Budapest Főváros Terézváros VI. kerületi

Önkormányzat Képviselő-testületének

Humán Bizottsága

MEGHÍVÓÉrtesítem, hogy a Humán Bizottság következő, rendkívüli ülését

2013. július 25. napján (csütörtökön) 13 óra 45 perckor tartja

a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) I. emelet 104. (képviselői szobában)

az alábbiak szerint:

NAPIREND:

(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

nyílt ülés:

5. Kötelezettségvállalás a 1295/2013. (V. 30.) Kormányhatározattal összefüggésben

183/2013. (VII. 24.)

Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

6. Véleményalkotás a Budapest VI. kerület Tóth Aladár Zenei Alapfokú Művészeti Iskola névhasználatának módosításáról

180/2013. (VII. 24.)

Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

7. A Képviselő-testület 139/2013. (VI. 27.) határozatának visszavonása, a Budapest Fővá-ros VI. kerület Terézváros Önkormányzata fenntartásában lévő köznevelési intézmé-nyek (óvodák) pedagógus, valamint a nevelő munkát közvetlenül segítő alkalmazottak és technikai dolgozók álláshelyeinek meghatározása a 2013/2014. tanévre

181/2013. (VII. 24.)

Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

8. Budapest, VI. kerület Andrássy út 57. szám alatti, 29457/0/A/4 hrsz.-ú üzlethelyiséggel kapcsolatos elővásárlási jog

177/2013. (VII. 24.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

zárt ülés:

1. A Budapest VI. kerületi Derkovits Gyula Általános Iskola intézményvezetői feladatainak ellátására benyújtott pályázatok véleményezése

182/2013. (VII. 24.)

Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

2. Ellátási szerződés megszüntetése és új ellátási szerződés kötése felnőtt háziorvosi körzetre

179/2013. (VII. 24.)

Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy az esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu email címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2013. július 24.

Üdvözlettel:

 

Császárné Csóka Ilona sk

elnök