Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros
Önkormányzat Képviselő-testületének
Humán Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Humán Bizottság következő ülését
2013. június 25. napján (kedden) 16 órakor tartja
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) földszinti tanácstermében az alábbiak szerint:

NAPIREND:
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

nyílt ülés:

2. A 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 28.) rendelet módosítása
164/2013. (VI. 18.)
és az ülésen kiosztott 167/2013. (VI. 25.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

5. Folyószámla hitelkeret biztosítása
165/2013. (VI. 20.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

7. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
150/2013. (VI. 17.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

11. Javaslat testvérvárosi találkozó rendezésére szóló pályázat beadására
161/2013. (VI. 18.)

Előterjesztő:
dr. Bundula Csaba alpolgármester

12. Csatlakozás az „Európai Mobilitási Hét” és „Európai Autómentes Nap” 2013. évi Kartájához
145/2013. (VI. 17.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

13. A Terézvárosi Gondozó Szolgálat intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása
162/2013. (VI. 18.)
és a pályázatok
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

14. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás további ellátása
159/2013. (VI. 18.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

15. A Budapest Főváros VI. ker. Terézváros Önkormányzata fenntartásában lévő köznevelési intézmények (óvodák) pedagógus, valamint a nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak és technikai dolgozók álláshelyeinek meghatározása a 2013/2014. tanévre
171/2013. (VI. 26.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

BIZOTTSÁGI NAPIRENDEK:

okt1 Intézmények pótelőirányzati kérelme
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

spik1. A 2013. év II. félévi tematikus pályázat kiírása az önszerveződő közösségek számára
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

spik2. A 2013. év II. félévi tematikus pályázat kiírása a Terézvárosban működő nemzetiségi önkormányzatok számára
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy az esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu email címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2013. június 20.

Üdvözlettel:

 

Császárné Csóka Ilona sk
elnök