Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat
Képviselő-testületének
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság következő ülését
2013. június 26. napján (szerdán) 16 órakor tartja
a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) földszinti tanácstermében

NAPIRENDEK:
(a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával)

nyílt ülés:

2. A 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 28.) rendelet módosítása
164/2013. (VI. 18.) és az ülésen kiosztott 167/2013. (VI. 25.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

3. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló rendelet megalkotására
163/2013. (VI. 18.) és az ülésen kiosztott 170/2013. (VI. 26.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

4. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló …/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendeletének megalkotása, valamint a zaj elleni védelem helyi szabályozásáról szóló 22/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosítása
148/2013. (VI. 17.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

5. Folyószámla hitelkeret biztosítása
165/2013. (VI. 20.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

6. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés „Intézményi étkeztetés 2013/2014.” tárgyában
158/2013. (VI. 18.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

9. Javaslat a Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2012. évi beszámolójának jóváhagyására
168/2013. (VI. 26.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

10. Javaslat testvérvárosi kapcsolat létesítésére Temerin községgel
160/2013. (VI. 18.) és az ülésen kiosztott 169/2013. (VI. 26.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

12. Csatlakozás az „Európai Mobilitási Hét” és „Európai Autómentes Nap” 2013. évi Kartájához
145/2013. (VI. 17.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

17. Andrássy út 72. szám alatti épület felújításával kapcsolatos döntések meghozatala
172/2013. (VI. 26.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

18. Javaslat a Bp. VI. ker. Dalszínház u. 8. I. em. 1 szám alatt található, 29231/0/A/3 helyrajzi számú lakás versenytárgyalás keretében történő értékesítésére
151/2013. (VI. 17.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

Bizottsági előterjesztések:

1. Közbeszerzéssel, előirányzat felhasználással és egyéb ügyekkel kapcsolatos előterjesztések:

1a. közbeszerzés:

1a/1. „Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2013. évre vonatkozó karácsonyi díszítő kivilágításának kiépítése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása (68/2013.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

1a/2. „Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata részére 9.000 darab karácsonyi csomag beszerzése és házhoz szállítása” tárgyában nemzeti eljárásrendben kiírásra kerülő közbeszerzési eljárás megindítása (69/2013.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

1c. egyéb:

1c/1. A Bp. VI. ker. Bajnok u. 10. szám alatti társasház kéményseprő járda felújításának és a Bp. VI. ker. Liszt Ferenc tér 2. szám alatti társasház gáz-alapvezeték felújításának támogatása (56/2013.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

1c/2. A Bp. VI. ker. Szinyei M. u. 19. szám alatti társasház felújítási határidejének meghosszabbítása (57/2013.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések:

2b. elidegenítés:

2b/1. Javaslat 2 db lakás bérlői vételi kérelem alapján történő értékesítésére (58/2013.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

2c. elővásárlási jog:

2c/1. Andrássy út 4. I. 1/a. (59/2013.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések:

3a. bérbeadás:

3a/1. Javaslat a Budapest, VI. ker. Városligeti fasor 40. szám alatti társasházban lévő, 29725/0/A/26 és a 29725/0/A/31 helyrajzi számú, üres nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázat útján történő bérbeadására (60/2013.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

3a/2. Javaslat üres nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázat útján történő bérbeadására (61/2013.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

3a/3. Felsőerdősor u. 20. (64/2013.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

3b. elidegenítés:

3b/1. Javaslat 7 db nem lakás céljára szolgáló helyiség versenytárgyaláson (árverésen) történő értékesítésére (62/2013.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

3e. egyéb

3e/1. Dalszínház u. 8. (29231/0/A/19 hrsz.) funkcióváltás (63/2013.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

4. Egyebek:

4a/1. A Budapest, VI. ker. Király u. 50. szám alatti épületben lévő, a Naturyo-2013. Kft. bérleményét képező nem lakás céljára szolgáló helyiségben végzett tevékenység kiegészítése (65/2013.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

4a/2. Javaslat a Budapest, VI. ker. Nagymező u. 20. szám alatti 29076 helyrajzi számú ingatlan ügyének rendezése (66/2013.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

4a/3. Javaslat a Bp. VI. ker. Eötvös u. 35. szám alatti társasházban lévő, 2. albetétszámú ingatlanra létrejött bérleti szerződés módosítására (67/2013.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2013. június 20.

Üdvözlettel:

 

Czuppon Zsolt
elnök