MEGHÍVÓ

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. május 30. napján (csütörtökön) 9 órai kezdettel megtartandó ülésére

Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)

NAPIRENDEK:

nyílt ülés:

1. A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója az előző ülés óta végzett munkáról (szóban)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester
Simonffy Márta alpolgármester
dr. Bundula Csaba alpolgármester
Óvári Gyula alpolgármester

2. Javaslat a BRFK VI. kerületi Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
115/2013. (V. 17.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

3. A 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 28.) rendelet módosítása
129/2013. (V. 17.) és az ülésen kiosztott 140/2013. (V. 28.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

4. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének a zaj elleni védelem helyi szabályozásáról szóló …./2013. (V.30.) számú rendeletének megalkotása
116/2013. (V. 17.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

5. Törvényességi észrevétel Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló 46/2011. (XI. 28.) rendeletére
Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló rendelet megalkotására
136/2013. (V. 21.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

6. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
130/2013. (V. 17.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

7. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2012. évi gazdálkodásáról szóló számviteli törvény szerinti beszámolóinak jóváhagyására, a könyvvizsgálói szerződések megkötésére, valamint az alapító okiratok módosítására
132/2013. (V. 17.) és az ülésen kiosztott 143/2013. (V. 28.)
Előterjesztő: Óvári Gyula
alpolgármester
Az előterjesztés mellékletei:
I. A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. 2012. évi beszámolója a könyvvizsgálói jelentéssel, a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Igazgatóságának, valamint a Felügyelő Bizottságának határozati javaslata
II. A Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. 2012. évi gazdálkodásáról és közhasznú tevékenységéről szóló beszámoló a könyvvizsgálói jelentéssel, a Felügyelő Bizottság 6-8/2013.(04.18.) számú határozatai
III. A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. 2012. évi közhasznúsági jelentése, közhasznú egyszerűsített éves beszámolója a könyvvizsgálói jelentéssel, a Felügyelő Bizottságának 8-11/2013.(IV.17.) számú határozatai
IV/1.sz.: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Igazgatóságának határozati javaslata a könyvvizsgáló személyére
IV/2.sz.: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Alapító okiratának módosítása
IV/3.sz.: Megbízási szerződés tervezet könyvvizsgálatra
V/1.sz.: Bökönyi Anikó vezérigazgató javaslata a könyvvizsgáló személyére
V/2.sz.: Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. Alapító okiratának módosítása
V/3.sz.: Megbízási szerződés tervezet könyvvizsgálatra
VI/1.sz.: Szőke Zoltán ügyvezető javaslata a könyvvizsgáló személyére
VI/2.sz.: Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. Alapító okiratának módosítása
VI/3.sz.: Megbízási szerződés tervezet könyvvizsgálatra
VII. A TERIBER Terézvárosi Ingatlanfejlesztő és Beruházó Kft. 2012. évi egyszerűsített éves beszámolója a könyvvizsgálói jelentéssel, a Felügyelő Bizottság 7/2013.(05.23.) számú határozata

8. Döntés az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetőinek 2012. évi teljesítményértékeléséről és a 2013. évi teljesítménykövetelményeiről
134/2013. (V. 17.) és az ülésen kiosztott 142/2013. (V. 28.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

9. Javaslat a Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2012. évi beszámolójának jóváhagyására
(az előterjesztést elnapolták)
Előterjesztő. dr. Bundula Csaba alpolgármester

10. Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumi tagjának lemondása, illetve új tagjának megválasztása
135/2013. (V. 17.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

11. A Budapesti Rendőr-főkapitánysággal kötött közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetéséről szóló megállapodás módosítása
138/2013. (V. 23.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

12. Éves összefoglaló jelentés az Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tevékenységéről
118/2013. (V. 17.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

13. Települési értéktár létrehozása
117/2013. (V. 17.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

14. Átfogó értékelés az Önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről
119/2013. (V. 17.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

15. A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó, Pedagógiai Szakszolgálat átszervezésének véleményezése
120/2013. (V. 17.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

16. Döntés az önszerveződő közösségek számára kiírt tematikus pályázaton elnyert összegekről
121/2013. (V. 17.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

17. Javaslat a Szondi utcai tetőtéri lakásátépítési projekttel kapcsolatos helyzet rendezésére
131/2013 (V. 17.) és az ülésen kiosztott 141/2013. (V. 28.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

18. Budapest, VI. kerület Andrássy út 57. szám alatti, 29457/0/A/26-29 hrsz-ú padlástér megnevezésű ingatlanokkal kapcsolatos elővásárlási jog
122/2013. (V. 17.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

19. Budapest, VI. kerület Andrássy út 20. III. 9. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
123/2013. (V. 17.) és az ülésen kiosztott 141/2013. (V. 28.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

20. Budapest, VI. kerület Király u. 24. II. 9. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
137/2013. (V. 22.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

21. Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
124/2013. (V. 17.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

zárt ülés:

1. Vállalkozó háziorvosok ellátási szerződésének meghosszabbítása
125/2013. (V. 17.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

2. Felnőtt háziorvos ellátási szerződésének meghosszabbítása
126/2013. (V. 17.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

3. Javaslat a „Terézváros Közoktatásáért” kitüntetés adományozására
127/2013. (V. 17.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

4. Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése
128/2013. (V. 17.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

nyílt ülés:

22. Interpellációk, képviselői kérdések, közlemények

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon, a 351-8933-as telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2013. május 23.

 

Hassay Zsófia
polgármester