MEGHÍVÓ

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. június 27. napján (csütörtökön) 9 órai kezdettel megtartandó ülésére

Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)

NAPIRENDEK:

nyílt ülés:

1. A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója az előző ülés óta végzett munkáról
(szóban)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester
Simonffy Márta alpolgármester
dr. Bundula Csaba alpolgármester
Óvári Gyula alpolgármester

2. A 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 28.) rendelet módosítása
164/2013. (VI. 18.)
és az ülésen kiosztott 167/2013. (VI. 25.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

3. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló rendelet megalkotására
163/2013. (VI. 18.)
és az ülésen kiosztott 170/2013. (VI. 26.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

4. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló …/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendeletének megalkotása, valamint a zaj elleni védelem helyi szabályozásáról szóló 22/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosítása
148/2013. (VI. 17.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

5. Folyószámla hitelkeret biztosítása
165/2013. (VI. 20.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

6. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés „Intézményi étkeztetés 2013/2014.” tárgyában
158/2013. (VI. 18.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

7. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
150/2013. (VI. 17.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

8. „Együttműködési megállapodás” kötése az LP Média Kft-vel
149/2013. (VI. 17.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

9. Javaslat a Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2012. évi beszámolójának jóváhagyására
168/2013. (VI. 26.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

10. Javaslat testvérvárosi kapcsolat létesítésére Temerin községgel
160/2013. (VI. 18.)
és az ülésen kiosztott 169/2013. (VI. 26.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

11. Javaslat testvérvárosi találkozó rendezésére szóló pályázat beadására
161/2013. (VI. 18.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

12. Csatlakozás az „Európai Mobilitási Hét” és „Európai Autómentes Nap” 2013. évi Kartájához
145/2013. (VI. 17.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

13. A Terézvárosi Gondozó Szolgálat intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása
162/2013. (VI. 18.)
és a pályázatok
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

14. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás további ellátása
159/2013. (VI. 18.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

15. A Budapest Főváros VI. ker. Terézváros Önkormányzata fenntartásában lévő köznevelési intézmények (óvodák) pedagógus, valamint a nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak és technikai dolgozók álláshelyeinek meghatározása a 2013/2014. tanévre
171/2013. (VI. 26.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

16. Civil kapcsolatok tanácsnokának beszámolója
146/2013. (VI. 17.)
Előterjesztő: Cake Baly Olivio képviselő

17. Andrássy út 72. szám alatti épület felújításával kapcsolatos döntések meghozatala
172/2013. (VI. 26.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

18. Javaslat a Bp. VI. ker. Dalszínház u. 8. I. em. 1 szám alatt található, 29231/0/A/3 helyrajzi számú lakás versenytárgyalás keretében történő értékesítésére
151/2013. (VI. 17.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

19. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (IV. 28.) rendeletének módosítása
147/2013. (VI. 17.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba és Tóth György képviselők

20. Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
152/2013. (VI. 17.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

21. A Fővárosi Közgyűlés által meghirdetett városrehabilitációs pályázathoz kapcsolódó tulajdonosi döntések elfogadása
175/2013. (VI. 27.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

22. Véleményalkotás a Budapest VI. kerület Vörösmarty Mihály Általános Iskolában elhelyezésre kerülő utazó gyógypedagógusi hálózatról
176/2013. (VI. 27.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

23. (21.) Interpellációk, képviselői kérdések, közlemények

Tájékoztató:

- A Lakás- és Helyiséggazdálkodási Osztály feladataival összefüggő, átruházott, polgármesteri hatáskörben hozott döntések, nyilatkozatok 2013. március 19. – 2013. június 17. közötti időszakban

153/2013. (VI. 17.)

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon, a 351-8933-as telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2013. június 20.

 

Hassay Zsófia
polgármester