Budapest Főváros Terézváros

VI. kerületi Önkormányzat

Képviselő-testületének Jogi Bizottsága


MEGHÍVÓÉrtesítem, hogy a Jogi Bizottság következő ülését

2013. szeptember 26. napján (csütörtökön) 8 órakor tartja


a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:NAPIREND:

(a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával)


nyílt ülés:


2. A 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 28.) rendelet módosítása

216/2013. (IX. 16.)

Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester


3. Tájékoztató jelentés Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

218/2013. (IX. 16.)

Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester


4. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének …/2013. (IX. 26.) rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló 20/2009. (VI. 29.) rendelet módosításáról

191/2013. (IX. 16.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester


5. A zaj elleni védelem helyi szabályozásáról szóló 22/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

202/2013. (IX. 16.)

Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester


6. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 25/2013. (VI. 27.) rendelet módosítása

192/2013. (IX. 16.)

Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester


7. Budapest, VI. kerület, Terézváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról (TÉSZ) szóló 29/2011. (VII. 4.) rendelet módosítása

(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)

Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester


8. Az egyes építési tevékenységekkel kapcsolatos parkolási igényekről és azok biztosításáról szóló, többször módosított 2/2011. (II. 3.) rendelet módosítása és döntés a parkoló megváltási díjhoz kapcsolódó támogatási pályázat finanszírozásáról

212/2013. (IX. 16.)

Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester


9. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

203/2013. (IX. 16.)

Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester


10. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása

204/2013. (IX. 16.)

Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester


11. Javaslat Közbeszerzési Szabályzat módosítására

219/2013. (IX. 16.)

Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző


12. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének határozata a helyi adók 2014. évre történő bevezetéséről

213/2013. (IX. 16.)

Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester


13. Javaslat a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-vel kötött haszonbérleti szerződés módosítására

205/2013. (IX. 16.)

Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester


14. Javaslat a Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány által a Terézváros Biztonságáért Polgárőr Egyesületnek használatba adott gépjármű átadásának körülményeiről, valamint a gépjármű használatáról végzett vizsgálat eredményéről szóló beszámoló elfogadására

193/2013. (IX. 16.)

Előterjesztő. dr. Bundula Csaba alpolgármesterBizottsági előterjesztések:


jog 1. a Keleti Real Kft. (székhelye 1182 Budapest, Üllői út 789., cégjegyzékszáma 01-09-946581) által üzemeltetett 1061 Budapest, Anker köz 1-3. (29268/5/A/26. hrsz.) szám alatti „Anker klub” elnevezésű vendéglátó üzlet éjszakai nyitva tartási engedélyének visszavonására irányuló kérelem

Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző


jog 2. a Budapest VI. kerület, Nagymező utca 17. sz. (29065 hrsz.) alatti „Moulin Rouge” elnevezésű üzlet éjszakai nyitva tartási engedélyének visszavonására vonatkozó kérelem

Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző


jog 3. a 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 3. szám (hrsz.: 29393/2/A/5; 29393/2/A/5) alatti, „Incognito & döner saláta és grill bár” elnevezésű üzlet éjszakai nyitva tartásának engedélyezésére vonatkozó kérelem

Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző


jog 4. a Trivízió 2009 Kft. (székhely: 1073 Budapest, Erzsébet körút 40-42. I/4.; cégjegyzékszám: 01-09-921280) a VIII/11368/9/2013. számú határozattal szemben benyújtott kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelme, és ugyanezen határozattal szemben benyújtott fellebbezése

Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző


jog 5. a 1066 Budapest, Nagymező u. 31. szám (hrsz.: 29007/0/A/1) alatti, „SOHO LONDON PUB” elnevezésű üzlet éjszakai nyitva tartásának engedélyezésére vonatkozó kérelem

Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző


jog 6. a 1067 Budapest, Hunyadi tér 11. szám (hrsz.: 29494/0/A/43; 29494/0/A/44) alatti, „Hopfanatic Pub” elnevezésű üzlet éjszakai nyitva tartásának engedélyezésére vonatkozó kérelem

Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző


jog 7. a 1066 Budapest, Jókai utca 36. (28908/0/A/2 hrsz.) szám alatti „Black & White Coctail Bar Söröző” elnevezésű üzlet éjszakai nyitva tartásának engedélyezésére vonatkozó kérelem

Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyzőA napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.Budapest, 2013. szeptember 19.


Üdvözlettel:dr. Deák Imre sk

elnök


- 3 -