BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

1067 Budapest, Eötvös u. 3.


MEGHÍVÓ


Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

2013. szeptember 26. napján (csütörtökön) 9 órai kezdettel megtartandó ülésére


Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)


NAPIRENDEK:


nyílt ülés:


1. A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója az előző ülés óta végzett munkáról (szóban)

Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

Simonffy Márta alpolgármester

dr. Bundula Csaba alpolgármester

Óvári Gyula alpolgármester


2. A 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 28.) rendelet módosítása

216/2013. (IX. 16.)

Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester


3. Tájékoztató jelentés Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

218/2013. (IX. 16.)

Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester


4. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének …/2013. (IX. 26.) rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló 20/2009. (VI. 29.) rendelet módosításáról

191/2013. (IX. 16.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester


5. A zaj elleni védelem helyi szabályozásáról szóló 22/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

202/2013. (IX. 16.)

Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester


6. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 25/2013. (VI. 27.) rendelet módosítása

192/2013. (IX. 16.)

Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester


7. Budapest, VI. kerület, Terézváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról (TÉSZ) szóló 29/2011. (VII. 4.) rendelet módosítása

(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)

Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester


8. Az egyes építési tevékenységekkel kapcsolatos parkolási igényekről és azok biztosításáról szóló, többször módosított 2/2011. (II. 3.) rendelet módosítása és döntés a parkoló megváltási díjhoz kapcsolódó támogatási pályázat finanszírozásáról

212/2013. (IX. 16.)

Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester


9. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

203/2013. (IX. 16.)

Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester


10. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása

204/2013. (IX. 16.)

Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester


11. Javaslat Közbeszerzési Szabályzat módosítására

219/2013. (IX. 16.)

Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző


12. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének határozata a helyi adók 2014. évre történő bevezetéséről

213/2013. (IX. 16.)

Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester


13. Javaslat a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-vel kötött haszonbérleti szerződés módosítására

205/2013. (IX. 16.)

Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester


14. Javaslat a Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány által a Terézváros Biztonságáért Polgárőr Egyesületnek használatba adott gépjármű átadásának körülményeiről, valamint a gépjármű használatáról végzett vizsgálat eredményéről szóló beszámoló elfogadására

193/2013. (IX. 16.)

Előterjesztő. dr. Bundula Csaba alpolgármester


15. Köztéri műalkotás elhelyezése

206/2013. (IX. 16.)

Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester


16. Pályázat kiírása a Terézvárosi Gondozó Szolgálat intézményvezetői feladatainak ellátására

207/2013. (IX. 16.)

Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester


17. Pályázat kiírása a Bp. VI. ker. Andrássy út 72. szám alatti épületben ráépítési jog értékesítésére

(ez előterjesztés később kerül kiküldésre)

Előterjesztő. Óvári Gyula alpolgármester


18. A Bp. VI. ker. Andrássy út 76. szám alatti társasház felújítási határidejének meghosszabbítása

194/2013. (IX. 16.)

Előterjesztő. Óvári Gyula alpolgármester


19. Javaslat a Bp. VI. ker. Király u. 44. szám alatti 29349/0/A/23 helyrajzi számú ingatlan térítésmentes tulajdonba adására

195/2013. (IX. 16.)

Előterjesztő. dr. Bundula Csaba alpolgármester


20. Javaslat a Bp. VI. ker. Király u. 50. szám alatti ingatlan tulajdoni hányadának cserével történő átruházására

210/2013. (IX. 16.)

Előterjesztő. dr. Bundula Csaba alpolgármester


21. Javaslat a Bp. V. ker. Kossuth Lajos u. 14-16. szám alatti társasházban lévő 24253/0/A/4, 5, 6 és a 24253/0/A/19 hrsz-ú helyiségcsoport használatba adására, valamint a Fővárosi Önkormányzattal kötendő megállapodás jóváhagyására

211/2013. (IX. 16.)

Előterjesztő. dr. Bundula Csaba alpolgármester


22. Budapest, VI. kerület Király u. 28. III. 54. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

196/2013. (IX. 16.)

Előterjesztő. dr. Bundula Csaba alpolgármester


23. Budapest, VI. kerület Hajós u. 7. I. 5/A. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

197/2013. (IX. 16.)

Előterjesztő. dr. Bundula Csaba alpolgármester


24. Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

209/2013. (IX. 16.)

Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester


zárt ülés:


1. Javaslat „Terézváros Díszpolgára” cím, „Terézvárosért” kitüntetés, „Terézváros Mestere” kitüntetés, valamint „Terézváros Sportolója” kitüntetés adományozására

208/2013. (IX. 16.)

Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester


2. Fromm Pál Emlékérem adományozása

198/2013. (IX. 16.)

Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester


3. Terézváros Szociális Segítőjének Emlékérem adományozása

199/2013. (IX. 16.)

Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester


4. Munkácsy Mihály u. 10 szám alatti óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása

221/2013. (IX. 20.) és a pályázati anyagok

Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester


5. Felnőtt háziorvos ellátási szerződésének meghosszabbítása

200/2013. (IX. 16.)

Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester


6. Temetési segély iránti kérelmet elutasító végzés ellen benyújtott fellebbezés elbírálása

201/2013. (IX. 16.)

Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester


nyílt ülés:


25. Interpellációk, képviselői kérdések, közlemények


Tájékoztatók:


- Jegyzőkönyvek és jegyzőkönyvi kivonatok a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Igazgatóságának 2013. április 18-án 15 órai kezdettel, valamint Felügyelő Bizottságának 2013. április 22-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről

214/2013. (IX. 16.)


- Jegyzőkönyv a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. 2013. szeptember 11-én megtartott üléséről

215/2013. (IX. 16.)


- A Lakás- és Helyiséggazdálkodási Osztály feladataival összefüggő, átruházott, polgármesteri hatáskörben hozott döntések, nyilatkozatok 2013. június 18. – 2013. szeptember 16. közötti időszakban

217/2013. (IX. 16.)


Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon, a 351-8933-as telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.


Budapest, 2013. szeptember 19.
Hassay Zsófia

polgármester


- 4 -