óvári Gyula alpolgármester


19. Javaslat a Bp. VI. ker. Király u. 44. szám alatti 29349/0/A/23 helyrajzi számú ingatlan térítésmentes tulajdonba adására

195/2013. (IX. 16.)

Előterjesztő. dr. Bundula Csaba alpolgármester


20. Javaslat a Bp. VI. ker. Király u. 50. szám alatti ingatlan tulajdoni hányadának cserével történő átruházására

210/2013. (IX. 16.)

Előterjesztő. dr. Bundula Csaba alpolgármester


21. Javaslat a Bp. V. ker. Kossuth Lajos u. 14-16. szám alatti társasházban lévő 24253/0/A/4, 5, 6 és a 24253/0/A/19 hrsz-ú helyiségcsoport használatba adására, valamint a Fővárosi Önkormányzattal kötendő megállapodás jóváhagyására

211/2013. (IX. 16.)

Előterjesztő. dr. Bundula Csaba alpolgármester


22. Budapest, VI. kerület Király u. 28. III. 54. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

196/2013. (IX. 16.)

Előterjesztő. dr. Bundula Csaba alpolgármester


23. Budapest, VI. kerület Hajós u. 7. I. 5/A. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

197/2013. (IX. 16.)

Előterjesztő. dr. Bundula Csaba alpolgármester


Bizottsági előterjesztések:


1. Közbeszerzéssel, előirányzat felhasználással és egyéb ügyekkel kapcsolatos előterjesztések:

1a/1. Pályázat kiírása – parkoló megváltási díj egy részének átvallalására (91/2013.)

Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

1a/2. Javaslat lakóközösségek számára kapufigyelő rendszer fejlesztését szolgáló pályázat kiírására (92/2013.)

Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

1a/3. „Terézváros újság nyomdai szolgáltatásának nyújtása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása (93/2013.)

Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

1a/4. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés a „Karácsonyi díszkivilágítás 2013.” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban (94/2013.)

Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

1a/5. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés a "Karácsonyi csomagok összeállítása és házhoz szállítása 2013." tárgyában indított közbeszerzési eljárásban

Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

(anyag az ülésen kerül kiosztásra)

1b. Előirányzat felhasználás: –


1c. Társasházi kérelmek

1c/1. A Bp. VI. ker. Dessewffy u. 22. szám alatti társasház elektromos hálózatának, a Teréz krt. 32., a Rippl-Rónai u. 32. és a Szondi u. 24. szám alatti társasház kéményseprő járda, az Aradi u. 52/b., a Zichy J. u. 27., a Bajnok u. 30., Szófia u. 24. és a Dózsa Gy. út 100. szám alatti társasház gázvezeték felújításának támogatása. (90/2013.)

Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester


1c. Egyéb –2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések:

2b. elidegenítés:

2b/1. Javaslat 2 db lakás bérlői vételi kérelem alapján történő értékesítésére (78/2013.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

2b/2. Podmaniczky út 77. II. 2. - javaslat tulajdoni hányad értékesítésére (79/2013.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester


2c. elővásárlási jog:

2c/1. Andrássy u. 4. I. em. 1/a. (80/2013.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

2c/2. Andrássy u. 57. II. em. 8. (81/2013.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

2c/3. Hajós u. 7. IV. em. 17/1. (82/2013.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

2c/4. Hajós u. 7. IV. em. 17/2. (83/2013.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

2c/5. Király u. 28. II. 42. (84/2013.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester


2e. egyéb:

2e/1. Aradi u. 22. - tulajdonosi hozzájárulás kiadása (85/2013.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések:

3a. bérbeadás:

3a/1. Javaslat üres nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázat útján történő bérbeadására (86/2013.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester


3b. elidegenítés:

3b/1. Javaslat 8 db önkormányzati tulajdonú ingatlan versenytárgyaláson (árverésen) történő értékesítésére (87/2013.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester


3c. elővásárlási jog: –

3d. csere:


3e. egyéb:

3e/1. Andrássy út 53. (88/2013.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester


4. Egyebek:

4a/1. A Hunyadi téri Vásárcsarnok 6 db elárusító helyére kiírt pályázat elbírálása (89/2013.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester


zárt ülés:


Bizottsági előterjesztések:


1. Javaslat szociális alapú, felújítási kötelezettséggel járó lakáspályázat kiírására (71/2013.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester


2a. Lakás bérbeadás:

2a/1. Andrássy út 87-89. I. em. 1/c. (72/2013.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

2a/2. Eötvös u. 28. I. em. 12. (73/2013.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

2a/3. Paulay Ede u. 15. I. 4. (74/2013.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

2a/4. Podmaniczky u. 11. fsz. 5. (75/2013.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

2a/5. Szondi u. 55. I. 7. (76/2013.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester


3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések:


3f/1. A Budapest, VI. ker. Csengery u. 74. szám alatti társasház osztatlan közös tulajdonában álló tetőtér értékesítése és az alapító okirat módosítása (77/2013.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármesterA napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.


Budapest, 2013. szeptember 19.Üdvözlettel:
Czuppon Zsolt

elnök


- 4 -