Budapest Főváros VI. Kerület
Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Jogi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Jogi Bizottság következő, rendkívüli ülését
2013. június 19. napján (szerdán) 10 órakor tartja
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:

NAPIREND:
(a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával)

nyílt ülés:

1. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem előtti tér felújításához kapcsolódó tulajdonosi döntések elfogadása
154/2013. (VI. 18.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

2. Az önkormányzat KMOP-4.6.1.-11 pályázaton nyert támogatásának lehívásához és felhasználásához szükséges döntések meghozatala
155/2013. (VI. 18.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

3. Támogatás nyújtása az árvízi védekezés rekonstrukciós munkálataihoz
156/2013. (VI. 18.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2013. június 18.

Üdvözlettel:

 

dr. Deák Imre sk
elnök