Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat
Képviselő-testületének
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság következő ülését
2013. május 29. napján (szerdán) 16 órakor tartja
a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) földszinti tanácstermében

NAPIRENDEK:
(a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával)
nyílt ülés:

3. A 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 28.) rendelet módosítása
129/2013. (V. 17.) és az ülésen kiosztott 140/2013. (V. 28.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

4. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének a zaj elleni védelem helyi szabályozásáról szóló …./2013. (V.30.) számú rendeletének megalkotása
116/2013. (V. 17.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

5. Törvényességi észrevétel Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló 46/2011. (XI. 28.) rendeletére
Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló rendelet megalkotására
136/2013. (V. 21.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

7. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2012. évi gazdálkodásáról szóló számviteli törvény szerinti beszámolóinak jóváhagyására, a könyvvizsgálói szerződések megkötésére, valamint az alapító okiratok módosítására
132/2013. (V. 17.) és az ülésen kiosztott 143/2013. (V. 28.)
Előterjesztő: Óvári Gyula
alpolgármester

8. Döntés az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetőinek 2012. évi teljesítményértékeléséről és a 2013. évi teljesítménykövetelményeiről
134/2013. (V. 17.) és az ülésen kiosztott 142/2013. (V. 28.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

9. Javaslat a Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2012. évi beszámolójának jóváhagyására
(az előterjesztést levették napirendről)
Előterjesztő. dr. Bundula Csaba alpolgármester

13. Települési értéktár létrehozása
117/2013. (V. 17.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

17. Javaslat a Szondi utcai tetőtéri lakásátépítési projekttel kapcsolatos helyzet rendezésére
131/2013 (V. 17.) és az ülésen kiosztott 141/2013. (V. 28.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

18. Budapest, VI. kerület Andrássy út 57. szám alatti, 29457/0/A/26-29 hrsz-ú padlástér megnevezésű ingatlanokkal kapcsolatos elővásárlási jog
122/2013. (V. 17.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

19. Budapest, VI. kerület Andrássy út 20. III. 9. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
123/2013. (V. 17.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

20. Budapest, VI. kerület Király u. 24. II. 9. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
137/2013. (V. 22.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

Bizottsági előterjesztések:
1. Közbeszerzéssel,
előirányzat felhasználással és egyéb ügyekkel kapcsolatos előterjesztések:
1a. Közbeszerzés:
- 1a/1. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés a „Vállalkozási szerződés az önkormányzat fenntartásában működő Dunabogdányi Gyermeküdülő és Erdei Iskola főzőkonyhájának üzemeltetése” tárgyában, nemzeti eljárásrendben indított közbeszerzési eljárásban (46/2013.)

2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések:
2c. elővásárlási
jog:
- 2c/1. Andrássy u. 92-94. (Szinyei M. u. 1.) III. 11. (47/2013.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

- 2c/2. Izabella u. 94. II. 30. (48/2013.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

- 2c/3. Nagymező u. 8. I. 10. (49/2013.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések:
3a. Bérbeadás:
- 3a/1. Javaslat üres nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázat útján történő bérbeadására (51/2013.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

4. Társasházi kérelmek:

5. Egyebek:
-
5a/1. Derkovits Gyula Általános Iskola kérelme: Terézvárosi Nyári Napközis Tábor támogatása (45/2013.)
- 5a/2. Társasházi zöldfelület fejlesztési pályázat elbírálása

zárt ülés:

Testületi előterjesztés:

4. Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése
128/2013. (V. 17.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

Bizottsági előterjesztések:
2.
Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések:
2a. Bérbeadás:
-
2a/1. Aradi u. 22. III. 2. (52/2013.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

- 2a/2. Bajnok u. 8. III. 1. (53/2013.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

2e. egyéb:
-
2e/1. Podmaniczky u. 77. fsz. 5. szám alatti lakás átalakítása, korszerűsítése (50/2013.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2013. május 23.

Üdvözlettel:

 

Czuppon Zsolt
elnök